top of page

Tid för stora tankar och spännande möten - Underhållsmässan 2022

Uppdaterat: 25 maj 2022


I månadsskiftet maj juni kommer många att resa till Göteborg för att träffas, inspireras och utbildas tillsammans på Svenska Mässan.


Nordens största mässa med fullt fokus på underhåll, www.underhall.se, är den naturliga samlingspunkten vartannat år för oss som vill driva på utvecklingen tillsammans.


Klicka på bilden för att hämta din gratisbiljett!


Sustainability Circles Kunskapsbar

Vi i Tankesmedjan Sustainability Circle kommer att finnas på mässan i Kunskapsbaren vid Stora Scenen hela veckan. Där kan du koppla av med en kopp, och diskutera utmaningar och utveckling med oss och engagerade experter från vårt nätverk.


Kunskapsbaren – spännande möten, ny kunskap & dela din kunskap.

Tankesmedjan Sustainability Circle kommer att bemanna Kunskapsbaren på Underhållsmässan i Göteborg 31 maj till 3 juni.

Kunskapsbaren är en plats för samtal, reflektion, inspiration, avkoppling och fika, i anslutning till stora scenen. På stora scenen ges de viktigaste presentationerna och föredragen under mässveckan.


Tanken är att besökarna förutom en kaffe skall få chansen att träffa spännande personer med relevant kunskap. Exakt sådana är vi ju alla som är engagerade i nätverket Sustainability Circle.

Det blir ett kul tillfälle att mingla med kollegor. Både de som kommer till Kunskapsbaren och de som kommer för att lyssna på scenprogrammet. Det är också ett bra tillfälle att synas tillsammans med Sustainability Circle och visa sitt företags fokus på hållbar utveckling och nätverkande.


Kom dit och diskutera låsningar och lösningar för en hållbar produktion med oss:


Dessutom medverkar nätverket i flera aktiviteter under veckan:


Tisdag 31 maj, 10.00-10.25, Stora Scenen,

1-2-3 Datadrivet underhåll

Medverkande: Bengt Hergart, Anläggningsdirektör, Öresundsbrokonsortiet


Öresundsbron arbetar målmedvetet mot en hållbar bro och ett hållbart underhåll. Som del i strategin mäter de andelen datadrivet underhåll. Vilka är de viktigaste stegen för att lyckas komma till ett datadrivet underhåll och vad behöver man göra. Man är en bit på vägen men inte i mål. Vilka lärdomar kan man dra, vilka problem kan man stöta på och vilka är då tipsen på lösningar. Öresundsbron har alla typer av underhåll, både av infrastruktur, elsystem och maskinelement. Och därmed många tips att dela.


Tisdag 31 maj 12.00-16.00, Hos Göteborg Energi,

Smart Maintenance Energy

Separat anmälan krävs Länk till anmälan

Medverkande: Sustainability Circle Energigrupp plus gäster


Seminariet vänder sig i första hand till energibranschen och bygger på ett systematiskt utbyte av idéer som påbörjades 2018. Övriga intresserade medlemmar är givetvis välkomna att vara med.


Tisdag 31 maj 12.00- Onsdag 1 juni 17.00, Lindholmen Conference Center,

Conference for Additive Intelligence 4.0

Separat anmälan krävs senast 13 maj Länk till anmälan

Arrangör: Rise


Additive Intelligence 4.0 belyser hela värdekedjan inom additiv tillverkning, allt från design och produktutveckling, materialutveckling och egenskaper, till själva tillverkningen och efterprocesser som yt- och värmebehandling och kvalitetssäkring.

Digitalisering är en naturlig del av additiv tillverkning. Vi kan bland annat övervaka och förebygga fel under tillverkningen. Dessutom, för att kunna ta steget från prototypframställning till fullskalig produktion, är frågor som miljö, hälsa, säkerhet och standarder viktiga delar och bör övervägas.

Årets konferens kommer att fokusera: Hållbarhet och hållbara material, Arbetsmiljö & hälsa, Kvalitetssäkring, Design för AMOnsdag 1 juni, 10.00-10.25, Stora Scenen,

Hur fungerar ett framtida digitalt kontrollrum för underhåll?

Medverkande: Sune Jonson, Manager system and plant development, OKG


OKG har i flera år jobbat målmedvetet med digitalisering, utifrån en strategi förankrad i ledningen. Fronten i deras utveckling ligger nu bland annat på att skapa ett digitalt kontrollrum för underhåll. Vad är det? Hur funkar det? Och vad tjänar man på det?

OKG använder befintliga data för att förutse fel och förutse anläggningens status. Hur ser den fortsatta utvecklingen ut? Vilka data skall ett sådant kontrollrum arbeta med? Vilka verktyg kan vi använda i ett sådant kontrollrum?


Torsdag 2 juni 08.30-12.30, Svenska Mässan konf rum - Lokal R5-6

Smart Maintenance för Livsmedelsindustrin

Separat anmälan krävs Agenda och anmälan Medverkande: Anders Källström, Sustainability Circle, Mattias Wernerson & Martin Eriksson, Nordisk Industrioptimering, Anders Jansson.

Vänder sig till: Underhållschefer + deras överordnade inom svensk livsmedelsindustri

Underhåll utvecklas i hela den moderna industrivärlden nu snabbt till ett Smart Maintenance som i sin tur är en bärande del av en Smart Produktion.

Drivkrafterna är krav på

● Långsiktiga ägarvärden, livscykeltänkande/ekonomisk hållbarhet, kvalitet.

