top of page

Att utveckla(s) med kultur

Uppdaterat: 26 mars 2021

Hur ser en underhållskultur ut som dels tar oss från ett avhjälpande till ett förebyggande underhåll och dels tar oss in i ett Smart Maintenance?


Vi ser att det behövs ganska mycket förändring och utveckling för att på allvar ta steg mot ett Smart Maintenance. Och det går inte om inte alla vill. Vi måste skapa en ny kultur där det förebyggande och planerade är regel och det akuta och reaktiva är undantaget. Där efterkalkyler och analyser är en värdefull input till utveckling. Där nyfikenhet inför nya metoder är lika uppskattad som erfarenhet av befintlig teknik.

Egentligen är nog alla på väg mot en sådan kultur redan, men många tycker att det är svårt och att det går för sakta. Vi har därför startat ett nätverk med uppgiften att utbyta erfarenheter och försöka hjälpas åt att snabba på utvecklingen genom att dela tips och misstag med varandra.


Den akademiska definitionen av en kultur är ”Etablerade mönster av tankar, beteenden och känslor”. När en grupp tänker, beter sig och i viss mån känner samma sak så har man en gemensam kultur.


Kulturen styr oss och ger oss en känsla av samhörighet. När man är ny nånstans märker man ganska snart om kulturen är rak och alla säger vad de tänker eller om den är mer begränsad och man skall vara försiktig kring hur man uttrycker sig. Kulturen ger oss en vägledning hur vi skall bete oss. Och när vi beter oss rätt, anpassar oss till kulturen, får vi bli en del av gemenskapen.De som upplever att de ändå lyckats bra med att utveckla kulturen vittnar om en lång resa. En lång resa, ≈15 år, som förändrat alla. Både operatörer och underhåll har förändrats när kulturen förändrats, alltså inte bara underhåll.


Tekniken har underlättat förändringen. Digitaliseringen är positiv. Ipads med instruktioner tex. Fler kan bli hjältar nu på senare år, fler jobbar med underhåll och kan bli en hjälte. Förr var det bara några få som kunde bli hjältar. Utvecklingen har accelererat de sista 5 åren kanske för att hastigheten i teknikutvecklingen accelererat.


Att underhåll är allas ansvar är den viktigaste värderingen. Det är allas ansvar att underhållet ska fungera. Och man har möten där alla deltar.


Ledningen efterfrågar att man jobbar tillsammans och förklarar varför det är viktigt och hur man skall göra. De driver en arbetsprocess med mötesforum som stödjer att man jobbar tillsammans.


Det är en miljö där det är ok att utvecklas och visa framfötterna. Är man duktig får man erkänsla och nya uppgifter. Ingen jante, ingen nedtryckning, inget inte uppfunnit här.


De som känner att de har en bit kvar vittnar om att det börjar bli så att de som jobbar bra förebyggande också ses som förebilder, men ändå är fortsatt den som räddar dagen den största hjälten. Det är ett problem i den fortsatta utvecklingen.

Ofta skiljer kulturen mellan avdelningar inom samma företag, bara för att man lyckas på ett ställe lyckas man inte överallt automatiskt.


Underhållskulturen måste vara förankrad i företagskulturen. Hur säkrar man det? Det är dessutom antagligen så att just en Smart Maintenance kultur bygger på att underhåll och driftsäkerhet anses vara en kritisk och viktig process för hela företaget. Det kan inte vara en kultur bara för produktion och underhåll, det måste tydligt vara hela företagets kultur.


Själv har jag alltid upplevt att jag haft mest framgång med att utveckla kultur när det blivit mindre fokus på värderingar, bilder och powerpoint och mer fokus på hur man agerar. Ett företags kultur är summan av dess handlingar. Jag menar till exempel att om vi vill ha en kultur som präglas av innovation så måste man sätta av tid för utbildning inom innovativa metoder, man måste schemalägga möten som handlar om att gå igenom och utveckla portföljen av ideer. Det får inte bli så att man inte hinner med just de sakerna för att de känns mer avlägsna i tiden och mindre akuta. Att implementera en kultur har för mig mycket likheter med att planera och utföra väl. Vilket i sin tur ju är ett nödvändigt element också i Smart Maintenance, att planera och agera väl.


En annan insikt som frigör tid till att bygga kultur genom handling är att inse att kulturen är vad medarbetarna beskriver när de pratar om jobbet och chefen. Att lägga massa kraft på att formulera kulturen är lite bortkastat, lägg tid på att lyssna på beskrivningen och sedan agera på ett sätt så att beskrivningen över tid förändras.


Med det sagt påstår inte jag att jag är nån expert eller har lyckats särskilt väl, men jag har erfarenheter att dela, liksom alla andra som är med i vårt nätverk! Vill du också vara med på vår resa, hör av dig till info@sustainabilitycircle.seVi har startat ett nätverk med uppgiften att utbyta erfarenheter och försöka hjälpas åt att snabba på utvecklingen genom att dela tips och misstag med varandra.

24 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page