Välkommen till

Sustainability Circle -
tillsammans skapar vi vägen och verktygen till en hållbar produktion

Manifestet

Blogg

Nyhetsbrev

Nätverk

Agenda

Medlemssida

I våra nätverk bedriver vi ett ständigt lärande genom att praktiker delar erfarenheter och kunskap med andra praktiker. Vi delar lärdomar och erfarenheter om driftsäkerhet, digitalisering och AI. Utbytet över organisationsgränserna hjälper varje företag att komma framåt snabbare, både i att avgöra vilka typ av teknik de vill investera i och hur de bäst kan använda tekniken. Företagen i våra nätverk är inte konkurrenter och kan i högre utsträckning dela med sig av både framgångar och misslyckanden. Det bidrar till att göra diskussionerna konkreta och inte bara en säljpitch. 

grupp hopp.jpeg

Kontakta oss

 KOMMANDE PÅ AGENDAN

Energigruppen har eDigitalt rundabordssamtal: Finns den optimala underhållsorganisationen? Hur ser den i så fall ut? n nätverksträff. Alla som är intresserade är välkomna.

19 januari 2023

Hur vi fattar bättre beslut om elen! För klimatet! (Och plånboken)

23 januari 2023

Digital workshop: Att utveckla(s) med kultur

16 december 2022

Så säkerställer vi att förändringar i vårt underhåll eller drift av våra anläggningar görs på ett säkert sätt

25 januari 2023

Stand-up Meeting

Vi är stolta författare över vår senaste rapport:

Vägen mot hållbar produktion.

Svara på några få frågor så mailar vi ett exemplar till dig!

Anders Käll (2).jpg

Vad gör sustainability circle? 

Lyssna på vår grundare och tillika ordförande Anders Källström som hjälper dig att förstå vad vi är och vad vi gör.