top of page

Go and see!

Jag påminns ofta om styrkan i att se med egna ögon. Ändå glömmer jag ofta hur kraftfullt det är och tror att jag vet utan att på allvar titta. Baserat på tidigare upplevelser och förutfattade meningar.


Antagligen är jag ganska normal, inom psykologin talas om ”confirmation bias”. Antagligen den starkaste av alla psykologiska fördomar som drabbar oss. Vi är programmerade att känna igen saker och så fort vi känner igen något stoppar vi in det i den kategori det tillhör, (vi tror det tillhör). Sannolikt ett logiskt resultat av miljoner års av evolution, att snabbt kunna känna igen en fara, stoppa in den som en fara och agera.


När vi studerar omvärlden tenderar vi att leta efter bekräftelse på sånt vi redan vet men om vi verkligen vill lära oss nytt måste vi vara medvetna om detta bekräftelsejäv. Om vi anstränger oss och tittar bortom kan vi lära oss nytt. Detta är styrkan i Go and see.


En bild säger också mer än tusen ord, genom att gå och titta undviks missförstånd. Det blir mycket mindre risk att vi missförstår varandra om vi ser samma sak när vi diskuterar.


Det förstärker lärandet eftersom det är bevisat att ju fler sinnen vi använder vid lärandet desto mer kommer vi ihåg. I go and see så kommer alla sinnen till sin rätt, syn, hörsel, lukt, känsel.


"Gå se och fråga varför, visa respekt" ord från Toyota-ordförande Fujio Cho, är nu kända som grundläggande lean principer.

Gå se, fråga varför, visa respekt är hur vi vänder filosofin om vetenskaplig empiricism till verkligt beteende.

Empiri (av grekiska ἐμπειρία, erfarenhet) innebär erfarenhet och sinnesintryck som ligger till grund för en slutledning. Empiri är datainsamling genom vetenskapliga undersökningar av verkligheten, exempelvis experiment, samt observation och därav erhållna sinnesintryck och gjorda erfarenheter. Det höll redan de gamla grekerna, tex Aristoteles på med, så det är inte nytt. Men ändå svårt.


Den senaste påminnelsen om styrkan i Go and See fick jag igår när jag var i Gävle, hos Pichano med Sustainability Circle Maintenance Exellence nätverk. Därför denna reflektion.


Fick lära mig om termisk sprutning av Luis, om kapacitetsmätning, renovering & test av prestanda för vacuumpumpar av Fred och Robert, processtyrning baserat vibrationsdata av Tomas & Andreas och radar positionsbestämning av personal i tuff inomhusmiljö av Patrik, Kjell och Jesper.

En enorm mängd blandad kunskap om gammal och ny teknik, en stor mängd engagerade människor som vill göra det bästa. Uppgradera och förbättra istället för att skrota, modulutbyte, förädla det man har istället för att skrota ut.Nu ”kan jag” Nashpumpar, vätskering vakuumpumpar. Isotermisk och förlåtande, partiklar sköljs ut, driftsäkerhet även om man har smuts, kompositbeläggningar gör att de hålls vid liv länge. Låg driftshastighet, lågvarviga, mycket material, ingen metall till metallkontakt. Mycket driftsäkra. Vätskering pumpar, ca 700 i Sverige som är så stora att de behöver renoveras

Inloppsidan sätts igen, se till att den är öppen. Högst 5 testbäddar i hela världen, där man kan dokumentera och verifiera resultat av renoveringar.


Gruppens gemensamma slutsatser av en härlig Go and See dag:

”Samarbete mellan nya aktörer är alltid vägen till ny framgång.”

”Att attityden renovera mera funkar och är tydligt bra för hållbarheten”

”Bra presentationer med lärande om ny teknik.”

”Pichanos verksamhet! Att nåt så bra finns i vår geografiska närhet det visste jag inte. Det är också nyttigt att få se hur hands on de arbetar.”

”Att vi kanske måste jobba mer med kompetenserna, vi kan byta, men inte renovera, det är svårare. Men det går det har jag sett idag.”

Alla talade om vad de sett!


Go and see!Mäktig traditionsrik muralmålning i konferensrummet, företaget grundades i förra sekelskiftet när skogsmaskiner skulle gå från lindrift till hydraulik nu Fokus på industriservice, mobil maskinbearbetning,

21 visningar0 kommentarer

תגובות


bottom of page