top of page

Vattenverkstan (B01:12) på Svenska Mässan – Vatten 2023

Uppdaterat: 17 okt. 2023


I Vattenverkstan (B01:12) kan du själv förstå, lära och uppleva om det som behövs för att möta de utmaningar som finns runt samhällets och industrins vatten.Pessimisten: I Sverige har vi tagit rent och billigt vatten för givet, för det är så det har varit. Vårt land har varit rikt på vatten. Våra föregångare som samhällsbyggare investerade på 50talet i den infrastruktur som har försörjt oss som medborgare med rent, billigt vatten i kranen och på jobbet. Avloppet har också bara funkat. Väldigt få, om någon, av den vanliga invånaren, förstår hur. Och har heller inte behövt bry sig för det har ju inte kostat något. Och det syns ju inte, kranen och spolknappen är det enda vi ser.

Men nu är det andra tider. Mycket av infrastrukturen har nått slutet på sin tekniska livslängd och behöver bytas ut, byggas om. Och att bygga infrastruktur idag är inte billigt. Det är dyrt!

Samhället har förändrats kraftigt och kommer att förändras. Urbanisering, inflyttning till städer och utflyttning från mindre orter gör att kapaciteten i städerna är för dålig och behöver byggas ut, dyrt! I mindre orter är systemen överdimensionerade och dyra att driva och omöjliga att bygga om i befintligt alldeles för stora system. Att bygga om i befintliga system stör ju också vardagen för de som bor och nyttjar infrastrukturen.

Klimatförändringarna gör att vattenmängden förändras, för lite på vissa ställen och för mycket på vissa ställen och vid vissa tider, skyfall och översvämningar. Våra befintliga system är inte rustade för det, vilket leder till skador och stora kostnader.

Urbaniseringen och industrialiseringen har påverkat grundvattennivåer. Jordbruket har förändrat förutsättningarna för att få marken odlingsbar och sedan bevattningsbar.

Klimatförändringarna och klimatomställningen ställer stora krav på våra industrier att bli fossilfria och resurseffektiva. Globaliseringen har gjort att våra samhällen och våra tekniker är sammanflätade på ett sådant sätt att en inte förstår hur det hänger ihop. Kronans växelkurs påverkas mer av vad andra tycker om oss, vad de tror att de vet om oss och inte av hur hårt eller smart vi arbetar. Det bor 8 miljarder människor på jorden, jämfört med 2,5 miljarder 1950, samhället av idag är mycket större och mycket mer komplext. Även om det finns pengar för att hantera alla dessa utmaningar så saknas det kompetens och mänsklig resurs, för få vill göra de viktiga jobb som är en förutsättning för att vardagen för så många skall fungera och för att samhället, industrin och välfärden skall fungera. Tekniken idag är byggd och drivs av trotjänare som lojalt jobbat minst 25 år i samma verksamhet och skaffat sig erfarenhet över vad som funkat. Men generationsförändringarna är sådana att de inte kommer finnas kvar. Det blir högre personalomsättning och ingen har tid att på allvar lära sig och förstå. Och dessutom är det nu krig i Europa. Och har varit en global pandemi, som när som helst kan komma tillbaka.


Optimisten: Människan har en fantastisk förmåga att lära sig, att komma samman och med nya verktyg lösa samtidens utmaningar. De problem vi kan formulera kan vi lösa. Vi är i början på den 4e industriella revolutionen. Tekniken, digitalisering, automatisering, datorisering ger stora möjligheter att fatta bättre beslut, optimera befintliga processer och komma med billigare helhetslösningar. Internet har tagit bort alla gränser och vi kan kommunicera med vem som helst var som helst i realtid. Kunskap som skapas på en plats är omedelbart tillgänglig på alla platser – för den som är nyfiken och beredd att utveckla sig. Och jobba tillsammans med andra i nya och oväntade konstellationer. Varje ny generation står på axlarna av den föregående och blir smartare och bättre.


