top of page

5 punkter om drivkrafterna bakom Smart Maintenance - just nu

Vilka är drivkrafterna - just nu - bakom arbetet med att utveckla en Smart Produktion och ett Smart Maintenance?


Jo; (1) Digitaliseringen skapar hot - i form av konkurrenternas digitalisering och möjligheter - i form av den egna digitaliseringen. Företag med självbevarelsedrift inser detta.


(2) Digitaliseringen förändrar den företagsekonomiska logiken. De rörliga kostnadernas andel av kostnadsmassan sjunker. Marginalkostnaden för ytterligare produktion går mot noll. Det ger stordriftsfördelar och en enorm konkurrenskraft, när de fasta kostnaderna finansierats. Många ekonomer oroar sig till och med för marknadsekonomins framtid när ”the winner takes it all”.

(3) Kraven på en hållbar utveckling (definierad som att det vi gör måste vara bra för kommande generationer) blir allt tydligare och starkare från både kunder och väljare. Digitaliseringen underlättar en utveckling från downcycling (deponering), via minskad recycling till upcycling (uppgradering) och reuse.


(4) Internet (…of things, …of people, …of organizations) möjliggör horisontella strukturer som kan förväntas konkurrera ut många av hierarkierna genom högre tempo och färre missförstånd.(5) Pandemin har under 2020/2021 fått oss att ana hur mycket vi faktiskt kan sköta remote. De enorma fall i BNP som många varnade för i samband med pandemins utbrott (upp emot -12%) våren 2020 visade sig bli avsevärt mindre (-2-3%). Många gör bedömningen att vi därför inte kommer att gå tillbaka till gamla arbetssätt efter pandemin. Andelen arbete som sker remote kommer snarare att öka i takt med att den digitala tekniken och vår skicklighet att använda den utvecklas.


19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page