SMART MAINTENANCE POD

Det är gott om utmaningar. 

En av dem är digitaliseringen. Den skapar en efterfrågan på en Smart Industri som i sin tur kräver ett Smart Maintenance. Teknik, kompetens och resultat kommer alla att förändras radikalt. Det börjar nu och kommer att påverka det mesta, ganska fort dessutom.

En annan utmaning är hur vi skall hinna med. Hur tar man del av en sådan snabb utveckling när man redan har för mycket att göra? Vår Smart Maintenance-POD är kanske lösningen. Här kan du lyssna på Dina kollegor, forskare och andra experter. 

Källströms introduktion
till Smart Maintenance-podden.

Ta för vana att lyssna på ett avsnitt när du kör bil, handlar, hänger tvätt eller tar en promenad.  Allt du behöver är en Smart Phone och en handsfree-sladd… Och, glöm inte att hålla koll på nya avsnitt som annonseras i de nyhetsbrev som alla medlemmar i Sustainability Circle får. Vi träffar spännande personer varenda vecka och mikrofonen är nästan alltid med...

Introduktion - Anders Källström
00:00 / 00:00

Källström möter...

Att data smörjer beslutsprocesser är en bra utgångspunkt när man tar fram en strategi och roadmap för hur man skall använda sig av digitalisering. Per Stenlöf delar med sig av sina erfarenheter och insikter kring vilka som lyckas med digitalisering .

""Digitalisering är som att bygga lego. Du vet inte exakt vad du har för bitar eller vad det skall bli. Men du har en bild i huvudet om vart du är på väg eller skulle vilja bygga. Men du vågar omprioritera allteftersom du ser vad som växer fram. Slutresultatet kanske inte blev exakt som du tänkte från början men det blev ändå bra och går att använda. "

Vem lyckas med Industri 4.0? - Per Stenlöf
00:00 / 00:00

Med de hot som många ser framför sig i och med digitaliseringens aktiva närvaro i vår vardag ställs frågan: Hur kan  vi garantera en säkerhet i cybervärlden? 

Möt professorn Andrei Sabelfeld, Chalmers, med inriktning på cyber-security. Han har arbetat med mjukvarosäkerhet sedan 2004. I hans forskningsgrupp har de tittat på olika aspekter, exempelvis integritet. 

Andrej har studerat och forskat i USA och Ryssland och arbetar sedan många år tillbaka på Chalmers. 

Cybersäkerhet del 1 - Andrei Sabelfeld
00:00 / 00:00
Cybersäkerhet del 2 - Andrei Sabelfeld
00:00 / 00:00

...Cecilia Berlin, Chalmers

Tekniken gör allt mer. Men den kommer aldrig att göra allt. Tekniken lyder okritiskt. Människan behövs för att säkerställa vidsynthet och för att, då och då, bromsa. Därför måste vi vara bra, kanske till och med bli bättre, på att vara människor. Det ställer krav på relationen mellan individ och system så så att arbetsmiljön blir socialt hållbar. Dessutom ställer det stora krav på att vi utvecklar morgondagens ledarskap.

Chalmers - Cecilia Berlin
00:00 / 00:00

...Anders Skoogh, Chalmers

Smart Maintenance är nästa generations underhåll kopplat till industriell digitalisering. Men det handlar inte bara om teknik utan också kompetensförsörjning och människans roll i systemet. 

Dessutom kommer dagens ungdomar som ha en viktig roll i  utvecklingen av Smart Maintenance. Men för att locka unga till professionen gäller det att vara tidigt ute och inspirera säger Anders.

Chalmers - Anders Skoogh
00:00 / 00:00

...Jon Bokrantz, Chalmers

Digitalisering, smart industri, smart maintenance, 34 scenarier avseende utvecklingen och deras sannolikhet enligt 25 underhållschefer.

Chalmers - Jon Bokrantz
00:00 / 00:00

...Johan Stahre, Chalmers

Smart Industri, nyindustrialisering, om vikten av att behålla  produktionen i Sverige, den digitala inre marknaden inom EU, horisontell digital integration, Sveriges läge i förhållande till utvecklingsfronten, politikens intresse, vikten av standards,det förväntade tempot, genomförandet, kompetensförsörjning, sammanslagning av "white och blue collar workers", vad vi gör och måste kunna om 10 år, framtidens arbetsmarknad.

