top of page

Industri 4.0 kan inte byggas på Underhåll 0.4

Industri 4.0, kan inte byggas på underhåll 0.4. Vi måste implementera Smart Maintenance för att kunna realisera industri 4.0. Men Smart Maintenance förutsätter ett väl fungerande underhåll som grund. Vi kan inte bygga nytt på lösan grund. Hur den stabila grunden skall se ut och realiseras har vi diskuterat tillsammans med svensk industri under hösten.


Sustainability Circle arrangerar regelbundet webbinarier för medlemmar som ett effektivt sätt att utbyta kunskap och implementeringstips.


Min sammanfattning av diskussionen lyder:


Undvik silo-tänkande, underhåll fungerar inte och får inte effekt om man inte jobbar bra och mycket ihop med kringliggande funktioner och vice versa, de måste också jobba med underhåll. Man måste förstå andras vardag och andras mål och metoder så man kan jobba gemensamt tillsammans och göra gemensamma prioriteringar och beslut som blir bra utifrån helheten, inte utifrån en silo, sin egen.

Man måste ha ordning på den gemensamma målbilden och vara överens om hur man skall göra.


Ledningens förståelse och kunskap, det är mycket på ledningens bord, underhåll är en rätt komplicerad erfarenhetsdriven expertfunktion. Det är viktigt att underhåll har en förankring, förståelse, förtroende hos ledningen. Det kan innebära att utbilda ledningen. Det kan innebära att bli bättre på att översätta ord till kronor. Det innebär definitivt att man vågar sticka ut och ta kontakt.


Integrationen med IT kommer mer och mer som en viktig punkt. IT måste intressera sig för produktions IT som är nåt annat än traditionell ADB och PC management. Igen vi måste förstå varandras vardag, mål och metoder så vi kan mötas och bli överens om de mest lönsamma åtgärderna utifrån helheten.

Ibland är problemet internt beslutsfattande men mer ofta är problemet inte att det är dyrt eller svårt att fatta beslut om IT utan att om man skall få effekt så måste mycket jobb göras. Data måste vara i ordning och på rätt ställe och organisationen måste vara utbildad och beredd på förändring. Det är ofta det stora problemet. Och det finns ingen genväg, ingen dyrare, bättre IT lösning som man kan köpa. Jobbet att sätta grunden och förbereda organisationen måste göras. Men gnet får ingen uppmärksamhet förrän långt efter. Det gäller att orka.


Den nya tekniken ställer nya krav på öppenhet. Skall det bli nåt måste vi dela data. Det är i många fall nytt. Och vi är inte beredda på vad det innebär, hur det påverkar relationer, ansvar och affärsmodeller. Men vi måste reda ut det.


En intressant iakttagelse är att när det hänt bra saker, som tex implementering av Ipads som verktyg, så har någon gjort ett test under radarn och när det lyckats så har man enkelt kunna visa på effekten och få igenom beslutet. Ibland är det bättre att be om ursäkt än att fråga om lov, för om man frågar och aldrig får nåt svar händer ju inget.

Eller man blir överens om att jobba tillsammans informellt och visar resultat, då kan arbetet formaliseras och ges mer budget och resurser.


Det allra viktigaste är kanske att man vill och vågar prova, det är så man bygger ny kunskap.

89 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page