top of page

Passion på det runda bordet

Uppdaterat: 15 sep. 2020
Ännu ett fantastiskt Round Table med eliten av Sveriges anläggningsvårdande verksamheter och diskussioner kring digitaliseringens möjligheter. Tack Peter Lorenz för värdskapet.

Två giganter på området bjöd på inspel och insikter, Colin William, Business Architect från IBM Watson IoT, och Stig Persson, från Ericsson 5G.

IBM föredrar att kalla det Augmented Intelligence, förstärkt intelligens, inte Artificial intelligence. Jag tänker att det är smart, det är vad det handlar om på kort sikt. Det leder också bort diskussionen från att vi människor kan komma att ersättas av robotar. Robotarna kommer att hjälpa oss, förstärka oss, så att vi kan ägna oss åt roligare och mer utvecklande saker och få ett bättre liv. Låt oss inte slösa kraft på diskussionen om att jobb kommer att försvinna. Jobb kommer att förändras och skapas. Förstärkt intelligens alltså.Framtidens innovationer måste ta hänsyn mer till mjukvara, fokus behöver flyttas från hårdvara till mjukvara. Hur har vi hållbarhet i utvecklingen av mjukvara? Vår strategi behöver ta mer hänsyn till utveckling inom mjukvara och förändringar i användning och kundbeteende än utvecklingar i hårdvara. Hur skapar vi mesta möjliga engagemang hos våra kunder när de använder vår produkt/process? Det handlar sällan om ”hårdvaran” i sig. Hårdvaran kommer förståss finnas kvar, det handlar om att balansera om innovationskraften.


Det är så stora förändringar på gång nu att du behöver en strategi, en roadmap som täcker de kommande 20 åren, som kanske är en standard produktlivscykel, vissa har längre, vissa har kortare. Det är via en genomtänkt strategi du kan tillåta dig att vara snabb och svara upp till förändringar på kort sikt.


Strategin måste svara på hur du skall förhålla dig till säkerhet och öppenhet. Hur skall du få andra att utveckla produkter och tjänster på din plattform. Du måste vara tydlig med hur du vill hantera din data. Vad som skall automatiseras/robotiseras måste definieras.


Mobilitet är också en nödvändig komponent av en komplett strategi.

Frekvenser är en begränsad naturresurs. Det är kanske det viktigaste bidraget från 5G att vi klarar av att bli mobila, trots begränsningar i frekvensbanden. Vi kommer också att få kapacitet att klara fler uppkopplade utrustningar. Och tillförlitligheten och responstiden i uppkopplingarna blir sådana att vi kan lita på dem också för mer kritiska processer. Över tid kommer data som överförs också bli mer krävande. Det kommer att bli mer ostrukturerad data, mer ljud och bild och det kommer att vara tvåvägskommunikation också i Internet of things.


Du måste också räkna med att du kommer att leva i ett nytt ”ekosystem” med ny affärsmodell och nya partners.

Att gå från att sälja som ”capex”, investering till ”opex”, löpande kostnader, vad innebär det egentligen för vårt företag?


Det kan vara enklast att börja med att försöka effektivisera befintliga processer. Det kan också ses som ett svar på att det blir allt svårare rekrytera ny kompetent personal på många ställen, en effektivisering, automatisering av viktiga processer gör att vi är bättre rustade för nästa generation anställda och deras förväntningar.


Det största problemet idag är inte att det fattas data eller sensorer. Det största problemet är att organisationerna inte är redo att lyssna på vad maskinerna redan säger. Människors och organisationers förmåga till snabb förändring är den viktigaste aspekten. De som lyckas drivs av passion! Passion för långsiktig hållbar utveckling!


Hur skall din produkt beröra människor i framtiden och hur bygger du ett företag som kan utveckla och leverera såna produkter? Jo med passion!


25 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page