top of page

Riv alla Silos


Sustainability Circle har etablerat ett:

Manifest för en industriellt hållbar utveckling

i syfte att svenska verksamheter skall stå sig väl i konkurrensen, snabbare tillgodogöra sig ny teknik och lämna ett större bidrag till en globalt hållbar utveckling.


Av de nio rekommenderade punkterna har åtminstone 3 tydlig koppling till ett utökat samarbete IT och OT3. Utveckla datadrivna beslutsstödssystem som med hjälp av teknomarkörer möjliggör ett stöd för prediktion, felorsaksanalys och preskription avseende åtgärder. (Se artikel 7: Artificiell intelligens - herre, slav eller kollega?)


4. Organisera verksamheten så att Smart Maintenance lätt kan kommunicera med FoU/konstruktion, inköp, ekonomi, HRM och IT. (Se artikel 8: Från hierarki till adhocrati)


5. Utveckla relationen till externa leverantörer av Smart Maintenance för att möjliggöra en starkare extern integration. (Se artikel 9: Extern integration).


Det är därför väsentligt att vi etablerar ett kraftfullt IT/OT Nätverk.

Vår upplevelse är att många verksamheter kämpar med att få upp farten i sitt digitaliseringsarbete. Vår upplevelse är också att vi riskerar att närma oss en AI vinter då många också blir besvikna på de inledande resultaten av sina satsningar. De tar längre tid och kostar mer pengar och ger inga resultat. Vår övertygelse är att det beror på bristande kunskap, fel metod för fel problem och att det finns en del grundarbete som måste göras och inte kan hoppas över. Det finns ingen gratis lunch, det finns ingen genväg. Jobbet måste göras. Lägg grunden rätt och håll ut.


Det är därför väsentligt att vi etablerar ett kraftfullt IT/OT Nätverk.


Sustainability Circle IT/OT Nätverk

Mål: Öka implementeringstakten för Smart Maintenance –datadrivet underhåll. Minska silotänkande och öka förståelse mellan IT och OT så att man snabbare kommer till gemensamma lösningar.

Hur: Genom kunskapsdelning och gemensamt lärande kring effektiv hantering av produktionsdata. Hur kommer man snabbt igång? Hur skalar man lösningar? Vad är rätt första, andra, tredje steg i utvecklingen? Vilken är den bästa lösningen för mitt scenario?

Vem: Medlemmar i Sustainability Circles nätverk. Företrädesvis två personer från varje företag, en IT och en OT.


Hör av dig om du vill vara med!

/Henric

henric.widen@sustainabilitycircle.se


36 visningar0 kommentarer
bottom of page