top of page

Digitalisering, Kompetensförsörjning, Hållbarhet och cirkulära lösningar – IRL - Trä och teknik 2022


I månadsskiftet augusti/september kommer många att resa till Göteborg för att träffas, inspireras och utbildas tillsammans på Svenska Mässan.


Trä och Teknik: 30 augusti – 2 september 2022, Svenska Mässan Göteborg


Nordens största mässa med fullt fokus från ”stock till möbel” är den naturliga samlingspunkten vartannat år för oss som vill driva på mot en hållbar utveckling där den svenska skogen är en fantastisk gemensam resurs.


Klicka på bilden för att hämta din gratisbiljett!

Ta chansen att nätverka med kollegor, knyta nya kontakter och inspireras av hur andra företag löst problem och hanterat utmaningar. Här samlas näringsliv, politiker, leverantörer, akademi och offentlig sektor för att diskutera träets möjligheter och framtid. På Trä & Teknik 2022 möter du ledare och experter inom fyra spännande teman: Digitalisering, Kompetensförsörjning, Hållbarhet och cirkulära lösningar samt Det nya samhällsbyggandet i trä. Delta i kostnadsfria utbildningar och seminarier på tre öppna scener.


Sustainability Circles Kunskapsbar

Vi i Tankesmedjan Sustainability Circle kommer att finnas på mässan i Kunskapsbaren vid Bygga i trä Scenen hela veckan. Där kan du koppla av med en kopp, och diskutera utmaningar och utveckling med oss och engagerade experter från vårt nätverk.Kunskapsbaren – spännande möten, ny kunskap & dela din kunskap.

Tankesmedjan Sustainability Circle kommer att bemanna Kunskapsbaren på Trä och Teknik 2022 i Göteborg 30 augusti till 2 september.


Sustainability Circle har i mer än 10 år:

a) skapat nya idéer, nya tankar kring hur vi skall kunna bli mer konkreta i vårt bidrag till en hållbar utveckling, en hållbar produktion,

b) drivit nätverk kring hur man gör verkstad av dessa tankar, blir konkreta och framgångsrika i genomförandet.

Det är både dessa tillsammans som motiverar att vi kallar oss för Tanke(a)smedja(b)


Kunskapsbaren är en plats för samtal, reflektion, inspiration, avkoppling och fika, i anslutning till Bygga i trä scenen.


Tanken är att besökarna förutom en kaffe skall få chansen att träffa spännande personer med relevant kunskap. Exakt sådana är vi ju alla som är engagerade i nätverket Sustainability Circle.

Det blir ett kul tillfälle att mingla med kollegor. Både de som kommer till Kunskapsbaren och de som kommer för att lyssna på scenprogrammet.


Kom dit och diskutera låsningar och lösningar för en hållbar produktion med oss:


Dessutom medverkar nätverket i flera aktiviteter under veckan:


Tisdag 30 augusti, 13.00-13.25, Teknikscenen,

CIK -Centrum för idrott och Kultur i Knivsta – Sveriges största passivhus

Medverkande: Dan Johansson, Arkitekt Norconsult


CIK är byggt kring en idé om en mötesplats mellan kultur och idrott där Knivsta kommuns invånare ska kunna utöva och se vad de är intresserade av och bli nyfikna på mer.

Dan berättar om Sveriges största passivhus och tillika ett av de större trähusen i modern tid och hur en prioriterad träanvändning som guide för projekteringen kan påverka alla tekniklösningar.


Tisdag 30 augusti, 16.00-16.30, Bygga i trä scenen,

Framtidens stad – evolution och revolution m h a teknik

Medverkande: Anders Källström, Ekon Dr Och Arbetande Styrelseordförande I Tankesmedjan Sustainability Circle, Sustainability Circle

Världen förändras snabbt. En av de viktigaste trenderna är urbaniseringen. Urbaniseringen innebär att alltmer av det som händer, händer i städer som växer.

Städer utvecklas dock långsamt.

Genom att identifiera och reflektera över de möjligheter som utvecklingen erbjuder kan vi påskynda en attraktiv men också nödvändig utveckling. Det är viktigare än någonsin att identifiera möjliga ”game changers” och att hjälpas åt att tänka utanför de vanliga ramarna.

Samhället kan ses som en fabrik som producerar välfärd. Denna produktion genomgår nu stora förändringar.

Efterfrågan förändras. Det beror för det första på att samhället blir alltmer multietniskt. För det andra får vi allt fler äldre. Hälften av de som föds idag kommer att bli 100 år gamla. För det tredje blir vi alltmer individualistiska.

