top of page

Nytt spännande projektförslag från Chalmers - FREED

Melanie Despeisse är professor på Chalmers med fokus på hållbara produktionssystem. Hon startar nu ett projekt för att se vilka verktyg som behövs för att man enklare och mer effektivt skall kunna fatta hållbara beslut i produktion, drift och underhåll.

Industrin strävar sedan länge efter mer långsiktig hållbarhet. Från hållbarhetsperspektivet kommer begrepp som eco-effektivitet, cirkulär ekonomi och Livscykelanalys (LCA). Från produktionen kommer en ökad digitalisering och en ökad tillgång på data. Projektet syftar till att gifta dessa två i enkla verktyg så att operatörer och tekniker kan fatta rätt beslut och göra rätt optimering utifrån alla viktiga parametrar, säkerhet, kvalitet, kostnad, kundtillfredställelse och miljö. Att fatta rätt beslut ur ett ekologiskt perspektiv är lika viktigt som ur ett ekonomiskt, men än så länge ofta svårare. I framtiden är den framgångsrik som kan hushålla med alla resurser.

I många fall bedrivs företagens hållbarhetsarbete av experter på stab och i efterhand, eller i projekt inför framtiden. Skall det få riktig effekt, bli verkstad, behöver arbetet kunna bedrivas av alla, inklusive de som fattar de dagliga besluten, dvs operatörer och tekniker.

Då behövs verktyg som är enkla och som korrekt beskriver de ibland komplexa samband som beslut och agerande i produktionen innebär. Digitaliseringen och implementeringen av ny teknik har skapat nya förutsättningar för detta.

Factory Resource and Energy Efficiency through Digitalisation (FREED)
Factory Resource and Energy Efficiency through Digitalisation (FREED)

Men än så länge finns inga färdiga verktyg som på allvar tar in hela hållbarhetsperspektivet, det är syftet med detta projekt. Projektet startar i höst.

Eftersom projektet sammanfaller väl med hela Sustainability Circle’s grundtanke, hållbar utveckling genom smart teknik och effektivt användande av resurser, Smart Maintenance, kommer vi att stötta projektet genom att förmedla kontakter och kunskap i vårt nätverk. Så om du och ditt företag är intresserat, hör av dig till Henric.

I ett första steg kommer vi att ta reda på vilka data som finns hos de som ingår i projektet. Vi kommer att sätta in de data i befintliga modeller för miljö konsekvenser. De verktyg som tas fram kommer att testas I många olika applikationer så att de blir så enkla och korrekta som möjligt. Ett mål är också att verktygen skall enkla att integrera i företagen, bli en del av vardagen. Och det samma för nya företag. Vi är därför intresserade av att fler företag är beredda att engagera sig i projektet. Man måste inte gå "all in" och bli full partner, man kan hålla kontakten och småningom vara med och testa, verifiera de föreslagna verktygen i sin egen verksamhet.

FREED-one-pager
.pdf
Ladda ner PDF • 205KB

28 visningar0 kommentarer

Комментарии


bottom of page