top of page

Hur vi effektiviserar underhållsstopp

Hur kan man effektivisera sina underhållsstopp?


I en spännande diskussion med representanter både från akademi och verkstadsindustri och processindustri kom jag till följande slutsats:


Operatörernas, driftspersonalens engagemang och medverkan är nödvändig. Dels för att de är den resurs som känner utrustningen bäst. Men också för att om de är delaktiga i planering och förstår vad och varför man skall stoppa och är delaktiga i stoppet så ser de till att stoppet blir så effektivt som möjligt. Nedstängning och upprampning som oftast är driftens ansvar går smidigt och snabbt. Man är mån om deras tid och ser till att det löpande operatörsunderhållet är viktigt och riktigt. Då får man också deras engagemang under stoppen.


Man behöver jobba med ny teknik.

· Den nya tekniken hjälper till med att både förutse behovet av stopp och planera stoppen bättre och i mer god tid.

· Den nya tekniken gör att man har tillgång till den information, tex ritningar, som krävs under stoppet för att kunna utföra sina uppgifter mer effektivt.

Ny teknik är sensorer, Ipads, kameror med mera.


Planeringsarbetet är viktigt. Så viktigt att man också faktiskt gör efteranalyser och efterkalkyler för att säkerställa att planeringen inför nästa gång hela tiden blir ännu bättre. Inser man att man saknade information i underhållssystemet så ser man till att uppgradera systemet så att informationen finns till nästa gång.


Det gavs många andra bra tips också, vill du ha tillgång till hela materialet får du maila mig.


En film fick visa ambitionen och vilken effekt man kan få genom att jobba annorlunda och med ny teknik.
133 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page