top of page

Att påverka framtiden

Så har vi då äntligen haft premiär för vårt koncept – Young Maintenance. Tisdagen den 30 oktober bjöd Göteborg Energi, Sustainability Circle och GR Teknikcollege in till en lärarfortbildningsdag på temat Digitaliseringen förändrar:

Inom näringslivet kommer den digitala tekniken att bli ett av våra viktigaste konkurrensmedel. Den digitala tekniken är också svaret på många av våra utmaningar på hållbarhetsområdet. Bland annat närmar vi oss steg för steg en nollvision avseende haverier med hjälp av digital teknik. Morgondagens digitala teknik kommer att bli den dagliga verkligheten för dagens elever när de kommer ut i arbetslivet. Därför är det viktigt att skolan och arbetslivet drar åt samma håll.

Jennie Winbo på Göteborg Energi hade tillsammans med sina medarbetare arrangerat en fin dag, fika, lunch och information och rundvandring. Vi var de första besökarna någonsin i deras nybyggda och ännu ej invigda ledningscentral (med fotoförbud), men vi fick också se andra delar av anläggningen. De delade en briljant film om hur jobbet förändrats på Sävenäs – kolla gärna på den.


Som vanligt tappades hakor, skrattades, veckades pannor i oro och förundran när Anders pratade om tekniken bakom digitaliseringen och dess påverkan på oss människor och samhället. Lärarna som grupp reagerade inte annorlunda jämfört med de andra grupper vi träffat med detta budskap. Oro för integritet och sårbarhet, glädje över möjligheter till ett bättre, enklare och smidigare liv. Mycket fokus på att cybersäkerhet måste fungera och att vi skapar ett nytt digitalt vett och etikett kanske.


Avslutningsvis hade vi en konkret diskussion om vad detta betyder i möjligheter och utmaningar för dagens unga studenter, morgondagens medarbetare. Vad behöver de kunna för att bidra till en nollvision vad gäller haverier och störningar. En nollvision som möjliggörs av digitaliseringen men som också är nödvändig på grund av digitaliseringen.


Och hur kan vi i näringslivet och skolan samarbeta för att göra studenterna så redo som möjligt.

Har företagen rekryteringsbehov måste företagen engagera sig i skolan”

”Kanske vi skulle försöka lyssna på eleverna och möta dem där de är”

"Försök påverka redan i 8an när valen skall göras.”

”Försök påverka föräldrarna, föräldrars bakgrund och kunskap styr jättemycket i ungdomarnas val”

”Vi som lärare kanske måste vara lite modigare i kursuppläggen, ge mer tid för det nya på bekostnad av det gamla. Det finns utrymme i läroplanen men vi måste också göra det” ”

Vi kan samarbeta mer inom skolan, mellan ämnesområdena, och mellan skolorna, och hjälpa varandra” – Några citat från diskussionen om vad vi kan göra för att ungdomar skall ta sig an digitaliseringens utmaningar.


Sammantaget en lyckad dag med 38 lärare från 5 skolor i Göteborgsområdet och ett stabilt koncept. Det var alla sorters lärare, språk, samhällsvetenskap men förståss flest tekniklärare, men alla lika intresserade. Nu hoppas vi att fler av våra huvudmän vill ta chansen och arrangera motsvarande dagar i sin region. ”Copy-paste”

Mer info via länken eller hör av dig till oss!

25 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page