Smart Maintenance Technology

Att digitalisera underhållet

 

Genom att använda digital teknik närmar vi oss en nollvision mot haverier och olyckor. Det är i sin tur en viktig del för att digitaliseringen, det smarta företaget och en smart industri skall kunna förverkligas fullt ut.

 

Underhåll har traditionellt varit fokuserat på analog teknologi. Nu skall den analoga tekniken ”gifta sig” med den digitala och ansvaret ligger på oss.

 

Vi arbetar med att följa den snabba digitala utvecklingen och ställa krav på hur den digitala tekniken skall utformas och användas.

 

Konkreta frågeställningar är bland annat:

  • Hur skall de algoritmer som möjliggör prediktion och preskription fungera? Hur gör algoritmerna big data till small data?

  • Vilka krav skall vi ställa på algoritmernas transparens så att vi behåller kontrollen? Hur mycket måste vi veta?

  • När kan tekniken outsourcas och när skall den vara inhouse?

  • Hur använder vi sensorer, big data, 5G, augmented reality, mobil visualisering och additiv tillverkning av reservdelar i Smart maintenance?

  • Hur använder vi digitala tvillingar och testbäddar i arbetet?

 

 

Den 17 oktober 2019 arrangerade Sustainability Circle tillsammans med Rise Mätteknik en träff i Borås på temat - Digitalisering och kvalitet

Presentationer från träffen bifogade här: