top of page

Smart Industri kräver Smart Maintenance

Hur kan vi nå visionen av noll haverier? En förutsättning för en SmartIndustri är ett SmartMaintenance. Jag gör det jag gillar mest, reflekterar och sammanfattar efter en dags bra diskussioner. Vi har varit i Kristianstad och diskuterat med Högskolan Kristianstad och näringslivet i Skåne hur vi kan nå en nollvision mot haverier. I en autonom värld, självkörande bilar, svarta fabriker, måste tekniken fungera. Noll haverier!


Grupp diskussioner för att sammanfatta dagen

Förutom vår egen inspiration kring digitalisering och Smart Maintenance, presenterade Bengt Hergart hur Öresundsbron arbetar och Högskolan kompletterade med två spännande inspel:
Dawit Mengistu: Edge Machine Learning for Smart Manufacturing. About Key drivers and benefits, as well as challenges, of edge computing for smart manufacturing.

Qinghua Wang: Anomaly Detection in the Context of Cyber-Physical Systems. Multiple aspects of our life depend on complex cyber-physical systems, automated anomaly detection, prevention and handling is therefore a critical issue that influence our security and quality of life. We discuss challenges and possible solutions for implementing computer-based anomaly detection systems.


Den individuella reflektionen ovan och den gemensamma sammanfattningen nedan


Vi behöver:


Tillgång till kompetens:

• Anpassa dagens utbildningar så de unga som kommer ut har rätt kunskaper

• De som kan ”processen” och de som kan data och analys måste mötas och jobba tillsammans

• Blanda unga och äldre, de kompletterar varandra kompetensmässigt

Datakvalitet:

• Hur egentligen? Vad är det? Hur ser verktygslådan egentligen ut?

• Många aspekter, är det rätt sensor, visar den rätt info

• Mät rätt saker på rätt sätt

• Filtrera brus, mät vid rätt tillfälle

Sensorer:

• Vilka har du redan, använd dem

• Vad vill du ha ut? Definiera gapet mot målet

• Vi behöver sensorer för att hitta samband, vårt 6e sinne

Skapa business case/plan/strategi:

• Vi måste sätta Smart Maintenance i sitt hela sammanhang, hela verksamheten, så det inte bara är en kostnad utan också ett värde för helheten.

• Fokusera på befintliga problem där du snabbt kan förbättra eller områden där du anar att du kan skapa stora värden.

• Arbeta stegvis så att dina framgångar motiverar dina kostnader, din fortsatta resa

• Vi behöver exempel att lära av och använda som bevis, vi behöver låna framgångsrika argument av andra
60 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page