top of page

ProcessTeknik mässan 18-20 oktober 2022 - Möt Jon Bokrantz, Chalmers


Hej Jon, du ska vara med oss i montern på ProcessTeknik mässan i Göteborg den 18-20 oktober.


När man träffar dig i vår monter kan man som besökare göra en SMASH (på sin egen dator). Berätta vad det är. Vad är det bra för?

SMASh är ett unikt benchmarkingverktyg som mäter nivån av Smart Maintenance i en fabrik och jämför med mer än 150 andra fabriker. Genom att göra en SMASh får företag konkret input till sin utveckling av evidens-baserade strategier och verksamhetsplaner för Smart Maintenance. Att arbeta med de fyra dimensionerna av Smart Maintenance har en vetenskapligt visad effekt på underhållsprestanda och produktivitet.Kan du nämna några exempel på företag/projekt som gjort SMASH och som gynnats av den?


SMASh bygger på analys av data av över 150 fabriker som omfattar samtliga sektorer inom svensk tillverkningsindustri, inklusive många medlemmar inom Sustainability Circle. Alla företag kan göra en SMASh – oavsett bransch eller storlek, och även om de ännu inte påbörjat eller är i inledningen av sin digitaliseringsresa. Resultaten från SMASh stimulerar till engagemang och diskussioner för att utveckla Smart Maintenance och kan även användas för att guida fabriker till att identifiera strategisk prioritet och riktade förbättringsåtgärder.År 2020 blev din doktorsavhandling på Chalmers om Smart Maintenance hyllad. Stort Grattis! Läs den här: https://research.chalmers.se/publication/512579

Berätta några exempel utifrån din avhandling.


Min doktorsavhandling bestod av att utveckla scenarier för framtidens underhåll år 2030, vetenskapligt definiera konceptet Smart Maintenance samt att designa och validera verktyget SMASh. Avhandlingen bidrar därmed med en helhetsförståelse för underhåll i en digitaliserad industri som både driver forskningsfronten på global nivå samt används i praktiken för att hjälpa industriföretag att implementera Smart Maintenance.


Vad vill du att våra besökare ska få med sig om ämnet efter besöket hos oss?


Besökarna skall få en inblick i hur konceptet Smart Maintenance kan hjälpa deras företag att utveckla och modernisera sin underhållsverksamhet samt hur SMASh kan bidra med konkreta och skarpa rekommendationer för att formulera strategier och verksamhetsplaner för Smart Maintenance. Alla företag som gör en SMASh i montern får rapporten ”SMASh BAS” helt kostnadsfritt.


TUSEN TACK JON!

42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page