top of page

Stafettnätverk i Östergötland: Smart Maintenance Östergötland – Navirum Energi (EON) – Norrköping

Price

Duration

2024-01-30

Enroll

About the Course

Stafettnätverk innebär att vi träffas hos en verksamhet och vi bestämmer där, när och var vi träffas nästa gång. Meningen är att det skall kännas enkelt både att vara deltagare och att vara värd. Dagens tema är Säkra underhållsarbeten, Arbetsprocesser, Digitala hjälpmedel i produktionsprocesser. Vi både diskuterar och ser i verkligheten på plats.

Your Instructor

kl.09:30-15:30

kl.09:30-15:30
bottom of page