top of page

Välkomna E.ON - och Peter MorenJag heter Peter Moren och arbetar med underhåll i en enhet som heter Technology Office. Tillsammans med underhållscheferna på våra anläggningar så driver vi och utvecklar vårt underhåll.

Fritiden används till god mat och dryck samt snickra på fritidshuset.


Just nu växer efterfrågan på el fortare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Det börjar bli fullt i elnäten. Hur tacklar ni detta?

Det är ett arbete som kollegorna på E.ON Energy Networks arbetar aktivt med. Jag tillsammans med underhållscheferna återfinns inom E.ON Energiinfrastruktur och produktion av fjärrvärme, el, kyla samt processånga.


Senaste tiden har varit omtumlande för många företag och tjänster. Vad är dina/era reflektioner för branschen?

Energibranschen är uppe i en omställning för att klara klimatutmaningen . E.ON ställer om till helt 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025. Detta inbär ju en hel del arbete med anläggningar, bränslen och cirkulära tänkanden. För oss inom underhåll så ökar ju kravet på effektivare resursanvändningen och driftsäkerhetsarbetet.


Vad ser du/ni som är industrins största digitaliseringsutmaning just nu? Det är ju säkerheten. Att ha ett robust uppkopplat och säkert system. Sedan är det att hantera all data på ett klokt sätt så att vi använder denna kunskap för att öka driftsäkerheten och gå mot en störningsfri produktion.


Vad är förväntningarna på ert medlemskap i Sustainability Circle? Det ska bli intressant att ta del av all den kompetens och kunskap som finns i nätverket och förhoppningsvis också kunna dela med oss till andra. Vi önskar ju att bli lite bättre för varje dag.

Det är tack vare nyfikenhet och just stävan i att vi vill bli bättre som Maggie Victor, Produktionschef i Malmö tog initiativet att gå med i Sustainability Circle och där med öka vårt kontaktnät och vårt kunnande.


TACK!

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page