YOUNG MAINTENANCE

Många av de som skall genomföra de tankarna på Industriell hållbarhet som vi utvecklar går fortfarande i skolan. Därför är det viktigt att näringslivet involverar skolan i det arbete som Sustainability Circle bedriver.

 

Projektet Young Maintenance:

 

Young Maintenance är Sustainability Circles projekt för att värva unga till arbetet med Smart Maintenance.


Medelåldern inom underhåll är ofta hög. Smart Maintenance kräver nyrekrytering av ett stort antal tekniker och ingenjörer med rätt kompetensprofil. De måste vara intresserade av såväl analog som digital teknik och duktiga på att driva teknisk utveckling, såväl internt som externt.


Ungdomen når vi bäst via lärarna. Lärarna måste veta hur vi i näringslivet ser på den framtid som deras elever skall ta ansvar för.


Ung och smart består av studiedagar för lärarna i ditt företags upptagningsområde. En sådan dag kan ha följande upplägg:

 

08.30 - 10.00      Digitalisering, Internet of Things och Smart Industri.


10.00 - 12.00      Studiebesök i produktionen med fokus på automation.
 

12.00 – 13.00     Lunch


13.00 – 15.00      Smart Maintenance

  •  En smart industri kräver ett Smart Maintenance

  • Smart Maintenance Management och Smart

  • Maintenance Technology

  • Krav på kompetens? 

 

15.00 - 15.30      Hur fortsätter vi samarbetet? När träffas vi igen?


 

Dagen genomförs i samarbete mellan ditt företag och Sustainability Circle där Sustainability Circle tar ansvar för teoriavsnitten.

Har du frågor eller funderingar kring projektet Young Maintenance, Kontakta oss på info@sustainabilitycircle.se för mer information.