top of page

Vilja & nyfikenhet - grunden för underhåll 2021

För ett drygt år sedan bloggade vi om grunden för ett Smart Maintenance.[1]

Industri 4.0, kan inte byggas på underhåll 0.4. Vi måste implementera Smart Maintenance för att kunna realisera industri 4.0. Men Smart Maintenance förutsätter ett väl fungerande underhåll som grund. Vi kan inte bygga nytt på lösan grund. Vi hade precis genomfört en lång rad möten med svensk industri och formulerat vad som var viktigt för att kunna ta nästa steg mot ett Smart Maintenance. Hela sammanfattningen kan du läsa i vår artikel 15[2] Grunden är ett högklassigt underhåll.


Den korta sammanfattningen då löd:

  • Undvik silo-tänkande, underhåll fungerar inte och får inte effekt om man inte jobbar bra och mycket ihop med kringliggande funktioner och vice versa, de måste också jobba med underhåll. Man måste förstå andras vardag och andras mål och metoder så man kan jobba gemensamt tillsammans och göra gemensamma prioriteringar och beslut som blir bra utifrån helheten, inte utifrån en silo, sin egen.

  • Ledningens förståelse och kunskap, det är mycket på ledningens bord, underhåll är en rätt komplicerad erfarenhetsdriven expertfunktion. Det är viktigt att underhåll har en förankring, förståelse, förtroende hos ledningen. Det kan innebära att utbilda ledningen. Det kan innebära att bli bättre på att översätta ord till kronor. Det innebär definitivt att man vågar sticka ut och ta kontakt.

  • Integrationen med IT kommer mer och mer som en viktig punkt. IT måste intressera sig för produktions IT som är nåt annat än traditionell ADB och PC management. Igen vi måste förstå varandras vardag, mål och metoder så vi kan mötas och bli överens om de mest lönsamma åtgärderna utifrån helheten.

  • Data måste vara i ordning och på rätt ställe och organisationen måste vara utbildad och beredd på förändring. Det är ofta det stora problemet. Och det finns ingen genväg, ingen dyrare, bättre IT lösning som man kan köpa. Jobbet att sätta grunden och förbereda organisationen måste göras. Men gnet får ingen uppmärksamhet förrän långt efter. Det gäller att orka.

  • Den nya tekniken ställer nya krav på öppenhet. Skall det bli nåt måste vi dela data. Det är i många fall nytt. Och vi är inte beredda på vad det innebär, hur det påverkar relationer, ansvar och affärsmodeller. Men vi måste reda ut det.

Nu har vi igen haft ett antal möten på samma tema och uppdaterat bilden. Vilka krav måste vi ställa på det grundläggande underhållet?


Under vintern har vi lyssnat på och diskuterat med, i tur och ordning, Lars Wiberg, Borealis, Sven Wilhelmsson, Volvo Components, Pernilla Renman, Dynamate. De har också gemensamt diskuterat en syntes till nytta för dig och ditt företag. Moderator för diskussionen var Anders Källström.
Under vintern har vi lyssnat på och diskuterat med, i tur och ordning, Lars Wiberg, Borealis, Sven Wilhelmsson, Volvo Components, Pernilla Renman, Dynamate. De har också gemensamt diskuterat en syntes till nytta för dig och ditt företag. Moderator för diskussionen var Anders Källström.

Det börjar med ordning och reda kring anläggningen. Anläggningsregister måste vara i ordning och uppdateras kontinuerligt. Ritningar och dokumentation kring maskinparken skall vara korrekt och tillgänglig. Struktur ner på tillräckligt detaljerad nivå.


Man behöver ett system som hjälper en med dokumentation och processer. Systemet skall vara flexibelt så det går enkelt att utveckla och förändra. Och det måste användas.


Utförandet av underhåll skall vara väl planerat och förberett. Genomförandet ger nya data och ny kunskap som återrapporteras och blir input till nästa steg av förbättringar. Skall man jobba förebyggande måste man ha data och hela tiden skapa ny och korrekt data. Både genom bra mätningar men också genom bra arbetsprocesser och system för att underlätta återrapportering tex.