● Social hållbarhet (hälsa och säkerhet)

● Ekologisk hållbarhet

● Digitalisering/automation. Digitalisering/automation både kräver och möjliggör ett Smart Maintenance.

Smart Maintenance syftar till att med hjälp av digital teknik (sensorer, big data, internet of things, algoritmer och visualiseringsteknologi) (1) prediktera haverier så att de undviks och (2) driva teknisk utveckling utifrån identifierade felorsaker.

En störningsfri produktion är en säker produktion. Att med hjälp av teknik och strukturerade processer jobba förebyggande och planerat är en grundpelare för en säker arbetsmiljö.

Givetvis har Smart Maintenance en hög grad av relevans för livsmedelsindustrin. Med syfte att diskutera detta hälsas du välkommen till en konferens med inriktning mot Smart Maintenance för livsmedelsindustrin anordnad av Nordisk Industrioptimering och tankesmedjan Sustainability Circle.


Torsdag 2 juni 14.00-14.25, Stora Scenen,

Från idé till driftsatt AI på 30 min

Medverkande: Anders Bjurström, Tenfifty


Hur skall man tänka, hur skall man organisera sig? Hur kommer man igång och med vad? När man vill börja med AI!

När man börjat, hur skall man arbeta för att få resultat och effektivitet, vilka misstag har vi sett och vad kan man göra för att undvika onödiga misstag.

Med mer än 50 framgångsrika AI-projekt i olika branscher ser Anders ett tydligt mönster som de som lyckas arbetar efter. Detta mönster och tillvägagångssätt kommer han att beskriva för oss. Presentationen innehåller handfasta tips för dig som vill inleda en AI satsning, och för dig som redan börjat men inte fått de resultat du hoppats på.


Torsdag 2 juni 14.30-19.00, Hos Tenfifty,

Smart Produktion – nästa steg - AI workshop

Separat anmälan krävs Agenda och anmälan

Medverkande: Sustainability Circle Styrelse och referensgrupp via personlig inbjudan. Medlemmar i nätverket Sustainability Circle


Smart Produktion 2030 – Anders Källström - under maj månad har Sustainability Circle genomfört ett antal workshops med fokus på att förstå hur svensk industri skall öka takten och höja sin konkurrenskraft. Anders Källström delar med sig av analysen och reflektionerna. Hur verksamheterna planerar att öka tempot i digitaliseringen för att värna svensk industris konkurrenskraft. Och hur den digitala organisationen, ledarskapet och kompetensförsörjningen kommer att se ut.

AI resan 2.0 – Anders Bjurström och David Fendrich, Tenfifty – Vilka är utmaningarna för dem som kommit en bit på vägen? Vilka nya problem dyker upp hos företag när de jobbat ett tag med AI? Baserat på att de lever och andas AI-projekt delar Anders Bjurström och David Fendrich med sig av sina tankar om vad som hindrar utvecklingen, inte för dem som inte ännu börjat utan för dem som faktisk kört på ett tag.Fredag 3 juni 09.30-09.55, Stora Scenen,

Att digitalisera är farligt. Att inte digitalisera är dödligt.

Medverkande: Anders Källström, Ekon Dr Och Arbetande Styrelseordförande I Tankesmedjan Sustainability Circle, Sustainability CircleDigitaliseringen påverkar inte bara alla, utan allt. Produktion, HR, inköp, FoU, ekonomisk

styrning och beslutsfattande får drastiskt nya förutsättningar.

Industri 4.0 kräver att vi förverkligar en nollvision mot haverier.

Underhåll utvecklas i hela den moderna industrivärlden nu snabbt till ett Smart Maintenance som i sin tur är en bärande del av en Smart Produktion.

Drivkrafterna är krav på:

Långsiktiga ägarvärden, livscykeltänkande/ekonomisk hållbarhet, kvalitet.

Social hållbarhet (hälsa och säkerhet)

Ekologisk hållbarhet

Digitalisering/automation. Digitalisering/automation både kräver och möjliggör ett Smart Maintenance.

Smart Maintenance syftar till att med hjälp av digital teknik (sensorer, big data, internet of things, algoritmer och visualiseringsteknologi) (1) prediktera haverier så att de undviks och (2) driva teknisk utveckling utifrån identifierade felorsaker.

Föreläsningen bygger på de praktiska erfarenheter och kunskaper som utvecklats tillsammans av svenska verksamheter i Tankesmedjan Sustainability Circle.


Fredag 3 juni 11.00-11.25, Stora Scenen,

Att använda AI för att förutse kvalitetsbrister och driftstörningar

Medverkande: David Fendrich, Tenfifty AB, Anders Bjurström, CEO, Tenfifty AB


Ingen produktionsprocess är helt stabil. Beroende på inre och yttre faktorer varierar resultatet och kvaliteten. Det är en ständig strävan att göra dessa variationer så små som möjligt men framförallt att kanske kunna förutse när de kommer. Och när de faller utanför tolerans. Om man vet när och hur man behöver justera för kvalitet, eller stoppa för underhåll så sänker man kostnader för förluster och man sänker kostnaderna för åtgärderna. Man kan med sådana förutsägelser också optimera sin produktion i många avseenden. Baserat flera framgångsrika kundcase visar här Tenfifty hur och med vilken maskinlärning/ai man kan få sådana förutsägelser om när det är dags att ingripa för att undvika kassation och störning.


Klicka på bilden för att hämta din gratisbiljett!


215 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page