top of page

Och vinnaren är....
Håkan Strandberg - du är den person som varit med flest gånger under 2022 på våra aktiviteter. Du har varit med på 20 av våra aktiviteter. Grattis!

Hur känns det? Det känns alldeles utmärkt. För min del med en full kalender är upplägget med digitala seminarier och workshops perfekt. Man kan alltid hitta någon lucka för att förkovra sig och delta i intressanta diskussioner inom ett område som ligger mig varmt om hjärtat.

Vad har du tagit med dig för lärdomar/kunskaper i din organisation? Massor av både stora och små lärdomar har jag tagit med mig. Mitt deltagande i de olika aktiviteterna gör det tydligt att Digitaliseringen och införande av Smart Maintenance pågår för fullt. System och tjänster blir mer mogna för varje dag som går men det är inte helt enkelt att implementera. Detta på grund av stora variationer av mognadsgrad inom industrin. Däremot kan man snabbt konstatera att de som kommer längst är de som fokuserar, utbildar, är tydliga med vad de vill åstadkomma samt vågar att misslyckas. De lär sig av misstagen och utvecklas ännu bättre och snabbare.

Vem har inspirerat dig under året? Det är många som varit inspirerande under det gångna året men om man skall välja någon inom Sustainability Circle, så är det Anders Källström som med sin aldrig sinande nyfikenhet, energi och vilja att dela med sig av kunskaper gör oss lite klokare varje gång vi möts.

Vad händer 2023? Vårt arbete med att utveckla och implementera digitala lösningar för industrin på temat Smart Maintenance fortsätter med ännu mer kraft. Jag ser även fram emot att kunna träffa många av våra medarbetare på deras hemmaplan. Första tjänsteresan 2023 går i januari till Sydafrika sedan blir det Indien, Spanien med flera länder som skall besökas.


Det finns inte en, utan tre personer, som delar andra platsen i år. Vi säger grattis till Bengt Grönlund, Lars Wiberg & Pär Holmgren.


Bengt Grönlund, vi börjar med dig, Hur känns det? (den obligatoriska sportfrågan) Som alltid när något är intressant är det lätt att vara med

Vad har ni tagit med er från dessa aktiviteter, dels själv men även till er verksamhet? Så mycket klokskap förmedlas i varje aktivitet, rekommenderas starkt till kollegor att delta

Vem/vilka har inspirerat dig? Så intressant att ha dialog med människor som har olika lösningar och infallsvinklar på ungefär samma problematik sk Share&Learn metodik

Vad händer 2023? 2023 blir året där vi kan dra nytta av de förstudier som är gjorda gällande digitalisering inom industrin främst för energieffektivisering och användning av data.


Lars Wiberg, du är med på listan för andra året på raken. Grattis!


Hur känns det? (den obligatoriska sportfrågan) Det känns bra att för andra året i rad ligga på topp.

Vad har ni tagit med er från dessa aktiviteter, dels själv men även till er verksamhet? Vi arbetar mycket med digitalisering m.m. och de seminarier jag deltagit i ger dels en input för nya idéer, dels ger det mig en bekräftelse på att vi i många fall är på rätt spår.

Vem/vilka har inspirerat dig? I princip alla seminarier är av värde.

Vad händer 2023? Förhoppningsvis implementering av en del av våra PoC och piloter som vi arbetat med under föregående år.


Pär Holmgren, grattis till denna delad andra plats.

Hur känns det? (den obligatoriska sportfrågan) - roligt att bli uppmärksammad och få vara en del av Tankesmedjan!

Vad har ni tagit med er från dessa aktiviteter, dels själv men även till er verksamhet? - Flertalet insiktsfulla diskussioner runt ämnena som jag har kunnat dela med mig av inom koncernen. Inspirerande att det är faktiska utmaningar som Industrin står inför som tas upp på aktiviteterna.

Vem/vilka har inspirerat dig? - Anders K är alltid en källa till inspiration. För övrigt så tycker jag att den forskning som bedrivs inom Akademierna med alla yngre forskare är en ständig källa till inspiration. Tänker närmast på Linköpings Universitet som tittade på en studie i Klimatavtryck åt Siemens under året.

Vad händer 2023? - Jag ser fram emot att fortsätta realisera ”Hållbar Produktion” tillsammans inom Sustainability Circle. - Vi har en stark tillväxt och ser fram emot de samarbeten vi har med andra företag för att utveckla Hållbara tjänster.

27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page