Running Up

HÖSTEN 2020

Titta på filmer om våra webbinarium på vår YouTube kanal:

Sustainability Circle Nyhetsbrev.jpg

Trender & 

utveckling,

Vi jobbar, som visionen också säger,långsiktigt för en hållbar utveckling. 

Underhåll blir allt mer integrerat med produktionen. Underhåll får ett allt större ansvar för att tekniken är hållbar. Underhåll blir allt viktigare för företagets lärande. Underhåll ligger i framkanten när det gäller den nya digitala tekniken. Underhåll förändras avseende sitt innehåll nu i grunden.
Därmed slopar vi begreppet underhåll och talar istället om Smart Maintenance.

   

Utvecklingen går dessutom allt snabbare. Drivkraften är digitaliseringen och vår strävan efter att förverkliga smarta företag i allmänhet och en smart industri i synnerhet. Smarta företag kommer att kräva ett "Smart Maintenance" för att lyckas.

 

Genom att utveckla traditionellt underhåll till ett Smart Maintenance kan våra företag tjäna pengar på både kort och lång sikt och därigenom värna sin konkurrenskraft.

Genom Smart Maintenance bidrar vi till en ekonomiskt hållbar industri.

Möjligheterna att organisera sig på nya sätt ökar. Vi går från tröga vertikala organisationer till flexibla horisontella samarbetsformer. Det ställer krav på ny kompetens.

För våra medlemmar

Piles of Books

får tillgång till alla våra

publikationer

Image by Wes Hicks

får tillgång till alla våra inspelade

webbinarium

manifest .jpg

får tillgång till alla vårt Manifest i detalj med alla dokument

Vi har även ett innehållsrikt nyhetsbrev som kommer ut regelbundet med den senaste omvärldsbevakningen.

Vad innebär det med ett huvudmannaskap/medlemskap? 

Läs mer om det! 

Team Building

Jennie Winbo, 

 

Underhållschef, 
Göteborg Energi 

"Göteborg Energi har ett samarbete med Chalmers och vi har gjort en kartläggning genom deras verktyg Smash. Resultatet används för att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt och öka vår grad av Smart Maintenance. Genom att välja rätt åtgärder förväntar vi oss att få bra utväxling på arbetsinsatserna vi gör."

Bengt Hergart,

Anläggningsdirektör på Øresundsbron 

"Som ett litet företag får vi genom SC tillgång till ett stort nätverk med företag som liksom vi tycker att underhåll är kul och viktigt. Det ger oss kunskapspåfyllnad som vi skulle haft svårt att förse oss med annars. Vi har även ett antal konkreta projekt i samverkan med andra huvudmän inom SC”

Håkan Strandberg,

Global Field Service Operations Manager, ABB

"Den stora utmaningen är att utvecklingen inom industrin generellt sett går för långsamt. Vi har jobbat med digitalisering väldigt länge och har kommit långt men utvecklingen i andra delar av världen går idag mycket fortare än i Sverige. Vi måste fortsätta att ligga i framkant!"                                                                        

Vi har ett nytt tankegods som

vi väljer att kalla vårt manifest

Smart Maintenance har kommit långt och mycket har hänt under det decenniet vi varit aktiva. Vi blickar framåt och nya tankar och idéer utvecklas. Hur ska vi arbeta framåt? Med vårt manifest vill vi visa just detta. Det är kortfattat. Men tankegodset bakom manifestet fördjupas i fristående artiklar (se referenser) och i form av case från våra medlemmar. Vi hämtar fakta och information både via forskning och från verkligheten. 

KONTAKTA OSS 

SKRIV ELLER RING TILL OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR. 
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle

digitalisera industri