top of page

Verklighetens viktiga vänner

Vad gör vi egentligen? Det ä en fråga som alla måste ställa sig. Ofta!


Jodå, vi fixar potentiella fel så att produktionen alltid fungerar. Men, ännu viktigare är att Smart Maintenance tar verkligheten - så som den de facto är - tillbaka till dem som tänker ut den. Så att vi alla lär oss och blir bättre. För i slutändan vinner alltid verkligheten. Inget annat, inte ens ambitiösa idéer, har nån chans mot verkligheten.


FoU, konstruktion, ekonomi, HR, inköp, ledningen - alla har de en bild av hur saker och ting fungerar. Ju längre fram i tiden vi blickar, desto sämre är denna bild i förhållande till den verklighet som då ännu inte finns.


Smart Maintenance lever mitt i det som tidigare var andras framtid. Och, kan följaktligen lära "de andra" en hel del om den framtid som de skapade för ett tag sedan.


När vi med hjälp av sensorer mäter hur tekniken fungerar kan vi med hjälp av algoritmer bygga neurala nätverk. De neurala nätverken är modeller av hur tekniken fungerar, till skillnad från konstruktionsritningar, policies och planer som visar hur den var tänkt att fungera. Vår viktigaste uppgift är att se till att de neurala modellerna förstås av rätt personer och att de agerar utifrån denna insikt. Vi för samman verklig funktion, tänkt funktion och handling, med andra ord.


Nu gäller det att alla andra förstår styrkan i vårt erbjudande. Det borde inte vara så svårt.


Anders Källström


16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page