top of page

Vi vet väl alla vad kompetens är?

Nja, kompetensbegreppet förändras snabbt.


Kompetens är vår förmåga att lösa problem och är därmed viktig för vår personliga, företagets och landets konkurrenskraft.


På 80-talet delade många forskare in kompetens i fyra begrepp: boklig teori (vilken i hög grad syftar till att ge oss ett språk) + egna erfarenheter (kompetens som man sällan kan fånga med ord) + färdigheter (att tala, att skriva, att sälja, att förhandla…) + egenskaper (social förmåga, logik, mod…).


Sedan dess har många lagt till värderingar som ett kompetensbegrepp. Värderingar blir lätt politiskt men det vi tycker påverkar onekligen hur väl väl vi hanterar en viss situation.


Dessutom vill många numera se var och ens nätverk som ett kompetensbegrepp. Ingen kan allt, men vi kan alla ha ett nätverk som kan (nästan) allt. Mycket tyder på att ju högre upp i samhället som vi kommer, desto större nätverk har vi, tyvärr delvis på bekostnad av nära vänner (nätverket och vännerna konkurrerar om vår tid).


2021 kan man kanske lägga till att detta nätverk inte bara är socialt utan också digitalt.


Länge utbildade vi våra barn till att kunna svara på frågor som vad, när och hur. Under 1900-talet har allt fler av oss utbildats till att ifrågasätta och därmed svara på frågan varför. Poängen med att fråga ”varför" är att ändra på och därmed utveckla vad, när och hur.


Digitaliseringen innebär att det är dags att ta nästa steg och lära oss att fråga varför inte. Allt (nästan) går ju i den digitala världen. Framtiden tillhör de som har fantasi att förstå vad vi kan använda digitaliseringen till. Varför inte är en attityd, något av en livsstil...


En annan viktig, men lite svår, indelning är den i kunskaper och bildning. Någon har sagt att bildning är det som finns kvar när vi glömt kunskaperna. Att förstå hockey är bildning. Att kunna offside-reglerna är kunskap.


Bildning i arbetslivet handlar om att ha en god och övergripande bild av tillvaron, näringslivet, teknologin, det egna jobbets utmaningar, etcetera. Bildade kan lätt ställa relevanta frågor och skaffa sig de kunskaper som de behöver, exempelvis via något av sina nätverk. Den som saknar bildning missar däremot lätt vilka kunskaper som krävs. Kunskaper kan vi alltså alltid leta upp. Bildning tar det däremot ett helt liv att tillägna sig.


Det finns anledning att vara lite orolig. Klyftan mellan de som orkar vara kompetenta och de som inte orkar - eller om man så vill; mellan de som är framåt- och bakåtlutade - ökar snabbt. Det får konsekvenser. Klyftor skapar avstånd som inte så sällan leder till motsättningar.


Här har alla vi som är aktiva i Sustainability Circle en rejäl utmaning.


Anders Källström

Ordförande

11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page