top of page
Välkommen till

Sustainability Circle -
tillsammans skapar vi vägen och verktygen till en hållbar produktion

I våra nätverk bedriver vi ett ständigt lärande genom att praktiker delar erfarenheter och kunskap med andra praktiker. Vi delar lärdomar och erfarenheter om driftsäkerhet, digitalisering och AI. Utbytet över organisationsgränserna hjälper varje företag att komma framåt snabbare, både i att avgöra vilka typ av teknik de vill investera i och hur de bäst kan använda tekniken. Företagen i våra nätverk är inte konkurrenter och kan i högre utsträckning dela med sig av både framgångar och misslyckanden. Det bidrar till att göra diskussionerna konkreta och inte bara en säljpitch. 

grupp hopp.jpeg

Kontakta oss

 KOMMANDE PÅ AGENDAN

Workshop by invitation: Smart Produktion! Nästa steg? - Syd

23 mars 2023

12:00

Digitalt rundabordssamtal via Teams: Säkerhetspolitikens och säkerhetslägets betydelse för produktionen och anläggningarna

30 mars 2023

15:00

Webbinarium: Innovation & servitization – buzzwords? Nej, vardag!

31 mars 2023

13:00

Webbinarium: Alla pratar om ChatGPT – men hur blir det #påRiktigt för industrin

19 apr. 2023

15:00

Stand-up Meeting

Vi är stolta författare över vår senaste rapport:

Vägen mot hållbar produktion.

Svara på några få frågor så mailar vi ett exemplar till dig!

Anders Käll (2).jpg

Vad gör sustainability circle? 

Lyssna på vår grundare och tillika ordförande Anders Källström som hjälper dig att förstå vad vi är och vad vi gör. 

bottom of page