top of page
Digital art exhibit
himmel

Cirkulär Ekonomi 

Det finns många definitioner på vad cirkulär ekonomi är, några exempel: En ännu inte fastställd definition av cirkulär ekonomi finns i utkastet till den kommande ISO-standarden ISO 59004 Circular Economy – Terminology, Principles and Framework for Implementation. En fri översättning lyder: ”ekonomiskt system som tillämpar ett systematiskt tillvägagångssätt för att upprätthålla ett cirkulärt flöde av resurser, genom att återskapa, förlänga eller utöka dess värde och samtidigt bidra till hållbar utveckling”. I en studie där 114 definitioner analyserats framgår att cirkulär ekonomi ska uppnås genom att affärsmodellerna förändras och driver mot en hållbar utveckling. Förändringen handlar om skiftet från en flödesbaserad logik till en tillgångsbaserad logik. Europeiska kommissionen (2015) avser med cirkulär ekonomi ett system där värdet på produkter, material och resursers behålls så länge som möjligt i ekonomin. Detta innebär bland annat att mängden avfall som genereras minskas. Avfall Sverige definierar cirkulär ekonomi som ett ekonomiskt system som ”syftar till att efterlikna naturliga mönster där resurser systematiskt återvinns, återanvänds, konverteras, uppgraderas och lagras för framtida bruk” (Geng m.fl. 2012)”.

Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller är bidrar på olika sätt till att minimera behovet av resurser eller tillvaratar befintliga resurser och avfall i nya produktionsloopar, till skillnad från linjära affärsmodeller

Vi har samlat ett antal begrepp och dess definitioner. Du hittar alla i vår rullgardinslista. 

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov

bottom of page