top of page

TankeSMEDJAN på Processteknik 2022


Ensam är inte stark, ensam är bara ensam. Att vår tids utmaningar måste lösas tillsammans är en av de principer vi vill illustrera i TankeSMEDJAN på Processteknik 18-20 oktober.


Att jobba tillsammans är ju förstås ett självändamål i Tankesmedjan Sustainability Circle. Vi finns till för att ett antal verksamheter insett att man måste jobba tillsammans för att ställa om snabbare till en hållbar produktion och ett mer hållbart samhälle. Och om man delar och är öppen både med resultat och utmaningar på enskild nivå kan vi lära av varandra och gemensamt komma snabbare framåt.


Men tillsammans, eller integrerat, är också en av de kritiska framgångsfaktorerna i den digitala, och tekniskt platta interneteran. Tekniken möjliggör att vi jobbar plattare, tekniken möjliggör att vi kommunicerar snabbare med alla. För att få effekt av den nya tekniken måste vi jobba tillsammans med nya avdelningar och nya kunder och leverantörer. Det är fortsatt ofta utmanande organisatoriskt. Men förändringen är på gång, nya kompetenser och roller, nya affärsmodeller syftande till att jobba mer tillsammans är på gång på många håll.


Image by pch.vector on Freepik

Tillsammans visar vi genom att det är 6 olika företag som denna gång blir TankeSMEDJAN på processteknik. Och som sagt för att nå hållbar produktion måste man jobba tillsammans.


Men det krävs mycket annat, vi beskriver det i vårt senaste vitpapper Hållbar produktion 2030[1]. Idén på Processteknik är att vi skall visualisera en del av innehållet och att den som besöker oss inte bara skall förstå vad som behövs utan också få pröva på. Det är också ett av självändamålen i Tankesmedjan Sustainability Circle att kunskaps och erfarenhetsutbytet är så konkret som möjligt. Titta, lyssna, klämma, känna, diskutera! Repeat!


Den utvecklingsresa som behövs för att bli mer hållbar är inte steg för steg och linjär utan cirkulär. Med det menar vi att de delar som behövs inte kan och ska ses som en trappa utan snarare som en väv. De olika delarna är inte trappsteg utan de är trådar. Man behöver alla trådar. Skall hela bilden bli starkare måste man förbättra alla trådar. Men det är också för mycket att på riktigt jobba med allt på samma gång. Så även om det inte är linjärt utan cirkulärt så måste man jobba i sekvens och tillsammans. Med rätt strategi.

I TankeSMEDJAN på Processteknik så finns det möjlighet för dig att lära dig och pröva på 12[2] av dessa trådar som behövs för att bygga en hållbar produktion, och dessutom får du chansen att diskutera på djupet – pick the brain[3], med några som har tänkt mycket, gjort mycket och kommit långt!


Du hittar oss i E-hallen, nära Innovationstorget, på plats E04:32. När du kommer dit så väljer du från vår meny vad just du vill testa på! Just där och just då! Eller så snurrar du på vår tombola och låter slumpen välja åt dig! Just där och just då![4]


Rätt monterat! - Man måste ha ordning och reda och kvalitet i de processer som är grundläggande. Det finns många sådana processer, rekrytera och utbilda tex, förebyggande underhåll kan vara en annan.

I TankeSMEDJAN beskriver vi tillsammans med SKF hur viktigt det är att man gör rätt från början så man slipper göra om. I många av våra anläggningar är rotation central och därmed lagren kritiska. Att byta och montera lager på rätt sätt är ett bra exempel på en process som kanske anses grundläggande men som har stor betydelse på både kort och lång sikt om den görs helt rätt eller bara nästan rätt – i TankeSMEDJAN får du prova på att göra ett lagerbyte helt rätt! Bara för att något är grundläggande är det inte enkelt, eller går automatiskt. Vi får aldrig glömma att rätt åtgärd i rätt tid utförd på rätt sätt med rätt verktyg fortsatt kommer att krävas när något oväntat händer.