I Vattenverkstan (B01:12) är vi optimister. Där visar vi, och du får själv prova på, hur man genom att jobba målmedvetet och noggrant med tekniken kan få anläggningarna att fungera bättre och hålla längre. Där visar vi hur man kan attrahera ny personal och snabbt utveckla kompetensen hos de man har, du kan själv lära dig nytt i Vattenverkstan.


Momentum Industrial visar hur man genom rätt val, korrekt installation och underhåll av mekaniska axeltätningar, industripumpar och kringutrustning ökar tillförlitligheten och effektiviteten i sin befintliga anläggning samtidigt som man minimerar vattenförbrukningen.


Genom innovation, och nanonteknik, kan NXFiltration förbättra kvaliteten och filtrera vatten på ett helt nytt sätt. I färre steg. Med mindre energiåtgång. Både det offentliga och det industriella vattnet.


För att förstå läget och ha en aktuell och korrekt uppfattning om statusen så behöver man mäta och inspektera. Att mäta är att veta. Amkvos drönare kan samla in information, av olika slag, utan risk för människor, och med precision och kvalitet. Prova själv att flyga och styra en drönare, under ledning av Amkvos piloter.


För att klara klimatomställningen och samhällsutbyggnaden, på ett resurseffektivt sätt måste vi motivera innovation och förändring hos alla aktörer, medborgare, arkitekter, byggare. Det gör Recolab. Med samverkan i hela värdenätverket, ekosystemet, samhället, kan vi skapa helt nya lösningar, bryta med gamla konventioner, ett hål i väggen. Genom att vara smart och visuell kan vi inkludera medborgarna och få alla att förstå och bli positiva till förändringen.


När vi har gjort så gott vi kan själva, baserat på vår egen kunskap och vår egen erfarenhet måste vi ta hjälp av tekniken för att fatta ännu bättre och mer avvägda beslut. Tenfifty förklarar vad AI är och hur det kan användas till att optimera, förutsäga och förbättra både enkla och komplicerade system. Det är en ny verktygslåda med många olika begrepp som man behöver behärska.Efterhand som systemen blir mer sammanbyggda, mer automatiserade måste vi också styra dem på ett smartare sätt. Med rätt styrning och översikt kan vi optimera processen och fatta rätt beslut vid var tid för att undvika störningar eller slöseri. Då kan man ha nytta av AVEVAs system. Man måste också samla all information och all data på ett och samma ställe för att enkelt kunna dra smarta slutsatser och göra avvägda beslut baserat på en helhet. För det krävs också ett system och integration av teknik och information.

Det krävs uppenbart ny kompetens hos våra befintliga medarbetare och våra framtida medarbetare. Divine Robot visar och berättar hur man med innovativ digital teknik kan utveckla serious games och VR-upplevelser för utbildning, träning och kommunikation. Med teknik som VR (Virtual reality) kan man skapa interaktiva miljöer som stärker inlärningen genom att skapa engagemang och starka emotionella upplevelser. Serious games är spel som skapar en engagerande och interaktiv inlärningsmiljö, med hjälp av realistiska simuleringar kan man lättare förstå komplexa koncept och system på ett mer konkret sätt - kom och prova!

Mistra Inframaint pekar på hur man kan balansera och prioritera mellan de olika utmaningarna, var man skall börja sin kompetensresa och hur vi kan hantera vår underhållsskuld. Acobia visar hur man kan lösa några specifika utmaningar, tex hur man kan hantera och prioritera sina åtgärder mot skyfall genom att snabbt bygga en modell där man simulerar baserat på historisk data och aktuella mätningar och prognoser för framtiden. Det fungerar om man kombinerar domänkunskap (diken och vägtrummor) med kunskap om den nya tekniken (digitala tvillingar) och på rätt sätt bygger ihop dessa kunskaper.

Sustainability Circle håller ihop resan mot hållbar produktion och hållbar utveckling genom att förklara hur allt hänger ihop och hur man måste jobba tillsammans i nya konstellationer, både internt och externt.


Och vi gör det i Vattenverkstan (B01:12) på ett sådant sätt att du inte behöver tro på vad vi säger, utan du skall få testa och se själv.

Klicka på bilden för att hämta din gratisbiljett

89 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page