Planera din agenda redan nu för att kickstarta efter semestern

Film om SC 2021.png
bild_till_Nyhetsbrev_på_wix.jpeg

Vi har även ett innehållsrikt nyhetsbrev som kommer ut regelbundet med den senaste omvärldsbevakningen.

För våra medlemmar

Piles of Books

får tillgång till alla våra

publikationer

Image by Wes Hicks

får tillgång till alla våra inspelade webbinarium

Du kan redan nu se på några av våra webbinarium här:

manifest .jpg

får tillgång till vårt Manifest i detalj med alla dokument

Jennie Winbo (002).jpg

Jennie Winbo, 

 

Underhållschef, 
Göteborg Energi 

"Göteborg Energi har ett samarbete med Chalmers och vi har gjort en kartläggning genom deras verktyg Smash. Resultatet används för att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt och öka vår grad av Smart Maintenance. Genom att välja rätt åtgärder förväntar vi oss att få bra utväxling på arbetsinsatserna vi gör."

Bengt Hergart.jpg

Bengt Hergart,

Anläggningsdirektör på Øresundsbron 

"Som ett litet företag får vi genom SC tillgång till ett stort nätverk med företag som liksom vi tycker att underhåll är kul och viktigt. Det ger oss kunskapspåfyllnad som vi skulle haft svårt att förse oss med annars. Vi har även ett antal konkreta projekt i samverkan med andra huvudmän inom SC”

Håkan Strandberg,

Global Field Service Operations Manager, ABB

"Den stora utmaningen är att utvecklingen inom industrin generellt sett går för långsamt. Vi har jobbat med digitalisering väldigt länge och har kommit långt men utvecklingen i andra delar av världen går idag mycket fortare än i Sverige. Vi måste fortsätta att ligga i framkant!"                                                                        

medlemmar