top of page
Välkommen till

Sustainability Circle -
tillsammans skapar vi vägen och verktygen till en hållbar produktion

I våra nätverk bedriver vi ett ständigt lärande genom att praktiker delar erfarenheter och kunskap med andra praktiker. Vi delar lärdomar och erfarenheter om driftsäkerhet, digitalisering och AI. Utbytet över organisationsgränserna hjälper varje företag att komma framåt snabbare, både i att avgöra vilka typ av teknik de vill investera i och hur de bäst kan använda tekniken. Företagen i våra nätverk är inte konkurrenter och kan i högre utsträckning dela med sig av både framgångar och misslyckanden. Det bidrar till att göra diskussionerna konkreta och inte bara en säljpitch. 

grupp hopp.jpeg

Kontakta oss

 KOMMANDE PÅ AGENDAN

Så säkerställer vi att förändringar i vårt underhåll eller drift av våra anläggningar görs på ett säkert sätt

25 jan. 2023

15:00

Arena 2036 – Innovation platform for mobility and production of the future

26 jan. 2023

15:00

Stafettnätverk innebär att vi träffas hos en verksamhet och vi bestämmer där, när och var vi träffas nästa gång. En motsvarande grupp har vi haft i Bergslagen i många år. Mycket uppskattat.

31 jan. 2023

09:30

Vänder sig till: Vd och produktionsdirektörer (motsvarande) i södra Norrlands industri och infrastruktur.
Detta möte är by-invitation-only. Om du är intresserad av att ditt företag skall få en inbjudan hör av dig till henric.widen@sustainabilitycircle.se

1 feb. 2023

09:30

Stand-up Meeting

Vi är stolta författare över vår senaste rapport:

Vägen mot hållbar produktion.

Svara på några få frågor så mailar vi ett exemplar till dig!

Anders Käll (2).jpg

Vad gör sustainability circle? 

Lyssna på vår grundare och tillika ordförande Anders Källström som hjälper dig att förstå vad vi är och vad vi gör. 

bottom of page