top of page

Möt Chain Traced - digital end-to-end spårbarhetsplattform

Att fatta datadrivna beslut är en av fyra nyckeldimensioner i Smart Maintenance enligt Chalmers definition. Många, om inte alla, jobbar nu med att få ordning på sin data, infrastruktur och hantering. Det är en resurskrävande utmaning redan om man tittar på sin egna data, den data som genereras i det egna företaget. Samtidigt förstår vi också alla att vi måste gå mot en mer cirkulär ekonomi, vi måste gå från leveranskedjor till värdenätverk.

Hur skall man då lyckas hantera data effektivt över organisationsgränserna?

Efterhand som traditionella leveranskedjor övergår i mer hållbara cirkulära modeller ökar också kraven kring spårbarhet. Hur vet jag vilket stål jag egentligen stoppar i min smälta om den är återcirkulerad i flera omgångar?

Hur skall man samarbeta mellan organisationer för att dela data och effektivt dra nytta av värdet som nya mer tillförlitliga datauppsättningar besitter. Chain Traced grundades 2019 som en digital end-to-end spårbarhetsplattform för att följa material och kvalitetsdata för produkter från råmaterial till slutprodukt.Hur kom det sig att ni grundade Chain Traced?

Grundarna av företaget kommer med bakgrunden och erfarenheten inom området av kvalitet och från att uppleva ineffektiva och osäker hantering av material-certifikat för att bedöma produktkvalitet. De såg en stor potential till att lösa befintliga utmaningar men även nya behov i samband med att marknaden ställde högre krav på effektiva och transparenta samarbeten inom värdekedjan.


Berätta om vad ni erbjuder som är unikt.

Ett verktygstöd för att samla in, hantera internt och dela produktdata på transaktionsnivå, vilket möjliggör ett mer dynamisk och resurseffektivt arbetssätt för att utbyte viktig data så som kvalitet- och CO2-data genom värdekedjan. Ett behov som vi ser starkt har ökat de senaste åren och speciellt inom den allt mer aggressiva omställningen till hållbar produktion.Att kunna spåra sin värdekedja från ax till limpa är värdefullt på så många olika plan och hjälper såklart till med hållbarhet, och företaget tjänar resurser. Kan du ge några exempel.

Vi ser exempelvis cirkulära perspektiv att genom att förstå vart och hur materialen används genom värdekedjan.


Konsumenter har blivit mer medvetna och läser på. Inte minst inom textilbranschen. Hur är det inom industrin?

Generellt ser vi att kund begreppet efterfrågar att fatta mer informerade beslut, ett beteende som drivits på konsumentmarknaden men ävenbehovet inom B2B har de senaste åren ökat snabbt. Vi ser även lagar och regler så som europeiska kommissionens förslag på digitalproduktpass inom områden såsom batterier (för att stödja den snabba omställningen inom transportsektorn), bygg & konstruktion såväl som textilier. Här har manrelativt aggressivt tidshorisont för att börja lagstift högre krav på transparens och delgivning av information som exempelvis om produkternas ursprung, att de producerats under rätt villkor.


Företag har alltid arbetat med SupplyChain och sökt efter förbättringar. Och det finns internationella överenskommelser (FN) och vissa länder har stiftat lagar i området Traceability. Mot denna bakgrund och i det läget världsmarknaden befinner sig i nu, hur ser ni på er marknad? Hur arbetar företag med denna fråga om fem-tio år? Vilka tekniker och data ser man då, tror ni?

Generellt ser vi teknologi, datastandardisering och beteendeförändring som möjliggörare till en helt annan nivå av att effektivt dela mer detaljerade produktdataoch som stödjer kunder inom att göra mer informerade beslut och där affärsmodellernas hållbarhet och kvalitet är enklare att utvärdera över tid. Det kommer också vara intressant att följa hur företagens internt organiserar sig för att jobba tillsammans och säkerställa en mer transparent affärsmodell.


Tusen tack! Vi ser så fram emot att prata med och lyssna på er på Start Up - Scale Up dagen den 23 februari.42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page