top of page

Oscar Samulesson - IVL

Uppdaterat: 19 aug. 2021Berätta kort vem du är, vad du gillar att göra på fritiden, och vad du gör Jag jobbar på IVL Svenska Miljöinstitutet och har under de senaste åren forskat kring dataanalys och feldetektion tillämpat på reningsverk. Lite omedvetet har flera av tillämpningarna kretsat kring underhåll av sensorer och processutrustning där Sustainability circle varit ett inspirerande forum. I övrigt hämtar jag gärna inspiration från en löptur eller gitarrspelande, och så förstås från att leka med mina barn.


Stort GRATTIS till din avhandling Sensor Fault Detection and Process Monitoring in Water Resource Recovery Facilities” vid Uppsala universitet. Berätta om dina reflektioner, tankar och synpunkter på din avhandling. Några speciella AHA-upplevelser?

Tack, det känns jätteskönt att ha klarat av denna milstolpe och jag kommer behöva några månader för att få lite perspektiv till avhandlingen. En insikt jag fått är den motsättning som finns inom dataanalys med de generella verktyg som finns samtidigt som det krävs en god problemförståelse för tillämpa metoderna på ett sätt som skapar värde för verksamheten. Vi har använt samma grundmetodik för feldetektion i sensorer som för processutrustning vilket vi även hoppas på går att överföra till andra tillämpningar. Många gånger har vi också fått nya insikter om givarnas beteende genom de algoritmer som vi använt. Vad kan företag/statliga verk lära sig av din avhandling? Vad är dina rekommendationer? Ur ett feldetektionsperspektiv är det viktigt att kunna precisera sina behov och kvantifiera vad som är good enough. Det låter som en självklarhet, men är inte alltid uppenbart. Som exempel krävdes en experimentdesign och omfattande processimuleringar för identifiera kritiska givare i ett av försöken. Resultaten kunde då även indikera hur stort fel en givare kan ha innan det kostar för mycket eller att reningen blir försämrad. Sådan kunskap är avgörande för exempelvis ett behovsstyrt givarunderhåll. Ur ett mera generellt data- och digitaliseringsperspektiv tror jag att både reningsverk och andra industriföretag behöver ändra sitt synsätt på data och hur de hanteras och används. Idag används data framförallt för styrning och processutvärdering. Imorgon kommer vi vilja återanvända data för prediktionsmodeller, AI och nya syften som vi idag ännu inte förstår. Detta kräver både ny kompetens och nya struktur för hur vi sparar och beskriver våra data. Vad som är ett bra driftfall i en industri kan vara mera tvetydigt och svårare att konkretisera i termer av data jämfört med om vi giller en låt eller film på någon streamingtjänst.


Vattentillgång har alltid varit en källa för konflikter globalt som lokalt. Jag får en känsla av att din avhandling kan vara en pusselbit (eller lösning) för att avväpna en konflikt. Tankar? Javisst ökar medvetenheten om att vatten är en kritisk resurs. Även i min hemkommun Ydre med fina yt- och grundvattentäkter öppnade torkan 2018 ögonen för många. Jag brinner för vatten och hoppas förstås att min avhandling kan bidra till en mera robust vattenrening. I sammanhanget tror jag dock att förändringar i vårt vardagliga beteende spelar den största rollen, men visst behövs många små pusselbitar för att lägga hela pusslet. Vad händer nu? Vad är ditt nästa stora mål? Just nu är målet att få lite perspektiv till avhandlingen och reflektera över tillvaron. Det har varit en intensiv period och faktiskt ganska befriande med pandemin och den möjlighet till fokus som den inneburit. På IVL är det ”business as usual” och jag ser fram emot att gå i mål med uppdrag och andra forskningsprojekt som fått stå tillbaka lite det senaste året. Sedan ligger det ju alltid några idéer och gror så det känns inte som att det finns brist på spännande utmaningar. Jag vill rikta ett stort tack till driftpersonalen på reningsverken i Henriksdal, Bromma, Käppala och Himmerfjärden som varit avgörande för att kunna genomföra det här forskningsprojektet. Jag har haft förmånen att bolla idéer och utmaningar med personal från drift, process, styr-och regler samt experter på datahantering. Jag tror mycket på modellen med ömsesidigt kunskapsutbyte mellan universitet, institut och industri. Förhoppningsvis ökar det resultatens relevans. Projektet har finansierats av: Stiftelsen för IVL, Stockholm Vatten och Avfall, Käppalaförbundet, SYVAB och Svenskt Vatten

Tusen tack Oscar!

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page