Chalmers - Johan Stahre
00:00 / 00:00

...Åsa Fasth-Berglund, Chalmers

Automation, vertikal och horisontell kommunikation, standards, samverkan människa robot, krav på kompetensutveckling och vikten av digital fantasi.

...mer med Åsa Fasth-Berglund, Chalmers

Robotik, interaktion människa robot, fysisk och kognitiv kollaboration, industri vs välfärdstjänster, kostnader för robotisering.

Chalmers - Åsa Fasth-Berglund
00:00 / 00:00
Chalmers - Åsa Fasth-Berglund
00:00 / 00:00

...Erik Dahlén, Fortum

Energisektorns utveckling, energisystem, råvarukällor, vision 2025, digitalisering, teknikutveckling, mikro- och makrosystem.

...mer med Erik Dahlén, Fortum

M2M, Internet of Things, kärande, statistiska metoder, material, #D-printning och automatisering

Fortum - Erik Dahlén
00:00 / 00:00
Fortum - Erik Dahlén
00:00 / 00:00

...Linda Ramstedt Marklund, Fortum. 

Den tekniska utvecklingen på energiområdet är enorm. Sol och vind produceras och konsumeras, till skillnad från de fossila bränslena, i exakt samma ögonblick. Det gör att priserna kommer att bli allt mer volatila och att det finns stora pengar att tjäna på att anpassa energiförbrukningen till när det finns gott om energi. Energin kommer kanske till och med att vara gratis ibland! Flexibilitet blir därmed viktigare än energibesparning!

Fortum - Linda Ramstedt Marklund
00:00 / 00:00
Fortum - Linda Ramstedt Marklund
00:00 / 00:00

...mer med Linda Ramstedt Marklund.

Fortum har kommit långt i arbetet med det vi kallar Smart Maintenance. Dessutom har det gått fort, varit billigt att implementera och har gett signifikanta resultat. Vi har kanske inte full koll på vad algoritmerna gör, men resultaten är övertygande, säger Linda.

...Johnny Stieger, SKF

Manufacturing reliability, digitalisering, underskattar vi kraften och tempot i genomförandet?, acceptans för fel, krav på kompetens, interaktion över organisationsgränserna, sensorer, 5G, beslutsstödssystem, mobil visualisering, 3D-printning, robotar som underhåller, intresset på ledningsnivå, om intresset för Smart Maintenance hos dagens elever.

SKF - Johnny Stieger
00:00 / 00:00

...Roger A Karlsson, SSAB

Om stålindustrins situation, framtid och ekonomi, Smart Industri och Smart Maintenance, analys av underhållsdata, organisations och kompetens, teknik, rekrytering.

SSAB - Roger A Karlsson
00:00 / 00:00

... Jerry Johansson, Scania

Scanias framgångsfaktorer, digitalisering, grundläggande underhåll, Smart maintenance, sensorer, beslutsstödssystem, rekrytering, skolan.

Scania - Jerry Johansson
00:00 / 00:00

...Hans Hellström, Sigma IT

Om underhållets utveckling och digitalisering, Smart Maintenance och sensorer, Sigmas samarbete med Öresundsbron, Boliden och Quant samt om de kommande 10 årens utveckling och de problem som vi måste vara medvetna om.

Sigma IT - Hans Hellström
00:00 / 00:00

...Lars-Börje Björfjäll, Göteborgs Spårvägar

Om Noll-fel, Smart Maintenance, ledarskap och vikten att befrukta organisationen med nya människor och nya kompetenser.

Lars-Börje Björfjäll, VD för Göteborgs Spårvägar, berättar även om svårigheterna med spårbunden trafik.

Göteborgs Spårvägar - Lars-Börje Björfjäll
00:00 / 00:00

...Ljot Strömseng, Norconsult

Alla företag är en del av och därmed beroende av samhället. Samhället och dess fastigheter påverkas av digitaliseringen. Det väcker en rad frågor:

 

Hur utvecklas byggnaderna? Hur kombinerar vi livslängd med flexibilitet? Kommer vi att 3D-printa byggnader? Och, vad gör vi med de gamla? Kan de också bli smarta?

Norconsult - Ljot Strömseng
00:00 / 00:00

KONTAKTA OSS 

SKRIV ELLER RING TILL OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR. 
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle

digitalisera industri