top of page

Förläng livet – gå med i ett nätverk

Visste du att det är vetenskapligt bevisat att positiva relationer förlänger livet. Det är väl uppenbart tänker du. Ja men om vi bryter isär och utvecklar resonemanget lite.


Positiva relationer är det som inkluderar kärlek och vänskap, men också alla de kortare och flyktigare, mer tillfälliga stunder av ömsesidig koppling och förståelse. De stunder när man har ett gemensamt lärande, en gemensam upplevelse och insikt. Att ge och få ett leende på bussen är också en positiv relation. Så positiva relationer kan vara små och korta men kan också vara väldigt många. Men de är just relationer, man kan inte få dem ensam.


Det måste vara en koppling. Inte nödvändigtvis fysisk med kontakt, ett samtal via telefon är också en koppling.

Att lyssna på nån som pratar i en pod ger också en sådan koppling. Det starkaste är dock det som innehåller alla tre, att hålla den du pratar med i handen och se den personen i ögonen är den starkaste varianten av positiv relation.


Vetenskapligt bevisat? Även om det är komplicerat har man gjort försök där man jämför hjärnaktiviteten hos två ”kopplade” personer. Samma del av min hjärna aktiveras när jag berättar som när du lyssnar. Men om kopplingen är tydligare minns jag bättre och kan återberätta mer. Om vi inte kopplar så att våra hjärnor synkar sämre, fastnar inte kunskapen.


Oxytocin är det lugnande hormon som utsöndras när vi umgås med nån som vi trivs med. Det finns ett berömt spelexperiment där upplägget är att om man samarbetar så vinner båda. Om man inte samarbetar kan den ena vinna och den andra förlora. Men den gemensamma vinsten är alltid högre än den individuella. När slumpmässiga individer fick en ökad dos av oxytocin så ökade deras benägenhet att samarbeta och de vann därmed oftare. Och när man vinner tillsammans ökar oxytocin produktionen, en positiv spiral.


Vagusnerven är kroppens längsta nerv, den binder samman hjärnan med de flesta viktiga organ, hjärta, lungor och magen. En praktisk sak är att vi när vi andas in och syresätter blodet, så borde pulsen öka lite så att det värdefulla syrerika blodet sprids, medan när vi andas ut och det är mer syrefattigt blod är det bra om hjärtrytmen går ner lite så att det syrefattiga blodet inte cirkulerar lika mycket. Man kan mäta hjärtfrekvens och andning enkelt och har sett att de som har den mer gynnsamma rytmen är mindre stressade och mer harmoniska. De har större tendens till ”calm and connect” än ”fight and flight” respons.

Man har också sett att de som kontinuerligt har positiva relationer kan förändra sin vagusnerv till det mer positiva förhållandet. Återigen en positiv spiral mellan kropp och tanke.


Lägg till detta det faktum att alla celler i din kropp dör och återskapas. På senare tid har man också förstått att det gäller i hjärnan. Länge trodde man att man hade de hjärnceller man hade med sig från födseln, men nu vet man att även hjärnan är plastisk, skapas på nytt.

Men när cellerna återföds påverkas de av det tillstånd vi har i kroppen just då. Är vi stressade och har höga cortisolnivåer blir cellerna mer känsliga för inflammationer. Så vi är mottagliga för både positiva och negativa spiraler. Det hoppfulla är att om vi motiverar oss till rätt aktiviteter kan vi skapa positiva spiraler och det blir lättare och lättare eftersom de nya cellerna har fått bättre förutsättningar, redan från födseln.


Hjärnan är fantastisk, den har hjälpt oss överleva i många miljoner år och under fruktansvärda förhållanden. För att klara det har den utvecklat en del egenskaper, som tex att snabbt kategorisera det den registrerar. Särskilt viktigt är det att snabbt kategorisera sånt som är farligt förstås. Så att all kraft kan fokusera på att överleva den farliga situationen. Studier har visat att om man upplever en positiv känsla så ökar aktiviteten i flera områden av hjärnan. Den är mer öppen för nya intryck, den är beredd se nytt. Den bekräftar inte bara bilder den redan har.


Att vara med i ett nätverk, att ha många positiva relationer förlänger inte bara ditt liv, det gör att kvaliteten under tiden också blir högre. Du lär dig lättare, du sover bättre och du ler mer. Vem kan avstå från det?Artikeln är inspirerad av Barbara L Fredricksons forskning och publikationer. Hon anses vara en av grundarna till positiv psykologi.

101 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page