top of page

Krönika: Smart Maintenance ägnar världen en tanke

Uppdaterat: 28 jan. 2019

Det kan ha ett värde att, ta en paus från Smart Maintenance i några minuter, och fundera över världen så här några dagar in på det nya året.Som så ofta tar jag hjälp av mitt husorgan World Economic Forum:

Ökar våldet? Svaret är både ja och nej, beroende på hur man ser det.

Storskaliga krig förekommer inte längre.

Det innebär också att antalet dödade totalt sett är relativt få, i en historisk jämförelse. Den egna staten och kriminella dödar betydligt fler än terrorister och utländska stater. Antalet mördade i Brasilien, exempelvis, var 2018 betydligt fler än i Afghanistan, Syrien och Jemen sammantaget!

Däremot har världen flera inbördeskrig, väpnade konflikter och terrorism. En del av dessa kan vara vilande under en period för att därefter uppstå på nytt.

Konflikterna tar sig en mängd olika uttryck och är därför ofta svåra att förstå. Påtagligt ofta finns det numera upp emot 10 olika stridande grupperingar, varav regeringen är en, i en viss konflikt. I några fall är grupperingarna närmare 100!

De som utför våldet är ofta legosoldater och deltar enbart för att försörja sig.

Vissa grupperingar är politiskt inspirerade. Dessa kan vara såväl ideologiskt som geografiskt eller historiskt baserade. Andra drivs av religion eller kan betraktas som rent kriminella. Några grupperingar motiveras av etnicitet. Givetvis förekommer komplexa kombinationer av alla dessa - ofta i en och samma konflikt.

Ytterligare en förklaring till konflikter är ekonomi. Skillnaderna mellan olika grupper ökar. Oönskade grupperingar utesluts från den ekonomiska gemenskapen och blir förstås fattigare. Men, fattiga startar sällan krig. De har inte råd och flyr snarare - om de kan. Krig kräver alltid rika finansiärer.

Utvecklingen av politiska eliter är en annan konfliktkälla i världen. Försök att skapa organ för kontrollerad maktdelning (parlament) har ibland lett till en sådan komplexitet att den till slut inte kunnat hanteras och brakat samman.

En egen reflektion är att det då plötsligt därmed inte längre enbart handlar om underutvecklade länder i Afrika och mellersta östern. Det handlar lika mycket om USA, UK, Frankrike, Italien, Ungern, Polen och - Sverige.

Anders Källström

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page