top of page
Välkommen till

Sustainability Circle -
tillsammans skapar vi vägen och verktygen till en hållbar produktion

I våra nätverk bedriver vi ett ständigt lärande genom att praktiker delar erfarenheter och kunskap med andra praktiker. Vi delar lärdomar och erfarenheter om driftsäkerhet, digitalisering och AI. Utbytet över organisationsgränserna hjälper varje företag att komma framåt snabbare, både i att avgöra vilka typ av teknik de vill investera i och hur de bäst kan använda tekniken. Företagen i våra nätverk är inte konkurrenter och kan i högre utsträckning dela med sig av både framgångar och misslyckanden. Det bidrar till att göra diskussionerna konkreta och inte bara en säljpitch. 

grupp hopp.jpeg

Kontakta oss

maxa dina kunskaper med våra medlemmars input

-

bara på produktionspodden

Lyssna på vår grundare och ordförande Anders Källström som hjälper dig att förstå vad vi är och vad vi gör. 

 KOMMANDE PÅ AGENDAN

Årsmöte, via teams

25 maj 2023

16:00

Connect. Secure. Analyze - OT Cyber Security Solutions – An overview

1 juni 2023

15:00 - 16:00

Digital temadag: Organisation och kompetens

2 juni 2023

13:00-16:00

Workshop by invitation: Smart Produktion! Nästa steg? – Round Table Syd

12 juni 2023

09:00-16:00

bottom of page