Rätt riktat! – Den nya digitala tekniken kommer med nya verktyg. Dessa verktyg kan byggas på mobila plattformar som redan finns och göra att ett jobb som tidigare krävde lång erfarenhet nu blir enklare och snabbare genom smart visuellt stöd. Dessa nya verktyg är också intuitiva för den generation som kommer som vi kallar digitala infödingar[5]. Dvs de som tar den nya digitala tekniken för given eftersom den alltid funnits där. SKF visar och du får själv pröva att rikta en axel! Med nya verktyg kan också uppföljningen och kvalitetsutvärderingen automatiseras. Att vara nyfiken och hela tiden utveckla nya metoder är nödvändigt!


Rätt grundorsak! – Att ha processer för att inte bara åtgärda det som händer utan också lära sig av det och se till att det inte händer igen är absolut nödvändigt! Vi kallar det Double loop learning[6]. Många kallar det grundorsaksanalyser, eller RCA. SKF visar hur man genomför en grundorsaksanalys på ett lagerhaveri. Sedan måste man också ha de processer som gör att den nya kunskapen leder till förändring, i underhållsplanen, i driftsinstruktioner, till inköp, för processutveckling, eller var grundproblemet nu skall byggas bort. Och sedan måste man ha de processer som följer upp att det hänt.


SMASh! – Man måste balansera utvecklingen inom alla de områden som krävs, och det krävs många delar för att ställa om sin verksamhet till ett Smart Maintenance. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Det gäller att dra i rätt tråd. Chalmers har utvecklat en modell som hjälper verksamheter förstå inom vilka områden de skall agera först. Genom att göra en SMASh får du insikt i vilka områden som är i särskilt behov av förändring i ditt företag och inom vilka områden ni kanske redan är starka. Den som guidar dig är Jon Bokrantz, Chalmers, som har definierat Smart Maintenance som en organisatorisk modell för underhåll i en digitaliserad produktion. Om någon är Smart Maintenance så är det Jon!
Livscykelvinster! – För att bli hållbara måste vi utöka våra systemgränser, helst till hela planeten och alla människor. Och vi måste förlänga våra tidsperspektiv från kvartalsrapporter till livscykler. Det är ofta i praktiken omöjligt och inte alltid heller nödvändigt att gå hela vägen, men metoden vi måste använda kallas livscykelkostnad/livscykelvinster. Det finns många, ofta rätt komplicerade modeller men Rickard från SSG visar en förenklad variant som ger en bra uppskattning, understött av data, av livscykelvinster för dina investeringar. Ett verktyg, en mall, som kan användas för att jämföra äpplen med päron och som bidrar till ett bättre beslutsfattande kring vilka investeringar som är bäst – ur ett livscykelperspektiv!


Automatisera! – Allt pekar på att det kommer att bli svårt att attrahera arbetskraft i framtiden så vi måste göra vad vi kan för att göra jobb och arbetsmiljö attraktiva. Vi måste också ta bort de moment som går att ta bort så vi använder människan till det som är viktigt. Vi ser system där människa och maskin jobbar tillsammans och gör det som respektive är bäst på. Den förstärkta medarbetaren, Cobots är begrepp som kommer. Den nya tekniken utvecklas så det blir billigare och enklare att automatisera, en robot måste inte vara stor och dyr. Allt som är smutsigt, farligt och tråkigt kommer att automatiseras. Det måste inte vara dyrt, komplicerat och långsamt – det kan vara enkelt och gå fort. Ola från Enerco visar hur


Datadriven driftsäkerhet! - Inom svensk industri är det inte ovanligt att produktiviteten endast uppgår till 50 procent. Onödiga stopp som är svåra att härleda samt minskar effektiviteten och sänker utnyttjandegraden i många anläggningar. Genom att gå från förutfattade meningar och magkänsla till mer datadrivna beslut, baserade på kunskap och insikt så kan vi snabbt öka produktiviteten. Att mäta är att veta! Vi lägger också grunden för att i framtiden fatta allt bättre beslut med hjälp av beslutsstödsystem, enkla eller AI baserade. Peter från Dynamate förklarar hur du skall ta dina första steg mot datadriven driftsäkerhet.


Remote styrning! – Slutmålet är att bygga ihop allt och kunna styra det från var som helst. Allt kan vara trafiksystemet i en stad, allt kan vara en processindustri, allt kan vara en global leveranskedja. Det innebär förstås utmaningar, men i många branscher är man på god väg. Bengt visar AVEVA Unified Operations Center som är en miljö där man kan övervaka och analysera en produktions-verksamhet från ett överordnat perspektiv och borra sig in i olika system för att prognosticera produktionsutfall över tid. Har du själv ingen bild av hur visionen, målet ser ut, då kan du se den här!


Från idé till driftsatt AI! – Att börja fatta beslut automatiserat och baserat på data är vad vi vill uppnå med verktygslådan som kallas AI. Alla är i den lådan och gräver men fortsatt få hittar verklig nytta och rätt angreppssätt. Ändå är det något man måste ta sig an för de som lyckas uppnår fantastiska resultat. En del är att jobba annorlunda och med nya kompetenser i samma rum, inte bara tekniken förändras utan arbetssätten måste också förändras. När man till slut gjort det många gånger är det enkelt. Med mer än 100 AI projekt under bältet delar Tenfifty med sig av hur du skall göra för att få det att hända i ditt företag.Spela AI spelet! – I toppen på digitaliseringspyramiden så ligger att börja använda AI.

Men vad är AI och vilka delar är viktiga för mig. Genom att spela AI spelet tillsammans med Tenfifty får du en ökad kunskap om de olika komponenter som ingår och kan vara värdefulla för just dig. AI är inte magi, AI är automatiserad statistik och det finns något nyttigt för alla företag och alla applikationer, men det gäller att välja rätt metod.


En proaktiv kultur – Eftersom vi är ingenjörer så handlar mycket om teknik. Men vi är också överens om att det aldrig bara är teknik. Oftast är utmaningarna större på den mjuka sidan, organisation och ledarskap. Sustainability Circle har flera gånger konstaterat att vi måste skapa en fungerande underhållskultur. En sådan är oslagbar när det gäller det kvalitativa engagemanget. Hur gör man det?


Hållbar Produktion – I TankeSMEDJAN visualiserar vi några av de saker som är viktigast för att nå en hållbar produktion. Vill du förstå mer om vilka ytterligare delar som krävs och diskutera vad som är bäst just för er så kan du göra det med oss i Sustainability Circle.

Det finns förstås mycket mer som behöver komma på plats för att nå en Hållbar Produktion1, tex hållbarutveckling, cirkularitet, modularisering, reuse, elektrifiering, digital tvilling, AR/VR, additiv tillverkning, autonoma fordon, nya affärsmodeller, interoperabilitet och standardisering, cybersäkerhet, juridik, kompetens mm. De studerar vi löpande tillsammans i nätverket Sustainability Circle. Och vi spanar förstås efter de saker som tillkommer, tex kvantdatorer.Vi tror att du, genom att ta klivet in i TankeSMEDJAN och uppleva några, eller alla, av våra exempel kommer att öka din förståelse kring vad och hur vi tillsammans skall nå en hållbar produktion!


Vi ses!


[1] Beställ ditt exemplar genom att surfa in på vår hemsida, www.sustainabilitycircle.se [2] Hur mycket som totalt sett krävs är inte möjligt att säga, eftersom utvecklingen pågår ständigt, men dessa 12 skall ses som aktuella och angelägna exempel. I vitpappret Hållbar Produktion ges en mer komplett bild, om dock inte helt komplett eftersom det pågår ständig utveckling. [3] Vi har bjudit in olika personer från vårt nätverk som vid olika tider delar sina tankar i diskussion med besökarna. Håll utkik på LinkedIN för vem och när. [4] De flesta aktiviteter är drop in: några få är bestämda tider varje dag, det ser du enklast på plats. Mässan är öppen 9-17 tisdag-torsdag 18-20 oktober [5] De som är födda på 1990 talet och senare har inte upplevt en värld utan internet och google. De är digitala infödingar. Vi andra är digitala invandrare för oss innebär digitalisering ett visst mått av förändring och lärande och avlärande eftersom vi vet hur det kunde fungera innan. [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Double-loop_learning

46 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page