top of page

Två är enDet är två utmaningar som är högaktuella för oss som vill ha driftsäkra system så att vi kan få hållbara företag:

  • Rekrytera ny och utveckla befintlig personal, 7 av 10 företag rapporterar att de inte kan hitta rätt personal (Svenskt Näringsliv, 2018)

  • Använda den nya teknikens möjligheter, vad betyder digitaliseringen konkret för oss

Det är kanske dags att inte se dem som två utmaningar utan en! Den nya tekniken handlar inte om automation, robotar, big data. Det handlar om hur vi skall arbeta tillsammans med den nya tekniken.


Det är nödvändigt för vår konkurrenskraft att vi lär oss arbeta effektivt med den nya tekniken. Hur skall våra medarbetare snabbt förstå och använda den nya tekniken?


Möjligheterna med den nya tekniken finns över hela produktlivscykeln. Den förändrar alla roller i hela företaget. Det är inte en fråga för IT avdelningen eller processutveckling endast.


Varför söker inte fler till industrin och till drift och underhåll? Omväxling och variation kommer att vara förutsättningar för att lyckas eftersom tekniken utvecklas snabbt, och det är vad alla säger de vill ha i sina jobb. (Academic Work, 2018)Men ändå är det svårt att attrahera nya medarbetare.


Vi kanske behöver nya jobbtitlar? Kanske Enterprise Digital Ethicist, Predictive Maintenance Systems Specialist, Augmented Reality Manufacturing Systems Specialist, Digital Manufacturing Analyst, (DMDII, 2017)istället för operatör eller tekniker. Och så får vi förklara innehållet. Det blir då en ny dialog. Och en chans att förklara hur spännande och viktigt jobbet är.


Hur gör de som lyckas ta steg i rätt riktning mot lösningen på utmaningarna? Det finns inget generellt recept, det måste förstås anpassas för varje företag, men några observationer kan vara:

  1. Tydliggör visionen, vad är ditt mål? Vad är din vision? I stor förändring behövs en vision, det är svårt att veta vad som skall hända, så du måste agera mot en tydlig vision, din bästa gissning av hur framtiden skall se ut och så planerar och agerar du utifrån den

  2. Förmågan att leda och agera i stor förändring, den förmågan innehåller andra egenskaper än de som behövs för det vardagliga gnetet, den löpande optimeringen.

  3. Samarbete, du måste jobba tillsammans med andra, du kan inte göra allt själv, kommunikation och feedback med så många som möjligt, så fort som möjligt

  4. Diversifiera, breddning, eftersom du inte kan förutse hela förändringen måste du klara av att jobba med flera olika saker parallellt, om du är fokuserad måste du vara beredd diversifiera

  5. Transformation, inte bara förändring, anpassa och integrera, utan på allvar radikalt förändra, beredd ta stora grepp kring organisation och roller.


Det finns nog inga riktigt enkla svar, men det första kanske är att inte se det som två utmaningar, rekryteringsproblem och ny teknik/digitalisering, utan en gemensam fråga och se vad lösningen då kan bli!


Referenser:

Academic Work. (2018). https://www2.academicwork.se/foretag/ypai2018se.

DMDII. (2017). https://www.uilabs.org/innovation-platforms/manufacturing/.

Svenskt Näringsliv. (Mars 2018). Rekryteringsenkäten 2018. Hämtat från https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/rekryteringsenkaten/rekryteringsenkaten-2018-jobbskaparna-larmar-kompetensbristen-oka_698630.html

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page