Sustainability Circle bildades 2010 med syfte att lyfta fram underhåll som resurs i arbetet med industriell hållbarhet (Sustainability engineering). Underhåll har dessutom fått en allt starkare ställning inom akademin. Underhåll förändras avseende sitt innehåll nu i grunden. Utvecklingen går dessutom allt snabbare. Drivkraften är digitaliseringen och vår strävan efter att förverkliga smarta företag i allmänhet och en smart industri i synnerhet. Smarta företag kommer att kräva ett "Smart Maintenance" för att lyckas. Genom att utveckla traditionellt underhåll till ett Smart Maintenance kan våra företag tjäna pengar på både kort och lång sikt och därigenom värna sin konkurrenskraft. Genom Smart Maintenance bidrar vi till en ekonomiskt hållbar industri.

Tankesmedjan Sustianability Circle:

Ett nätverk för industriell hållbarhet

Idag är vi näst 50 huvudmän. Du hittar många av Sveriges tyngsta varumärken bland dessa. Under årens lopp har industrierna kompletterats med infrastrukturföretag, sjukvård, tjänsteföretag och högskolor.

 

Sustainability Circles uppdrag är att utveckla ett tankegods inom området industriell hållbarhet. Våra företag ställs inför allt tuffare utmaningar och måste hålla bättre för att klara detta.

 

Digitaliseringen skapar enorma möjligheter i förverkligandet av en hållbar utveckling. Därför satsar allt fler på smarta företag och en smart industri.

 

Men, digitaliseringen gör oss allt mer teknikberoende. Om digitaliseringen skall lyckas måste tekniken hålla.

 

Genom att uppgradera det traditionella underhållet till ett Smart Maintenance kan vi närma oss en nollvision avseende haverier och olyckor. Det är vårt yttersta mål.

 

Sustainability Circle erbjuder

  • kommersiellt neutral,

  • erfarenhetsöverföring om den praktiska fronten inom Smart Maintenance,

  • på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

 

Vi är inte konsulter, forskare eller utbildare. Vi är en tankesmedja där vi utvecklar Smart Maintenance tillsammans, organiserat som ett nätverk där huvudmännens anställda medverkar i olika nätverk.

This is a great place to add a tagline.

Sustainability Circle Nyhetsbrev.jpg

Möjligheterna att organisera sig på nya sätt ökar. Vi går från tröga vertikala organisationer till flexibla horisontella  samarbetsformer.

Det ställer krav på ny kompetens.

Trender & utveckling

Vi jobbar, som visionen också säger, långsiktigt  för
en 
hållbar utveckling. 

Underhåll blir allt mer integrerat med produktionen.

Underhåll får ett allt större ansvar för att tekniken är

hållbar. Underhåll blir allt viktigare för företagets
lärande.

Underhåll ligger i framkanten när det gäller den nya

digitala tekniken. Underhåll förändras avseende sitt

innehåll nu i grunden.


Därmed slopar vi begreppet underhåll och

talar istället om Smart Maintenance.

   

Utvecklingen går dessutom allt snabbare.
Drivkraften är
digitaliseringen och vår strävan efter
att förverkliga
smarta företag i allmänhet och en
smart industri i 
synnerhet. Smarta företag kommer
att kräva ett 
"Smart Maintenance" för att lyckas.
 

Genom att utveckla traditionellt underhåll till ett 
Smart Maintenance kan våra företag tjäna pengar på 
både kort och lång sikt och därigenom värna sin 
konkurrenskraft. 
Genom Smart Maintenance bidrar vi till en
ekonomiskt hållbar industri.