SUSTAINABILITY CIRCLE

Tankesmedjan Sustianability Circle:

Ett nätverk för industriell hållbarhet

 

Sustainability Circle är en tankesmedja grundad av några av våra största industrier 2011.

 

Idag är vi näst 50 huvudmän. Du hittar många av Sveriges tyngsta varumärken bland dessa. Under årens lopp har industrierna kompletterats med infrastrukturföretag, sjukvård, tjänsteföretag och högskolor.

 

Sustainability Circles uppdrag är att utveckla ett tankegods inom området industriell hållbarhet. Våra företag ställs inför allt tuffare utmaningar och måste hålla bättre för att klara detta.

 

Digitaliseringen skapar enorma möjligheter i förverkligandet av en hållbar utveckling. Därför satsar allt fler på smarta företag och en smart industri.

 

Men, digitaliseringen gör oss allt mer teknikberoende. Om digitaliseringen skall lyckas måste tekniken hålla.

 

Genom att uppgradera det traditionella underhållet till ett Smart Maintenance kan vi närma oss en nollvision avseende haverier och olyckor. Det är vårt yttersta mål.

 

Sustainability Circle erbjuder

  • kommersiellt neutral,

  • erfarenhetsöverföring om den praktiska fronten inom Smart Maintenance,

  • på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

 

Vi är inte konsulter, forskare eller utbildare. Vi är en tankesmedja där vi utvecklar Smart Maintenance tillsammans, organiserat som ett nätverk där huvudmännens anställda medverkar i de olika nätverken. Nätverken är följande:

 

 

SUSTAINABILITY CIRCLE - NETWORK

Maintenance Excellens vänder sig alla som arbetar med underhåll och fokuserar på hur vi skall förverkliga ett förebyggande underhåll. Det gör Maintenance Excellens genom att vi besöker varandras företag och lär av de bästa exemplen just nu.

 

Smart Maintenance Technology vänder sig till ansvariga för smart maintenance som just nu vill fokusera på de tekniska frågorna. Nätverket arbetar med den digitala teknik som Smart Maintenance bygger på. Vilka krav skall vi ställa på utvecklingen? Hur mycket måste vi och våra medarbetare kunna?

 

Smart Maintenance Management vänder sig till de ansvariga för smart maintenance som är intresserade av ledarskap och organisation. Hur leder vi införandet av smart maintenance? Hur skapar vi säkra och socialt hållbara miljöer i den stora omvandling som vi står inför? Hur skall vi lyckas rekrytera nästa generation medarbetare?

 

Round Table är vårt nätverk för generalister. Nätverket arbetar med hur vi skall förverkliga det smarta företaget och en smart industri, funktion för funktion.

 

Sustainability Circle Meetings är vår öppna seminarieserie som vänder sig till alla medlemmar och till er som funderar på att bli medlem. Vi har två Sustainability Circle Meetings per år.

KONTAKTA OSS 

SKRIV ELLER RING TILL OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR. 
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle