top of page

Start-Up, Scale Up 2023 - möt Waltero & Anders Carlberg

Ibland upplever verksamheter att digitaliseringen inte är så enkel som det låter. Det är inte lätt att bli Smart. Komplexiteten i projekten med många inblandade kompetenser/roller, men ibland också kostnaden för tekniken och installationen gör att det går sakta i implementeringen av en Smart Industri.


Waltero vill snabba på utvecklingen genom att erbjuda data och analyser tagna direkt från den befintliga tekniken, den analoga mätaren, utan att skrota den. Digitalisering med så liten förändring som möjligt i anläggningen.
Berätta kort om din bakgrund Anders. Jag är civilingenjör från Chalmers. Allt sedan studietiden har jag arbetat internationellt. Exempelvis så gjorde jag mitt examensarbete i Belfast. Jag började min karriär inom tredjepartslogistik men kom snabbt in på IT-system och ägnade sedan mer än 10 år åt ERP system. Det hängde bra ihop med min examen i arbetsorganisation och var det som var nytt och hett då. Projektledning av stora installationsprojekt blev en specialitet. Det förde mig sedan vidare till ett VD jobb och sedermera partner till ett litet IT bolag som skräddarsydde administrativa system som krävde integration och höga prestanda. Min roll där, förutom själva företagandet var att tillsammans med kund arbeta fram processer och IT stöd.


Efter ytterligare 10 år och en rejäl expansion så kände jag att jag gjort mitt och ville vidare. Jag undersökte ett värdshus som jag var sugen på att köpa, trots att jag visste att det var en dålig idé men hustrun räddade mig genom att föreslå en flytt till Hong Kong. Hon var erbjuden en tjänst där och jag kunde följa med. Jag startade mitt egna bolag där och konsultade som Business Analyst och som säljrepresentant för ett svenskt och ett portugisiskt bolag.


I samband med detta fick jag kontakt med en av grundarna till Waltero och han ville ha med mig på resan. Så här är jag nu! Under tiden har dock hustrun och jag flyttat till Warszawa som är vår bas just nu.


Berätta om resan till att du/ni grundade Waltero och vem/vilka som är med.


Grundarna har en gemensam bakgrund från Asien där de båda var svenskar ute i världen och introducerade ny teknik, inom säkerhet och medicin.


Genom gemensamma bekanta så fanns grundidén till vår läsare. Utvecklingsbolaget var dock ett litet ingenjörsföretag som jobbat under många år med att ta fram tekniken men som behövde muskler för att nå ut. Resultatet blev att Waltero grundades. Tekniken från det förra bolaget togs över och uppdaterades.


En kommunikationsplattform har utvecklats och nästa steg blir att lägga på analyser och förutsägelser via AI.


Waltero består idag av ett fåtal anställda som alla är mkt erfarna inom våra respektive områden. Dessutom så arbetar vi mha inhyrda specialister inom hård- och mjukvara, kommunikation, marknadsföring etc. På så sätt kan vi vara riktigt vassa under tiden vi skapar vårt erbjudande. Vi utnyttjar hela det ecosystem med kompetens som finns i Lund med omnejd.


Vad erbjuder ni som är unikt.

Vi erbjuder en lösning för att göra i princip alla befintliga analoga mätare digitala. Vi samlar också in informationen och gör den tillgänglig för kunden via ett API.

Det gör att digitalisering kan genomföras snabbare och med en mindre resursåtgång. I förlängningen kommer vi arbeta alltmer med den data som samlas in och skapa intelligens som optimerar resursförbrukningen.


När jag är inne på er hemsida är det mycket bilder och filmer på vatten – varför?

Det har med att göra att vi fokuserar först på vattenförsörjningen i världen. Det pågår ett gigantiskt arbete världen över för att lägga grunden för att kunna övervaka och förutspå vattenförbrukningen. En digitalisering utgör grunden för detta. Samtidigt så är förlusterna i nätverken enorma så det finns många snabba vinster att göra.


Ni driver linjen att det ni erbjuder är bra för en hållbar utveckling. Jättebra! Utveckla gärna.

Det finns flera dimensioner av detta.:

En omedelbar vinst är att befintliga mätare kan användas sin mekaniska livslängd ut. De kan sedan renoveras och fortsätta användas. Vi ser till att de inte behöver skrotas.

Till detta kommer sedan hela vårt koncept kring det vi kallar Resource intelligens. Genom en genomförd datainsamling kan man skapa modeller som visar på hur faktisk förbrukning av resurser ser ut. Med hjälp av AI kan sedan systemet lära sig hur ett normalläge ser ut och kan komma med förslag på hur man optimerar. Genom att addera datakällor som tillsammans ger mönster och insikter som man inte skulle klarat av annars.


Faktum är att jag tänkte lägga en del av min presentationstid på att lite mer ingående förklara hur vi ser på detta. Hur digitalisering och hållbarhet hänger ihop.


Tack Anders! Vi ser så fram emot att prata med och lyssna på dig på Start Up - Scale Up dagen den 23 februari.37 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page