top of page

Världen väntar på dig

Världen väntar - och har alltid väntat - på vad ingenjörer och tekniker har på gång. Tekniken kan visserligen inte lösa alla våra problem. Men, den löser förvånansvärt många. Tekniken ändrar på mänsklighetens villkor och har under historiens gång, till och med, skapat nya samhällen.

Vi lever i en tid när allt fler kräver en hållbar utveckling. Från att på nolltalet torgförts av forskare som Johan Rockström och politiker som USA:s förre vice president Al Gore kommer kraven nu från till och med ungdomar och barn (!).

Utmaningarna är många: Miljön, klimatet exempelvis, får oacceptabelt mycket stryk. Det samma gäller delar av mänskligheten, som drabbas av farlig teknik. Ekonomin, för att ta ett tredje exempel, är utsatt för konkurrens och måste alltid bli bättre. Inget av dessa problem kommer att lösas utan en ännu bättre teknik.

Ett underskattat område, inom tekniken, är underhåll. Underhåll skulle kunna bli den viktigaste katalysatorn för teknisk utveckling. De som arbetar med underhåll vet mer eller mindre allt om vad som håller, vad som inte håller och vad som gör skillnaden.

Det borde många andra kunna lära sig något av. Därför borde de lyssna på landets uppskattningsvis 100 000 underhållsingenjörer och -tekniker.

Men, så är det inte riktigt. Ännu. Underhåll är en, jämfört med många andra, ”tyst” profession. Den typiske underhållaren ligger ofta ”lågt” och trivs alldeles för bra med det.

Det tycker jag att vi skall ändra på.

Vilket är vårt erbjudande? Jo, låt oss inspireras av några hantverkare och vad de skrivit på sin skåpbil: Vi löser inte dina problem. Vi ser till att de inte uppkommer. Det sammanfattar idén bakom ett modernt underhåll i bara tolv ord. Underhåll arbetar, uttryckt på ett annat sätt, för en nollvision mot haverier. Och, den är både realistisk och väldigt lönsam.

Hur åstadkommer vi det? Jo, genom att installera sensorer, samla in data från sensorerna, analysera dessa med hjälp av smarta algoritmer och därigenom prediktera haverier samt hitta felorsakerna. Allt med hjälp av digital teknik. Underhåll blir på detta sätt ett Smart Maintenance.

Dessutom är det nödvändigt att vi kommunicerar det vi kan till alla dem som måste jobba annorlunda om problemen inte skall uppkomma en gång till. Dit hör FoU och konstruktion, inköp och leverantörer, HR och ekonomi. Dit hör också ledningen och kanske till och med styrelsen.

En framgångsrik kommunikation ställer stora krav på soft skills. Underhåll måste prata teknisk hållbarhet så att andra inte bara lyssnar, utan förstår och blir motiverade. Kommunikation kräver ett gemensamt språk och val av perspektiven som vinner gehör.

Det är inte lätt att lyckas ensam. Vi tillhör alla en profession. Vi skall lyfta den tillsammans. Och, det kräver att vi samarbetar. En viktig del av samarbetet handlar om att skapa en ”jordmån” för underhåll. Det gör vi genom utbildning, föredrag, seminarier och media.

Det finns skäl att vara optimistisk. Under många år stod utvecklingen inom underhåll still. Men, nu händer det, för att citera en högskolelektor, hur mycket som helst:

De första företagen kan rapportera imponerande resultat från användningen av Smart Maintenance. Framtiden är här, som en av dess ingenjörer uttryckte sig.

Personer på ledningsnivå inom både näringsliv och offentlig förvaltning hör av sig för att förstå Smart Maintenance. (Den högsta ledningens intresse för att diskutera traditionellt underhåll var i allmänhet obefintligt).

På både Chalmers och Luleå tekniska universitet, liksom på några av våra forskningsinstitut, utvecklas imponerande forskargrupper. Flera av våra mindre högskolor är på gång. Docenter blir professorer. Doktorander disputerar. Och. Allt fler söker sig till forskarutbildningen.

I forskningens skugga föds utbildningar dit allt fler unga teknologer söker sig. Många för att bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med smart maintenance.

Framgång handlar om talang, tur och timing. Kunskaperna finns. Nu är det dags. Och tur får den som är framåtlutad på köpet.

Anders Källström

Ordförande Sustainability Circle


8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page