top of page

Möt inspirationstalaren Pierre Schäring från CDE

CDE (Creative Design Environment) är specialiserat sig på kritiska beslutsfattarmiljöer (driftcentraler och kontrollrum) och lägger stor vikt vid att utforma holistiska miljöer där vi sätter människan i centrum . Vårt 24/7 förstudiearbete spelar en viktig roll för att leverera värde, förbättra effektiviteten, skapa individuellt anpassande arbetsmiljöer, sömlöst integrera diverse information för att stödja kritiska beslut i just kritiska beslutsfattarmiljöer (kontrollrum eller driftcentraler).


Du är en av inspirationsföreläsarna i vårt event den 27 september som handlar om en hållbar arbetsmiljö idagens tekniska omställningsbara värld och dess framtid. Vad kommer du att presentera?


Jag kommer att prata väldigt mycket om vikten av att kunna anpassa en arbetsplats efter individens olika typer av personliga behov under ett arbetspass. Vi utvecklar arbetsmiljöer för människor som jobbar med att fatta kritiska beslut (benämns ofta som operatörer) och till sin hjälp har dom oftast mycket information som skall konsumeras i form av bildskärmar. Man kan säga att vi skapar justerbara mikromiljöer i makromiljöer med stor tyngd på att automatiserade anpassningar så att den smarta ergonomi blir en möjliggörare för bättre välmående.


Vad ser du har ändrats de senaste fem åren och hur tror du vi kommer att ändra arbetsmiljön de kommande fem åren?


Arbetsmiljön måste bli mer inkluderande och enkelt personligt anpassad för mer hybridarbete. Vår målsättning är att koppla upp företagshälsovården mot arbetsplatsen och skapa en ny typ av service där man också ett prediktbart underhåll på den personliga nivån. Arbetsgivaren måste skapa den bästa möjliga arbetsmiljön om man verkligen vill attrahera rätt kompetens. Det går inte bara att vifta med massa papper som visar hur bra man är att förstå hälsa utan man måste visa detta konkret. Det gäller att skapa bättre arbetsmiljöer som anpssar sig efter situation och på individens premisser. Ta ett riktigt ansvar för maximalt välmående för dina anställda.


En bra arbetsplats handlar om bra chefer, bra arbetsklimat bland kollegor. Kan ni se att något har hänt i kulturen och i en organisation hos företag de senaste åren? Och med avstamp från det, hur kan de kommande fem åren se ut? Många har vant sig att jobba på distans men det passar långt ifrån alla att jobba på detta sätt. Det är viktigt att få tillbaka den kreativa kraften till kontoret för den blir väldigt begränsad i planerade möten utan sker när personer möts IRL.


Hur vi använder tekniken på arbetsplatsen spelar en allt större roll. Roller försvinner. Andra tillkommer. Nya funktioner tillkommer med nya titlar. Vad är i pipe-linen? Eller annan kommentar?


AI, förutsägbart underhåll och integration av teknik som gör att en person kan multifunktionella arbetsuppgifter mycket lättare. Ge rätt information till människor när dom behöver den för beslutsfattning.


I och med Corona så blev hela världen tvingade in i en Teams-värld. Nästa steg är digitala tvillingar, AR och VR. Eller?


Definitivt så kommer digitala tvillingar bli viktigare för träning och simulering. AR och VR fortsätter att utvecklas i mikromiljöer i arbetsplatsen.


Tack Pierre!

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page