VÅRA 4 fokuSOMRÅDEN

högklassigt underhåll
smart maintenance

Grunden är ett högklassigt underhåll

Smart Maintenance Technology

head
smart maintenance technology
nollvision avseende haverier
hand

Smart Maintenance Management

Nollvision avseende haverier

nollvision

”...tycker att dagen gav både nya kunskaper och mersmak gällande deltagande i Sustainability Circle.”

 

Håkan Strandberg, Vice President, ABB Service

”De gånger jag haft möjlighet att delta i träffar inom Sustainability Circle har det alltid varit mycket bra. Fantastiskt lärorikt och mycket nyttigt nätverksbyggande.”

 

Jonas Kemi, Chef Teknik och Affärsutveckling, Momentum Industrial

"Sustainability Circle ger SSAB möjligheten att diskutera övergripande företeelser så som säkerhet, digitalisering etc. med alla typer av branscher samlade i samma forum. Det ger oss nya kontakter och idéer om hur vi kan driva vårt företag framåt."

 

Roger Karlsson, Manager Maintenance & Energy, SSAB EMEA

organge banner

NÅGRA RÖSTER OM NÄTVERKET 

NÄTVERKSBYGGANDE

En framgångsrik förändringsresa kräver tydliga målsättningar, bra förankring och mycket uthållighet.

Den stora utmaningen är sannolikt inte införandet av den digitala tekniken. Den finns till stor del redan tillgänglig. Den stora utmaningen är den mänskliga förändringsresan.

I våra nätverksgrupper utbyter vi kunskap och erfarenheter. Genom att ta del av varandras förändringsresor hjälps vi åt att införa ett Smart Maintenance i våra verksamheter snabbast och effektivast möjlig. 

VÄRDSKAPSMODELLEN

Nätverksgrupperna bygger på en enkel men effektiv tanke. Genom att dela med oss av varandras verklighet ökar vi kunskapen om vad som fungerar och därmed takten på utvecklingen.

När vi har fysiska träffar så står en verksamhet som värd. Merparten av våra webbinarium har vi också värdar från olika medlemsföretag. Verksamheten delar med sig av hur de tänker och agerar och får som tack input från deltagarna om hur de kan vidareutveckla sin verksamhet.

Detta är en modell som på ett enkelt sätt skapar mycket nytta, både för värden och resterande deltagare.