top of page

DIGITALA VERKTYGSLÅDAN

Föreläsningen med Anders Källström som heter "Den digitala verktygslådan" har varit oerhört populär. Den har kommit att utvecklas i olika nivåer så att det passar alla företag oavsett vart man befinner sig i sin digitaliseringsprocess. 

future_technology1.jpg

Industriell hållbarhet genom Smart Maintenance

 

Visionen ” Industriell hållbarhet genom Smart Maintenance” handlar om en sekvens som börjar med (1) digitaliseringen och fortsätter med (2) Smart Produktion varav (3) Smart Maintenance är en central byggsten vilket får en rad konsekvenser som alla kan sammanfattas under begreppet integration.

Digitaliseringen och dess konsekvenser diskuteras mer utförligt i Källström, A; Du i en smartare värld; Komlit 2020 (ca 100 sidor) som kan beställas via Adlibris.

 

Jag rekommenderar dessutom att vi anordnar en längre workshop (heldag) kring den digitala verktygslådan och hur den används för att förverkliga en smart produktion/smart maintenance. 

Läs hela artikeln här:

bottom of page