top of page

Fokus på (hjärnans) Energi


Ditt "hjärnbatteri"

Hjärnan är som ett batteri. Du har begränsad effekt att ta ut. Du laddar batteriet med sömn, kost och motion, socialt umgänge, lek och intellektuell stimulans, lärande. Du tömmer batteriet med multitasking, splittrat fokus, onödig stress, oro.

Man blir rik på att hålla koll på både intäkter och utgifter. Det är viktigt att ha fokus på hur man använder sitt batteri. Konsumera inte din kraft på fel saker av slentrian eller dåliga vanor.


Jag kände att det var en tydlig del i den framgång Jönköping Energi redovisade i sin energiproduktion. Att ha fokus på rätt saker, inte slösa kraft på fel saker. Inte bli distraherade av fel information utan mäta och reagera på rätt saker. Visst hade det vart underbart om det fanns ett enkelt framgångsrecept att kopiera, men svåra saker är tyvärr oftast inte enkla.

Ola Sjöland berättade stolt om deras framgångsrika arbete med anläggningen. Tillgängligheten är 100%!

Framgångsreceptet innehåller bland annat:

- Aktivt samarbete med entreprenörer/leverantör, som också bidrar med det lilla extra

- Man mäter på rätt ställe och reagerar på rätt saker, viktigt att man har fokus på rätt saker

- Samarbetet med driften fungerar bra, driften gör ett bra jobb, vi äger tillsammans anläggningen.

- Planeringen av revisionerna är mycket noggrann så att stoppen kan fungera effektivt.

- Engagerad personal i alla led.

- Om man reparerar, reparerar man ordentligt, snålar inte med resurser när man gör något, det du gör, gör du ordentligt

- Förhållandevis ny anläggning med rätt arbetssätt från början - väl fungerande FU.


Ett kraftverk med utsikt!

Inget är någonsin perfekt, nästa ambitiösa mål är att korta de årliga revisionstoppen. Då måste man tänka annorlunda i många steg. Och kanske designa om med redundanser eller på annat sätt möjliggöra snabb nedstängning och uppstart. Man måste tänka nytt.


Att lära av framgång är lika viktigt som att lära av misstag. Det är förstås roligare att lära av framgång men ibland är det enklare att förstå och lära av misstagen.

Alla företag kämpar med implementeringen av Maskinlärning och att göra Artificiell Intelligens till en resurs. Många har fortfarande svårigheter förstå vad som är de bästa åtgärderna. Lika ofta som en viss typ projekt lyckas hos ett företag, misslyckas det hos ett annat. Det är nog naturligt i ett teknologiskifte att det är svårt. Det är inte Industri 4.0 utan anledning. Det är många saker som måste ändras och det kommer ta tid att ändra allt, få alla pusselbitar på plats. Men alla har insett att man måste göra nåt. Man kan inte lära bara genom att titta på andra, man måste lära genom egna erfarenheter som man får av att agera.

Uppbyggnaden och anpassningen av ”infrastrukturen” är i fullgång. IT säkerhet och kopplingar till partners diskuteras. Man samlar data för framtida användning, man adderar nya sensorer för ny data. Man söker nya partners med nya kunskaper – helst skall de ha domänkunskap då går dialogen enklare. Det blir en snabbare arbetsprocess då.

Man har börjat mata tvillingen med data.

Prioritera var du skall börja – där det strular mest kanske. Eller där det är enklast att börja.

Förankringen och förklaringen hos medarbetarna är också viktig. Därför diskuteras det målbilder. Industri 4.0 händer inte utan att alla är med och då måste alla förstå vad det är och vad det betyder för var och en. Så man inte slösar med effekten i sitt hjärnbatteri på grund av oro, utan så man kan använda den med fokus på framtidens energiproduktion.

51 visningar0 kommentarer
bottom of page