top of page

Möt Anders Bjurström, VD på Tenfifty, på ProcessTeknik mässan 18-20 oktober 2022


I montern ska du bl.a. presentera ett AI-spel som alla kan få testa. Spelet tar inte lång stund, har själv provat, då det är under tidspress. Ni har skapat en fiktiv tunnelbanekarta och man ska rangordna stationer som tar en snabbast till målet. Vad vill ni att man ska få med sig från detta spel?


Det primära syftet med detta spel, det är att tydliggöra att det inom AI finns ett väldigt stort ekosystem med tusentals färdiga, beprövade och funktionella AI-lösningar som bara väntar på att användas av svenska företag.


Du har ibland en föreläsning som heter ”Från idé till driftsatt AI på 30 min”. Berätta vad som händer i vår monter på detta tema? I denna föreläsningen så lyfter vi fram hur man som företag skall kunna gå från idé till driftsatt AI, där vi går igenom en metodik hur företag kan identifiera enkla och ej kostsamma AI-projekt där man på förväg skall kunna veta att AI-projektet kommer att lyckas. Under denna genomgång så går vi även igenom ett större antal lyckade och driftsatta AI-projekt som vi på Tenfifty har gjort för både små och stora företag.


Vad vill du att våra besökare ska få med sig om ämnet efter besöket hos oss?

Jag vill att besökaren skall få med sig att AI är ett moget teknikområde för svenska företag, där AI i de flesta fallen kan ge företag bättre och snabbare insikter i sin data så att företagen kan fatta bättre och snabbare affärsbeslut.

○ Alla företag har i princip alltid förbättringsområden inom sin verksamhet, där företagen i majoriteten av fallen redan har intern och historisk data kopplat till dessa förbättringsområdena. Sen är det din AI-partners ansvar (t.ex. Tenfifty) att lyfta fram och driftsätta en mogen och fungerande AI-lösning utifrån det aktuella förbättringsområdet och företagets data.

○ Sen är det bara att repetera detta ⇒ hitta ett förbättringsområde ⇒ identifiera vilken data som är kopplat till detta förbättringsområde ⇒ använd en mogen och fungerande AI-lösning ⇒ driftsätt ⇒ repetera ……


Vad är det vanligaste ”felet” företag gör med AI? Och vad kan ni hjälpa företagen med?

AI är inte magi, AI är automatiserad statistik och optimering. Därför krånglar de flesta företagen till sina AI-projekt där dessa projekt har ett för stort teknikfokus. Ett AI-projekt skall ALLTID vara affärsfokuserat och inte teknikfokuserat. Ha ett fokus på att lösa ett verkligt problem som har en låg komplexitet där AI bara skall ses som ett verktyg, då kommer du att lyckas.

○ Vi på Tenfifty hjälper ofta företag med att just identifiera initiala, genomförbara och problemlösande AI-projekt med låg komplexitet där företagen i princip alltid redan sitter med historisk och intern data kopplade till dessa problem. Dessa projekt går hela vägen från idé till en slutlig driftsättning av den framtagna AI-lösningen. När ett företag har genomfört och driftsatt en “handfull” enkla och okomplexa AI-projekt då är man väldigt bra rustade för att göra mer komplexa AI-projekt men som har ett högre värde.


TUSEN TACK ANDERS!


21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page