Smart Maintenance Management

Att leda Smart Maintenance

 

Digitaliseringen påverkar allt. Mycket förändras till oigenkännlighet. Digitaliseringen kräver att vi snabbt reducerar antalet haverier. Helst ner mot noll. Dessutom möjliggör digitaliseringen förverkligandet av en sådan nollvision. Slutsatsen är given; satsa på Smart Maintenance!

 

För oss som redan arbetar i näringslivet gäller det att hänga med i den snabba utvecklingen. Från att ha varit duktiga på områden som el och mekanik så måste vi nu dessutom förstå den digitala teknikens möjligheter. Sensorer, big data, 5G, algoritmer, augmented reality, additativ tillverkning, machine learning och mycket annat ger konkurrenskraft. De som först skaffar sig insikter om hur dessa verktyg kan användas kommer att skaffa sig ett försprång i konkurrensen om vilka företag som skall överleva.

 

Men, tekniken påverkar dessutom hur vi skall arbeta.

  • Yrkesrollerna förändras när vi får robotar och artificiell intelligens som arbetskamrat.

  • Avdelnings- och företagsgränser tunnas ut när praktiskt all teknik kopplas samman med Internet of Things.

  • De regelverk som utvecklats under årtionden och som hjälpt oss att samarbeta blir plötsligt hinder.

  • Och, de gamla ekonomiska kalkylerna ställs på ända. Mixen mellan kostnader förändras. Kraven på ett långsiktigt ekonomiskt tänkande måste matchas mot snabba resultat. Dessutom är digitaliseringen billig.