Produktionen förändras också. Digitaliseringen gör den alltmer automatiserad. Produktionen lokaliseras till helt andra ställen än hittills. Vi arbetar hemifrån. Fordonen är autonoma och hyrs snarare än ägs. 3D-skrivare placeras närmare användarna och ersätter delvis både fjärran fabriker, logistik, lager och butiker. Energiproduktionen blir alltmer lokal. Ofta kommer den att användas i samma byggnad där den producerats. Skola och friskvård kan ökad grad bedrivas i hemmen.

Allt detta får konsekvenser för framtidens byggande, såväl på stadsplanenivå som avseende det enskilda husets arkitektur. Ledtiderna är långa och fastigheterna skall hålla länge. Därför måste vi redan nu lyfta blicken långt in i framtiden.

Föreläsningen bygger på de praktiska erfarenheter och kunskaper som utvecklats tillsammans av svenska verksamheter i Tankesmedjan Sustainability Circle.


Onsdag 31 augusti, 13.00-13.25, Teknikscenen,

Digital mätning och uppföljning hos Stora Enso Ala sågverk

Medverkande: -Patrick Svensson, Business Development Quant Europe,

-Jon Persson, Operational Development Quant Europe,

-Tobias Karlsson, Technical Manager Stora Enso Ala Sawmill


Quant ansvarar och driver underhållet hos Stora Ensos sågverk Ala och Gruvön. Under samarbetet har systematiserade och digitala arbetssätt utarbetats, både avseende uppföljningen av helheten och enskilda maskindelar. I den här presentationen berättar vi hur man bör göra och vad man kan uppnå!


Torsdag 1 september, 10.30-11.00, Wood fusion scenen,

Att digitalisera är farligt. Att inte digitalisera är dödligt.

Medverkande: Anders Källström, Ekon Dr Och Arbetande Styrelseordförande I Tankesmedjan Sustainability Circle, Sustainability Circle


Digitaliseringen påverkar inte bara alla, utan allt. Produktion, HR, inköp, FoU, ekonomisk

styrning och beslutsfattande får drastiskt nya förutsättningar.

Industri 4.0 kräver att vi förverkligar en nollvision mot haverier.

Underhåll utvecklas i hela den moderna industrivärlden nu snabbt till ett Smart Maintenance som i sin tur är en bärande del av en Smart Produktion.

Drivkrafterna är krav på:

Långsiktiga ägarvärden, livscykeltänkande/ekonomisk hållbarhet, kvalitet.

Social hållbarhet (hälsa och säkerhet)

Ekologisk hållbarhet

Digitalisering/automation. Digitalisering/automation både kräver och möjliggör ett Smart Maintenance.

Smart Maintenance syftar till att med hjälp av digital teknik (sensorer, big data, internet of things, algoritmer och visualiseringsteknologi) (1) prediktera haverier så att de undviks och (2) driva teknisk utveckling utifrån identifierade felorsaker.

Föreläsningen bygger på de praktiska erfarenheter och kunskaper som utvecklats tillsammans av svenska verksamheter i Tankesmedjan Sustainability Circle.


Torsdag 1/9 kl.14.30-15.00, Teknikscenen,

Tryckluft – nödvändigt men kostsamt.

Medverkande: Mattias Holst, Momentum Industrial

Det uppskattas att ca 10% av all energiåtgång i industrin går åt till att tillverka tryckluft. Ett väl underhållet tryckluftssystem med litet eller inga läckage, rätt daggpunkt, filtrering, intrimmade kompressorer och rätt storlek på ackumulatortankar kan spara hundratusentals kronor till företagen och tusentals ton CO2 till vår omvärld. Man kan till och med ställa sig frågan om det finns en dold möjlighet till att avhjälpa effektbristen i Sveriges elnät. Med enkla medel, rätt verktyg och övervakning av tryckluftssystemet kan du hålla din anläggning i schack och ibland undvika behovet av att investera i en ny kompressor.


Fredag 2 september, 13.00-13.25, Teknikscenen,

Att optimera produktionsprocessen med hjälp av AI

Medverkande: David Fendrich, CTO Tenfifty AB,

Oavsett om du har stora problem eller om du redan är ganska bra men vill och behöver ta ytterligare steg så har alla verksamheter kritiska resurser. Kritiska för att de är dyra, kritiska för att de har stor påverkan på processen, kritiska för att de påverkar miljön. Exempel kan vara energi, tillsatsmedel, råvaror. Baserat flera framgångsrika kundcase visar Tenfifty här hur och med vilken maskinlärning/AI man kan ta första eller nästa steget i att optimera sin produktionsprocess med avseende dessa kritiska resurser. Särskilt tittar vi på ett case hos Södra Cell i Värö. Södra Cell Värö är ett av världens mest moderna massabruk som har ett stort fokus på att löpande förbättra sina processer och produkter för att skapa ökade värden för sina kunder.


Klicka på bilden för att hämta din gratisbiljett!


48 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page