Den kompetens som krävs för att underhålla anläggningen måste definieras och säkras och utvecklas. Vi får inte glömma att vi måste reparera även om vi blir duktigare på att prediktera. Båda kompetenserna behövs även i framtiden. Organisation är viktig, roller, befogenheter, kompetenser. Ledarskapet är viktigt. Att ledningen ger möjlighet till alla att göra ett bra arbete.


Vi måste jobba tvärfunktionellt. Anläggningens tillstånd påverkas både av hur den designas, driftas och underhålls. Alltså måste alla dessa funktioner jobba tillsammans med samma mål. Förståelse i organisationen att man inte bara kan köra på, man måste underhålla ibland. Och ta kostnaden och stoppa ibland.

Vi måste analysera alla större avvikelser, gå till rotorsak och åtgärda med motåtgärder. Det arbetssättet tvärfunktionellt måste finnas. Kommunikation med andra är en viktig uppgift.

Vi måste ha rätt design från början, vi måste köra anläggningarna på rätt sätt och vi måste underhålla anläggningen på rätt sätt. Besluten måste fattas gemensamt av underhåll, drift och utveckling. Vi måste organisera oss på det sättet.

Egentligen börjar det faktiskt redan vid att man måste göra rätt från allra första början. Är inte anläggningen rätt designad blir det svårt att nå långt.

Underhållskompetens och erfarenhet måste tillvaratas redan i design och anskaffningsfas. Är det inte rätt från början kan det inte bli rätt senare.


Viljan och engagemanget kring ny teknik behövs som toppen på pyramiden, där basen är ett högklassigt grundläggande underhåll.


Sammanfattningsvis, kraven på det traditionella grundläggande underhållet handlar om:

  • tvärfunktionellt arbete, samarbete och kommunikation;

  • ordning och reda kring anläggningen – register, kompetens, system;

  • göra rätt från början och analysera oväntade avvikelser och bygg bort.

Det är i stora stycken samma krav som för ett år sedan. Det talades lite mindre om samarbetet med IT men fortsatt mycket om vikten av ordning och reda på data. Det tolkar vi som att samarbetet blivit bättre, den ömsesidiga förståelsen har ökat. Fler underhållsorganisationer har fått in resurser med ansvar för produktions IT. Det har helt enkelt tagits stora steg åt rätt håll.


Men vår vana trogen tittar vi alltid helst framåt. Vad skall vi ha för vision för det grundläggande underhållet? Slutmålet är noll haverier men vad kan man ha för delmål? Vad är fortsatt viktigt framåt?


För kritisk utrustning så är det redan möjligt och viktigt med noll haverier. Och i många fall är vi redan nästan där. Det går inte bara med traditionellt arbete utan man behöver ny teknik också.


Kostnaden för avhjälpande och förebyggande skall ha rätt fördelning. Vi skall bestämma fördelningen och styra mot det målet. Vad siffran är beror på typ av industri, situation och läge, men rätt fördelning och ökande andel förebyggande är ett bra delmål.


Vi måste jobba aktivt tillsammans med driften kring planeringen av de kritiska maskinerna. Göra analyser, bygga bort. Tekniken bevakar och optimerar och tar fram det som behöver göras. Planera från början vad som får haverera, gör rätt från början. Man kan lyfta allt, nivån är svår att sätta, men man kan alltid förbättra och nå högre mål


Förstå alla fel, och genomför grundorsaker och implementera åtgärder.

Välj rätt metod för respektive del av anläggningen och om det faller utanför valda metod måste det analyseras. Man måste ha kritikalitetsanalysen gjord och aktuell.


En mellansiktig vision är att man har klart för sig vad människan skall göra och vad datorn skall göra. Planering och övervakning borde datorn kunna göra, reparera och förse datorn med rätt data är uppgifter för människan.


Sustainability Circle arrangerar regelbundet webbinarier för medlemmar som ett effektivt sätt att utbyta kunskap och implementeringstips. Hur når vi tillsammans visionen av noll haverier och en hållbar utveckling, med hjälp av det vi kallar Smart Maintenance.


65 visningar0 kommentarer
bottom of page