ROUND TABLE

Nätverket Round Table:

Att förverkliga det smarta företaget

 

En framgångsrik digitalisering kommer att vara ett av de viktigaste konkurrensmedlen och ett villkor för våra företags överlevnad. Många tror att vinnarna kommer att ta allt. Ett ”first mover advantage” är i så fall det enda alternativet.

 

Nätverket Round Table vänder sig till generalister och syftar till att identifiera möjligheter och samla erfarenheter av digitalisering med syfte att ge de medverkande företagen tydliga konkurrensfördelar.

 

Konkreta frågeställningar är

  • Hur påverkas konkurrensen på de marknader som företaget är beroende av?

  • Vilka är framtidens konkurrensmedel? Hur kommer framtidens affärsmodell och kunderbjudande att se ut?

  • Hur påverkar digitaliseringen forskning och utveckling samt produktionen av varor och tjänster?

  • Hur påverkar digitaliseringen logistik och lagerhållning?

  • Vilka krav skall vi ställa på kompetens, hur rekryterar vi och behåller denna?

  • Hur påverkas administrationen av digitaliseringen?

  • Etcetera.

 

Nätverket Round Table vänder sig till företagsledare och andra generalister. Nätverket träffas två till fyra gånger om året.

KONTAKTA OSS 

SKRIV ELLER RING TILL OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR. 
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle

digitalisera industri