top of page

Ola Harrysson - Halmstad Energi och Miljö


Hej Ola!

Du är projektledare för ett nystartat spännande projekt om "Lights Out" på Halmstad Energi och Miljö (HEM). Berätta!

Förstudien som jag fått i uppdrag att driva har sin bakgrund i vår, Halmstad Energi & Miljö ABs (HEM), värdegrund som lutar sig mot att vi ska agera modigt och arbeta för en miljösmart utveckling.

HEM har en tagit fram en strategi med ett långsiktigt perspektiv till 2035. Några av de vägledande principerna i den här strategin är Innovationskraft, Robusthet och automation i basverksamheten. Ett av målen i strategin är "Kraftig effektivisering".

Ledningen ville starta en förstudie som kallas ”Lights out”, som blir som ett delmål.

Namnet ”Lights out” passar väldigt bra eftersom visionen med Lights out är att kunna släcka ljuset och lämna vår kraftvärmeanläggning obemannad mellan kl.17-07.


Och hur påbörjade du detta stora projekt?

Till webbinariet den 23 april (detta webbinarium finns i vårt webbinarium-bibliotek för alla er medlemmar) kommer jag att ha den första delrapporten klar som listar hinder för att nå vår vision. Jag valde att börja arbetet med att kartlägga de mest uppenbara och kända faktorerna som kan hindra vår vision.

Syftet med kartläggningen är att ta fram ingångsdata till en djupare förstudie med inriktning att hitta lösningar, ny teknik, riskbedöma åtgärderna och ta fram investeringsunderlag för framtida projektgenomförande.

Det jag känner till i skrivande stund är att kartläggningen lägger mycket fokus kring att utreda kraven i tryckkärlsförordningen i och med att vi idag har krav på ständig övervakning. Vi vet även att vi skulle behöva en mer avancerad och automatiserad styrning av fjärrvärmenätet och våra avfallspannor.

Innan webbinariumet kommer jag även att ha ett möte med en leverantör (Indmeas) som jobbar med avancerad kamerateknik, så jag hoppas kunna berätta om vilka möjligheter det öppnar upp för.

Hur ser du på HEM:s framtida energifabrik?

Jag hoppas att vi kommer en bra bit med att nå vår vision i ”Lights out”, med mer avancerad och automatiserad övervakning av processen.

Exempelvis tror jag att kameraövervakning kan bli en viktig faktor för att i större grad kunna automatisera. Något jag tycker är viktigt och hoppas kunna väva in i det här arbetet är vikten av anläggningar i toppskick, välstädat, ordning och reda på allt.

Jag är övertygad om att det är en grundförutsättning för att på bästa sätt kunna arbeta förebyggande och på så vis känna sig trygg i att lämna anläggningen obemannad under kvällar och nätter.


Hur känner sig personalen på HEM inför detta projekt?

I den här förstudien så är det viktigt att involvera all personal på HEM:s avdelning VO Produktion för att skapa förståelse och acceptans för visionen.

Vid en första anblick på målet med förstudien så kan man kanske tro att det är tal om att kunna minska personalstyrkan. Men så är inte fallet. Vi vill istället minska behovet av skiftarbete och förflytta våra personalresurser till en mer hälsosam tid på dygnet. Tanken är att de ska jobba med olika typer av förebyggande uppgifter och att driftpersonalen i större utsträckning än tidigare ska kunna delta i olika projekt.


TACK Ola och HEM! Vi ser fram emot att höra mer om projektet i framtiden.

73 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page