top of page

Möt Partik Zayas - CEO & Founder at WaVr


Arbetskläder med inbyggda sensorer. Målet är att mäta ergonomiska riskfaktorer på ett tillförlitligt sätt. All teknik som ökar säkerheten och hälsan är bra även om diskussionen i relation till integritet måste tas. Wavr:s ambitioner är att samhället med bättre kunskap om förslitningsskador ska kunna spara ”enorma pengar”. Men som vanligt är det bara fantasin som begränsar möjligheterna.


Vem är du Patrik? Din bakgrund?

Jag personligen är driven elektronikingenjör, företagsledare och innovatör, med erfarenheter från datorspelsindustrin, motion capture, animationssystem och grafik. Att bygga företag har varit en del av min vardag sedan mitten av 90 talet då jag lämnade in min första patentansökan. En inbiten tech utvecklare som går igång på möjligheten att koppla ihop olika tekniker, göra det applicerbart i praktiken och ständigt analysera nya möjligheter.Berätta om vad ni erbjuder som är unikt.

Wavr Tech AB erbjuder ett effektivt och pålitligt verktyg för att förbättra hälsa, säkerhet och effektivitet. Vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.

Vi åstadkommer detta genom att vi tillhandahålla sportiga underställ med inbyggda sensorer vars digitala rörelseinformation är sammansatt och förenklad på ett sätt så att vanliga människor kan ta till sig och agera på informationen.

Idag sker mycket av hälsa, säkerhet och ergonomi genom observation och bedömningsmetoder som är subjektiva, långsamma och svåra att tolka.

Vår tjänst är ett kostnadseffektivt verktyg som förhindrar produktions stop, sparar sjukkostnader och ökar välbefinnandet hos personalen.

Berätta om resan till att du/ni grundade WaVr

Wavr startades inom VR-spacet där Zentnl® idag är ett derivat av att vi undrade varför man inte kunde ha en kropp i VR. 2018 valde vi att styra om till att arbeta enbart med kroppsnära nätverk då vi insåg att det finns en kunskapslucka, globalt, kring hur individer rör sig i vardagen. Möjligheten att registrera kroppsrörelser i vilken miljö som helst, inte bara i laboratoriet skapar oanade nya möjligheter. Ganska snart insåg vi att hälsa och säkerhet ligger högt på agendan och metoderna man använder idag inte är systematiska och tillförlitliga.


Er innovation, Zentnl – AI och sensorer i yrkeskläder. Man kan läsa på er hemsida att Boliden har investerat i dessa för att säkra en trygg arbetsmiljö. Fantastiskt. Berätta mer om denna innovation och marknaden i världen.

Zentnl som plattform erbjuder breda möjligheter till ny kunskap. Samarbetet med Boliden har haft ett stort fokus på direkt säkerhet, dvs om något olyckligt inträffar och hjälp måste fram snabbt samt statistisk kunskap över tid med fokus på att verkligen efterleva regelverk och standarder på ett systematiskt sätt. I inledningen möttes vi av en hel del skepsis, varför ska ni mäta på kroppen var första frågan, men när insikterna om de säkerhetshöjande effekterna och möjligheterna till minskade belastningar baserat på tillförlitlig data framgick, fick vi stort positivt gensvar. Den tekniska miljön, gruvindustri, är en av de svåraste miljöerna att utveckla tekniska applikation vilket är en av anledningarna till att börja inom detta segment. Fungerar det tekniskt i den gruva funkar tekniken över allt.


Tech & Clothes blir alltmer sammankopplat. Inte minst för den vanliga konsumenten som blir mer och mer medveten. Men det finns även smart textil, där blåtand är en del av plagget, och fibrerna i textiltråden blir alltmera avancerad. Man kan mäta en hel del. Var är vi om fem-tio år i branschen?

Jag skulle vilja påstå att den största förändringen kommer att ske inom attityden och inställningen till vilka krav som ställs på ökad livskvalitet och hållbarhet. Något som i förlängningen kommer att leda till förändrade processer i både arbetslivet, fritiden, sjukvården och pensionärslivet. Sammantaget leder detta till ökade behov av kunskapsinsamling som leder till praktisk tillämpbarhet. Jag blir inte förvånad om vi ser 5/6G uppkopplade minisensorer som registrerar mängder med datapunkter relaterade till kroppen, integrerat i textilier eller direkt på kroppen. Rörelser som vi arbetar med är ett tekniskt sett svårt område medan metoderna för biodata som puls, syresättning mma börjar bli vardag. ”Wearables” i alla olika former, tillsammans med artificiell intelligens för att förutspå risker eller som föreslår ”Quality of life” aktiviteter med människan i fokus kommer att bli vardag. Det finns såklart stora risker med personliga data och hanteringen av kunskap ska inte missbrukas av fel individer. Av naturliga skäl tror jag att just arbetskläder och möjligen sport är de primära utvecklingsområdena eftersom störst vinning finns att hämta.


Vad arbetar ni med för innovation för framtiden idag?

Vi arbetar mycket med att förädla den information som genereras och presentera information på ett sätt som är lätt att ta till sig. De stora utmaningarna ligger i att låta AI’n (Lite förenklat) tolka och förstå vilka rörelser/arbetsmoment man faktisk gör. Vi har idag ett antal datapunkter som är lätt att tolka och förstå men det finns mängder med möjligheter och allt eftersom behoven blir tydligare implementerar vi dessa. Samtidigt vet vi att integrationen mellan olika system och sensorlösningar skapar än bättre förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och vi tittar på öppna lösningar och integrationer som skapar värde för våra användare.


Tack Patrik! Vi ser fram emot att prata med dig på Start Up - Scale Up den 23 februari


89 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page