top of page

2023 - Teknisk innovation och globala utmaningar sammanflätas2023 teknik och hållbarhetsutveckling: Berättelsen om 2023 börjar egentligen den 30 november 2022. Det var den dagen Open AI öppnade webgränssnittet för allmänheten till sin LargeLanguageModel – chat GPT 3.5. Även om det var många som redan innan förstått vad AI utvecklingen kan komma att betyda, så blev det, den dagen och den efterföljande veckan, uppenbart för nästan alla.

 

Plötsligt kom det i de allmänna nyhetssändningarna på SVT om AI och chat GPT. Inte bara nördar lärde sig att det heter generativ AI och skiljer sig från Supervised learning som är den mest vanliga maskininlärningsmetoden.

 

På en vecka nådde tjänsten en miljon användare. Alla blev fascinerade både av tjänsten som sådan och hur fort den spreds.


Den här bilden har synts i många sammanhang för att understryka hur snabbt utvecklingen går. Och hur stor hypen är runt Generativ AI.

I Sustainability Circle pratar vi hela tiden om tekniken som är relevant för alla oss som vill att vår produktion och våra anläggningar skall bli mer hållbar. Och följaktligen har vi också ofta pratat om AI.


I vårt mediebibliotek, öppet endast för medlemmar, hör av dig om du behöver lösenordet, ligger det nu 34 titlar som handlar om AI, 9 från 2023. Hela biblioteket består av 285 titlar om alla de ämnen vi menar att man behöver höja sin kunskap för att jobba mot driftsäkerhet och en mer hållbar produktion.

 

Under hela 2023 har utvecklingshastigheten fortsatt att öka och även om det fortsatt är svårt att få armarna runt hela den verktygslåda som heter AI och allt vad det betyder så är det nu fler och fler, som snabbare och snabbare skapar sig affärsnytta.

 

De som är framgångsrika funderar hur det kan vara ett verktyg som förbättrar ens förmåga att nå de mål man redan satt upp. De satsar också på kompetensutveckling, genom att driva projekt. Man lär sig bäst genom att bygga något tillsammans med sådana som redan kan. Och utvärdera och lära sig mer och mer själv.

 

De som har kommit längst har också hunnit misslyckas och börjar nu fundera över kostnadseffektiv AI och hur man skall organisera sig så att det funkar mer långsiktigt i linjen och inte som ett projekt med eldsjälar.

 

Personligen tycker jag det är otroligt fascinerande att få leva mitt i en industriell omställning. Just eftersom vi lever mitt i den är det svårt att kanske känna det varje dag, men när man tar ett steg tillbaka och inser hur fort det gått från det att våra medlemmar brottats med digitaliseringen som en hal tvål till att de bygger LLM baserade co-pilots med sin egen industriella erfarenhet som källa. Ja då inser man att vi står mitt i en revolution.

 

Ett annat uppvaknande, från 2022, närmare bestämt den 24 februari 2022, som också präglat oss under 2023, är Rysslands brutala invasion av Ukraina. Vi är nu alla plågsamt medvetna om att vi inte får vara naiva för risker som kan störa våra verksamheter. Till följd av pandemi, krig, polarisering och kriminalitet har fler och fler verksamheter insett att man måste stärka sin beredskap. Vi pratar om OT säkerhet, vi pratar om leverantörskedjor, vi pratar om redundans och resiliens.

 

I de nätverk som är mer taktiska och strategiska så har diskussionerna under året handlat mest om hur man effektivt ökar sin resiliens. I de mer operativa och praktiska nätverken har vi ofta delat tips om hur man ökar sin cybersäkerhet utan att för den skull helt ge upp vinsterna med att dela och analysera och förbättra sina verksamheter med hjälp av datadrivna beslut. En avvägning som ser olika ut för olika branscher, som ser olika ut baserat vilka erfarenheter man haft och i vilket läge man befinner sig.


Kartan 2023 – här har vi träffats under året.

Under året har vi haft 93 aktiviteter som samlat mer än 1200 deltagare. Det är en blandning av fysiska aktiviteter, mest i Sverige, men även i Europa och digitala träffar.

 

Vi jobbar som sagt både operativt och taktiskt/strategiskt med att öka driftsäkerheten för hållbarhetens skull. Men i år har vi också lagt grunden för ett mer visionärt arbete under rubriken Hållbar Produktion 2040. Vid ett flertal tillfällen har några av de som skall leda produktionen 2040 träffats och diskuterat hur den kommer att se ut. Vilka värderingar präglar medarbetarna, vilka tekniker och beteenden är stora då som vi kanske inte riktigt anar än. Uppdraget vi gav till de som alltså idag är lite yngre än de flesta av oss, de som skall leda år 2040, var att tänka fritt och stort. Deras tankar kan du ta del av i ett webbinarium den 18 januari – anmäl dig här. Men det kommer också att ligga till grund för vår långsiktiga utveckling och de frågor vi jobbar med i nätverket som lägger grunden idag, för framgång imorgon.

 

När vi under hösten frågade våra engagerade nätverkare om deras uppfattning om Resan mot en hållbar produktion, en enkät vi planerar att upprepa vart annat år, så var det allra mest glädjande att alla upplever att de trivs och utvecklas i sina roller. Det var kanske inte så överraskande då engagemang i våra nätverk var en förutsättning för att få chansen att svara och de som engagerar sig hos oss är de som är lite extra intresserade, lite extra nyfikna på hur man bidrar och skapar en hållbar produktion.


Utdrag ur rapporten - Vägen mot en hållbar produktion

En annan sak som var positiv är att Hållbar utveckling är på agendan i verksamheterna.

 

Från min sida är en spaning att vi behöver bli mer konkreta kring cirkularitet. Det fanns också tekniker som erbjuder värde som till exempel AR/VR och additiv tillverkning där implementering saknas på för många håll. För att nämna några områden där svaren i enkäten pekade på utvecklingsmöjligheter.

 

Om man spanar mot 2024 så är det ett år där samhällsutvecklingen kommer att vara i fokus. Det är ett supervalår. Med val i mer än 70 länder. Val till EU parlamentet, presidentval i USA. I för många länder vinner auktoritära krafter mark, också via demokratiska val. Världen kan se väldigt annorlunda ut när vi lämnar 2024. Men det kan förstås också gå åt rätt håll.

 

Vi har precis avslutat Cop 28 där medierapporteringen är positiv eftersom man för första gången talar om att vi måste sluta använda fossila bränslen. Men vi kan inte veta ännu om det verkligen gör nytta och kommer att hända konkreta saker som gör att koldioxidutsläppen globalt minskar och att takten i klimatomställningen på allvar ökar så att vi kan tro att 1.5 graders målet är inom räckhåll. Det vet vi mer om när vi stänger 2024.

 

Kanske är 2023 ett mellanår. Det kan tyckas så när en årskrönika nästan mer handlar om året innan och året efter. Men det är ett symptom på att vi är mitt i väldigt omvälvande tider.

 

Det enda konstanta är förändring. Det enda säkra är att vi gör bäst i att möta utmaningar tillsammans.

 

Bästa sättet att hänga med i den kommande agendan är att ha koll på vårt veckoutskick på söndagar, följa oss på LinkedIn och gå in på vår hemsida, https://www.sustainabilitycircle.se.

I februari deltog Sustainability Circle i en konferens om additiv tillverkning i New York

Jag hoppas att du får lite ledigt i helgperioden. Jag vill att du är rädd om dig, och alla andra!

 

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

/Henric

 


PS - Vem har koll på Tomtens ekonomi?

-       Bissnissen!... DS

81 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page