NÄTVERKSGRUPPER

NÄTVERKSBYGGANDE

Nätverk för arbete med införande av Smart Maintenance

En framgångsrik förändringsresa kräver tydliga målsättningar, bra förankring och mycket uthållighet.

Den stora utmaningen är sannolikt inte införandet av den digitala tekniken. Den finns till stor del redan tillgänglig. Den stora utmaningen är den mänskliga förändringsresan.

I våra nätverksgrupper utbyter vi kunskap och erfarenheter. Genom att ta del av varandras förändringsresor hjälps vi åt att införa ett Smart Maintenance i våra verksamheter snabbast och effektivast möjlig. 

VÄRDSKAPSMODELLEN

Värdeskapande nätverksmodell för och av våra huvudmän

Nätverksgrupperna bygger på en enkel men effektiv tanke. Genom att dela med oss av varandras verklighet ökar vi kunskapen om vad som fungerar och därmed takten på utvecklingen.

Vid varje träff står en verksamhet som värd. Verksamheten delar med sig av hur de tänker och agerar och får som tack input från deltagarna om hur de kan vidareutveckla sin verksamhet.

För priset av en lunch får värden möjlighet till input från de deltagande experterna inom det aktuella området.

Detta är en modell som på ett enkelt sätt skapar mycket nytta, både för värden och resterande deltagare. 

”...tycker att dagen gav både nya kunskaper och mersmak gällande deltagande i Sustainability Circle.”

 

Håkan Strandberg, Vice President, ABB Service

”De gånger jag haft möjlighet att delta i träffar inom Sustainability Circle har det alltid varit mycket bra. Fantastiskt lärorikt och mycket nyttigt nätverksbyggande.”

 

Jonas Kemi, Chef Teknik och Affärsutveckling, Momentum Industrial

"Sustainability Circle ger SSAB möjligheten att diskutera övergripande företeelser så som säkerhet, digitalisering etc. med alla typer av branscher samlade i samma forum. Det ger oss nya kontakter och idéer om hur vi kan driva vårt företag framåt."

 

Roger Karlsson, Manager Maintenance & Energy, SSAB EMEA

MAINTENANCE

EXCELLENCE

SMART MAINTENANCE

NETWORK

Maintenance Excellence vänder sig alla som arbetar med underhåll och fokuserar på hur vi skall förverkliga ett förebyggande underhåll. Det gör Maintenance Excellence genom att vi besöker varandras företag och lär av de bästa exemplen just nu.

Smart Maintenance Network vänder sig till ansvariga för smart maintenance som just nu vill fokusera på de tekniska frågorna. Nätverket arbetar med den digitala teknik som Smart Maintenance bygger på. Vilka krav skall vi ställa på utvecklingen? Hur mycket måste vi och våra medarbetare kunna?

SMART MAINTENANCE

TASK FORCES

SUSTAINABLE

ROUND TABLE

Smart Maintenance Task Forces jobbar vi aktivt tillsammans i tidsbegränsade projekt, ofta och gärna ihop med forskare för att ta fram ny kunskap. Task forces är typiskt organiserade runt en gemensam nämnare, samma bransch som i fallet energi och infrastruktur eller en applikation som i fallet rotation. Task forces är till för dem som vill investera ännu mer aktivt i en förändring genom att jobba i projekt med andra.

Round Table är vårt nätverk för generalister. Nätverket arbetar med hur vi skall förverkliga det smarta företaget och en smart industri, funktion för funktion.

KONTAKTA OSS 

SKRIV ELLER RING TILL OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR. 
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle

digitalisera industri