top of page

Att engagera ledningen i Smart Maintenance

Många har, under årens lopp, vittnat om att traditionellt underhåll inte uppfattas som en fråga för högsta ledningen. 

Men vad gäller när underhåll utvecklas till Smart Maintenance?

Smart Maintenance 


- är snarare en företeelse än en avdelning. 

- innebär att underhåll, drift och utveckling allt oftare integreras. 

- är i praktiken ett villkor för att digitaliseringen och autonoma fabriker skall lyckas.

- påverkar affärsmodellerna både i relation till leverantörer och kunder.

- ställer enorma krav på kompetensförsörjningen, både när det gäller befintlig personal och nyrekrytering.

Rimligen borde det vara en ledningsfråga. 

Hur gör vi då för att adressera ledningen?

Vi i Sustainability Circle engagerar oss i den frågan därför att det i alla tider har nämnts som ett problem. Vi skulle kunna åstadkomma mer fortare om vi får med oss ledningen. Så vi behöver lära oss nåt här.

Men det är också så att vi ser att den nya digitala tekniken ger möjligheter om man lyckas implementera snabbt.

Men implementeringen av den nya tekniken och en förändring mot mer datadrivna beslut innebär en del engagemang hos ledningen för att det skall bli bra:

  • Satsa tex på en infrastruktur som funkar, det kostar och tar tid och berör många avdelningar, alltså måste ledningen vara med.

  • Det är nytt och innebär en viss risk att man inte gör rätt, man måste satsa på kompetensutveckling. Man måste investera både i human kapital och i anläggningskapital och vara beredd ta kostnader.

Så vi måste nå ledningen.

Men varför behöver vi ledningen? inte för att diskutera detaljer utan för att ha rätt strategi för vad vi behöver åstadkomma tillsammans och hur vi gör det på bästa sätt.

Varför skall ledningen engagera sig? Varför är det en viktig fråga? Svaret ligger INTE i detaljerna. För då hamnar man i jämförelse med andra detaljer. Det måste vara en dialog om strategi, vad vill vi uppnå? Och varför!
Varför skall ledningen engagera sig? Varför är det en viktig fråga? Svaret ligger INTE i detaljerna. För då hamnar man i jämförelse med andra detaljer. Det måste vara en dialog om strategi, vad vill vi uppnå? Och varför!

Så gör inte misstaget att förlora dig i detaljerna.

Att fatta beslut om saker man inte exakt behärskar är inget konstigt. Man måste omge sig med kompetenta medarbetare som man litar på.

Det gäller inte bara de högsta cheferna, det gäller nog alla chefer . Den tiden är sedan länge förbi när man själv var experten. Det betyder att alla chefer måste lära sig fatta beslut baserat osäkerheter och tillit. Och de som småningom blir högre chefer har sannolikt mer ofta gjort rätt och behärskar den kunskapen. Så bekymra dig inte om detaljerna.

Gör inte frågan för liten, gör det till den stora fråga det förtjänar att vara, prata om en strategi, prata inte för kortsiktigt, prata om målen och vad vi kan nå, men att det behövs flera steg. Ett sätt att misslyckas är att göra frågan för liten. Var inte blyg, ta ett större grepp.

Man behöver en kalkyl, man behöver vara tydlig med hur man har gjort sina antaganden.

Inte exakt rätt för det går inte, men tydligt om hur man resonerat i kalkylen. Underskatta inte brandtal, men det behövs en underbyggd kalkyl, en underbyggd plan.

Min chef och hans chef vill inte släppa fram mig. Gå bara runt! Bjud VD på lunch. Skicka ett mail.

Men nivåerna mellan VD och verkligheten gillar det inte.

Som ledare jobbar man med andra verktyg än att vara detaljkunnig. Man måste förstå tillräckligt men i huvudsak se till att man har rätt medarbetare och kompetenser omkring sig.

Nej, men det är faktiskt så att då är det de nivåerna som är problemet.


Och organisationen som behöver justeras. VD vill inte ha det så och får då agera smart på det problemet.


VDs kanske viktigaste jobb är att se till att det finns kompetens och att den är effektivt organiserad.


I framtiden blir det antagligen allt viktigare att man har rätt medarbetare, ännu viktigare än rätt strategi.

VD vill gärna bli överraskad av nya ideer. Man vill inte bli överraskad av sådant som man kunde fått reda på tidigare och som man då kunde ha hanterat tidigare men man vill gärna få nya förslag.

Alla medarbetare måste vara kreativa, alla har två jobb:

1) man gör sitt jobb,

2) man utvecklar sitt jobb,

men alla har fyra uppgifter det ingår också att:

3) man utvecklar sin kompetens och

4) man utvecklar lagets kompetens.


Det är egentligen konstigt att ledningen inte redan är mer engagerad eftersom det underhåll syftar till älskas av ledningen. Att saker skall fungera, att investeringar varar länge och ger hög avkastning, att problem skall vara förutsägbara och inte komma som överraskningar. Att man skall kunna planera sin verksamhet och jobba proaktivt.

Det finns också en stark koppling till hållbarhetsfrågan, som engagerar många ledare. Hållbarhet får inte bara bli en koldioxidfråga, Smart Maintenance är ett bra exempel på ett bredare hållbarhetsarbete.

Var inte rädd för att ge dig iväg uppåt och sälj in dina ideer!

Gör inte frågan för liten. Prata om strategi och prata om långsiktig betydelse

24 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page