DIGITALISERINGSDAGARNA

26 & 29 MAJ

Introduktion till Smart Maintenance -
online

Har du som medlemsföretag nya anställda? De kanske inte hunnit göra den resa som många av oss andra gjort.

 

Därför erbjuder vi alla våra huvudmän interna webbinarier. Sätt av 30 till 90 minuter. Be dem som skall vara med att koppla upp sig hemifrån. Eller att vara med när ni ändå har ett personalmöte.  

Innehållet förbereder vi givetvis tillsammans.

 

Intresserad? Hör av dig till Henric Widén.

Tillsammans med våra ledare, vänner och kollegor i Sustainability Circle skapar vi en industriellt hållbar och digitaliserad framtid.
Vi är i framkant, vi pushar och tänjer gränserna för att maximera digitaliseringens alla positiva effekter. Vi driver tillsammans fram ett nytt ledarskap, nya arbetssätt, ny forskning, nytt tankegods och vidgar. Tillsammans möter vi de globala utmaningarna. Tillsammans skapar vi framtidens möjligheter och drivkrafter.

Vill du vara med på våra webbinarium? Vi arrangerar många med olika teman. 

 

  

Vi har även ett innehållsrikt nyhetsbrev som kommer ut regelbundet med den senaste omvärldsbevakningen.

För våra medlemmar

Piles of Books

får tillgång till alla våra

publikationer

Image by Wes Hicks

får tillgång till alla våra inspelade

webbinarium

manifest .jpg

får tillgång till alla vårt Manifest i detalj med alla dokument

Anna Segenstedt, 

 

Hållbarhetschef, Momentum Industrials AB

"Olika branscher har kommit olika långt på området. Mot denna bakgrund är kompetens och tajming två nyckelbegrepp. Har inte kunderna eller vi rätt kompetens kommer aldrig frågan om smart maintenance och digitalisering att lyftas. Är inte tajmingen rätt så kommer inte en förändring i exempelvis maskinparken att äga rum."

Bengt Hergart,

Anläggningsdirektör på Øresundsbron 

"Som ett litet företag får vi genom SC tillgång till ett stort nätverk med företag som liksom vi tycker att underhåll är kul och viktigt. Det ger oss kunskapspåfyllnad som vi skulle haft svårt att förse oss med annars. Vi har även ett antal konkreta projekt i samverkan med andra huvudmän inom SC”

Håkan Strandberg,

Global Field Service Operations Manager, ABB

"Den stora utmaningen är att utvecklingen inom industrin generellt sett går för långsamt. Vi har jobbat med digitalisering väldigt länge och har kommit långt men utvecklingen i andra delar av världen går idag mycket fortare än i Sverige. Vi måste fortsätta att ligga i framkant!"                                                                        

Vi har ett nytt tankegods som

vi väljer att kalla vårt manifest

Vår tid präglas av en rad utmaningar för våra verksamheter. De sannolikt viktigaste är:

  • Hårdare konkurrens, bland annat på grund av globalisering och demografi.

  • Ny teknik, särskilt i form av digitaliseringen. (Se artikel 1: Digitaliseringen påverkar alla och allt, nästan jämt)

  • Kraftfulla krav på bidrag från näringsliv och förvaltning till en globalt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. (Se artikel 2: Hållbar utveckling - för vår och kommande generationers skull)

 

Den svenska modellen - ingenjörskonst med världen som marknad - är ett svar på dessa utmaningar. Modellen baseras på logiken teknik x kompetens = resultat.

Mycket tyder på att de företag som är snabbast skaffar sig väsentliga, kanske ointagliga, konkurrensfördelar. Detta gäller, inte minst, produktion som vid varje tillfälle måste vara så ”smart” som möjligt. (Se artikel 3: En smart industri - att få det gjort utan att vara där).

Underhållsfunktionen förfogar över kunskaper om vad som håller, vad som inte håller och vad som gör skillnaden. Underhållsfunktionen har därmed en naturlig relation till arbetet med industriell hållbarhet. Uppskattningsvis 100 000 svenskar, varav 10 000 chefer, arbetar med underhåll och är därmed redan finansierade. Manifestet visar hur dessa kan göra ännu större nytta. (Se artikel 4: Double Loop Learning - från vad, via varför, till varför inte)

 

Manifestet är kortfattat. Tankegodset bakom manifestet fördjupas i fristående artiklar (se referenser) och i form av case från våra medlemmar.

Manifestet, liksom artiklarna är föremål för ständig utveckling. Tankar och idéer tillförs löpande utifrån arbetet i Sustainability Circle.

ACOBIA12.png
AstraZeneca-logo-3D.png
Borealis.png
Halmstad_Energi_och_miljö.png
höganäs1.png
midroclilla.jfif
Norconsult_logotyp_svart-(002)---lite-st
RV_Logo_Liggande_300dpi_RGB---Region-VB.
Rise.png
SCA_Logotype NY 2018.png
Volvo_Penta.png
af_logotype20141_black.jpg

KONTAKTA OSS 

SKRIV ELLER RING TILL OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR. 
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle