top of page

Framtidens utmaningar - algoritmer, AI, robotteknik, 3D, kvalitén på el.

Uppdaterat: 15 sep. 2020


Den 10 oktober 2018 arrangerade vi en konferens på Chalmerska Huset i Göteborg.

Vår ordförande Anders Källström inledde dagen och detta är några tankar som han pratade om:


Algoritmer är nu så super intelligenta. De klarar otroligt många dimensioner. Vi människor klarar 4 dimensioner. Algoritmer kan lösa problemen som vi inte kan pga av detta. Kan vi lita på algoritmer? Vi förstår inte hur de har kommit fram till svaret? Kan vi inte förstå svaret kanske vi inte litar på svaret eller sväljer vi detta och säger , aha algoritmer löser problemet. Detta är ett etiskt och moraliskt dilemma. Finns det något sätt som algoritmer kan komma närmare våra hjärnor? Hur kan vi få algoritmer att bli så pedagogiska att de kan förklara. Då blir det ett mindre black box för oss. Då har vi en roll, de frågor som vi stod inför för 8 år sedan står vi även nu inför, hur kan vi få bort felen?

Vidare måste vi även förstå att med digitaliseringen och ny teknik kommer även ledarskapet att förändras. Konsten är att ta fram rätt beteende till rätt person. Eftersom utmaningarna är stora och tekniken på plats är en annan fråga du ska förhålla dig till: att ha en AI som kollega. Det gäller att lyssna på sin tid.

Att leda människor i en utvecklande företagskultur, innebär förändringar. Vi sneglar på hur kyrkan har gjort de senaste 2000 år. Coaching är ledarskap på en annan nivå, det kommer från idrottsvärlden. Handledning är en annan metodik som kommer från lärarna. Dessa redskap är skillnad från ordergivning och byråkrati.

För framtiden: arbeta med scenarior. Vilket management ska vi ha i framtiden med ny teknik? Måste sälja in detta i sin kontext och åt alla håll på företaget.


Per Lindbom från ABB, chef för Robotteknikutvecklingen, pratade om att allt fler industrier börjar använda robotteknik.

Varför händer det nu? ABB tror att ökad behov av flexibilitet. Fler omställningar och det går snabbar och snabbare. Ex mobiltelefoner kommer i fler och fler modeller. Det kostar allt mer att en produktion står still så det har man inte råd med. Arbetskostnaden är hög och det är svårt att hitta bra personal , så det ersätts med robotar. Vi tror att med omställningar, lanseringar, tillgänglighet: robotar och människor kommer att behöva att arbeta tillsammans. Det finns många tekniska lösningar nu för tiden. Robotar kommer spela en signifikant lösning. Demografin är också avgörande, unga vill inte ha samma jobb som den äldre generationen och jobben kommer vara mer kvalificerade. Roboten är ett svar på det. Traditionellt och något som är stort är bilindustrin. 70% var till bilindustrin (robotteknik), och den industrin är viktigt men nu är det också många andra industrier som också kommer igång med robotar. Både små och stora businesses. Robotar är numera lite billigare än innan. Bilindustrin står inför ett skifte med elbilar. Snabba omställningar, snabba produktcyklar.


Sten Farre från SWEREA pratade om additiv tillverkning, som är tekniken bakom 3D. Idag kan man bygga hus, göra skor, göra ...ja egentligen vad man vill inom ramen för hur långt tekniken har kommit.


Erica Niemi från Svenska Kraftnät pratade om att vi inte har tillgång till bra kvalité på elektriciteten längre. Vi kan inte utveckla våra industrier var vi vill längre. Vi måste fråga bolaget var det finns plats i vårt land för att utvecklas.


Digitaliseringen har funnits i många årtionden. Skillnaden nu mot förr är att allt går mycket snabbare och det gäller att hänga med.


49 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page