top of page

Att utveckla(s) med kultur – del 2

Hur ser en underhållskultur ut som dels tar oss från ett avhjälpande till ett förebyggande underhåll och dels tar oss in i ett Smart Maintenance?


Skall man ha en lyckad resa, lyckad utveckling, behöver man först och främst veta vart man vill, men man behöver också veta vart man är och det underlättar om man har en aktuell karta. För att hjälpas åt att ta fram en ”karta” om hur man utvecklar en modern underhållskultur har Sustainability Circle startat ett nätverk som tillsammans både hjälps åt att förstå var man är och hur kartan ser ut. Vad målet är, det är som sagt redan ganska tydligt – mer förebyggande och mer Smart Maintenance.


Den akademiska definitionen av en kultur är ”Etablerade mönster av tankar, beteenden och känslor”. När en grupp tänker, beter sig och i viss mån känner samma sak så har man en gemensam kultur.

Kartan vi försöker ta fram bygger på forskning och långsiktigt framgångsrika exempel och då behöver den innehålla värderingar, hjältar, riter och ritualer, och berättelser. Vi måste ha tydliga, nya värderingar, vi måste lyfta fram de som lever och utvecklar värderingarna, vi måste ha rutiner och arbetssätt i enlighet med värderingarna och vi måste hela tiden kommunicera om rätt värderingar och rätt agerande.


Exakt vilka värderingar man behöver ha och hur man skall formulera dem beror på vem man är och vad som fungerar i ens egen situation. Det som fungerar är ofta lika i innebörd men det funkar först när det väl träffar individerna. Och där krävs det lokal känsla, för att få ledorden närvarande i vardagen, så att de återkommer ofta i budskapen och sättet vi pratar. Värderingarna går att använda och förekommer ofta i mail och mötesdiskussioner.


Inom underhåll och produktion är det särskilt vanligt att vi går i fällan att hylla de som har räddat oss. Alltför ofta lyfts fel typ av hjältar, de som fixar felet 20h i sträck. Men i den kultur vi söker som är mer förebyggande än avhjälpande så skall den som ser till att problemet inte överhuvudtaget inträffar vara hjälte. Det är inte fel att hylla dem som hjälper oss när vi hamnar i svårigheter, men vi måste bli bättre på att hylla dem som jobbar förebyggande med ständiga förbättringar ännu mer.


Ledare måste förklara, lyssna och ta tid och förklara vad som är verkligen viktigt. Det är lätt de negativa historierna lever vidare och sprids genom generationerna, snarare än att det förekommer många bra positiva berättelser. Därför måste vi lägga mycket tid på att skapa och sprida positiva berättelser. Ofta har vi för bråttom, för lite tid och för lite tålamod.

Arbetet går nu vidare. Allt börjar med värderingarna. Vi skall försöka formulera värderingarna för den underhållskultur som vi vill ha. De måste stämma med företagskulturen, däremot kan man lyfta fram lite extra det som är viktigt just för oss. Det måste matcha företagets men kännas som ens eget. Det måste vara hållbart, det är inget etappmål. Man måste kunna växa i det ganska många år framåt.


Vill du också vara med på vår resa, och utveckla ditt företags kultur, hör av dig till info@sustainabilitycircle.se


Detta är andra delen i berättelsen om vår kulturresa: du hittar den första delen här


23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page