SMART START

Utbildningen Smart Start

För Dig som skall göra det

 

Det är dags att Sverige bygger - vad regeringen kallar - en smart industri. Hållbarhet, digitalisering, livslångt lärande och innovationer är, enligt regeringen, de fyra viktigaste beståndsdelarna. Bra tänkt, tycker vi på Sustainability Circle.

 

En smart industri kräver ett Smart Maintenance. Och, Smart Maintenance kräver kompetens. Därför har vi tagit fram tvådagarsutbildningen Smart Start som är tänkt att bli din start på arbetet med etableringen av ett Smart Maintenance i ditt företag.

Dag 1: Hållbar utveckling och kopplingen till ett Smart Maintenance

  

08.30 Smart Industri

 

Vad menar regeringen med att vi behöver en smart industri? Vad menar Sustainability Circle med ett Smart Maintenance? Och, varför är de nödvändiga om vi skall utveckla vår ekonomi?

 

Diskussion: Vilka är möjligheterna med ett Smart Maintenance?

  

10.00 Hållbar utveckling

 

FN:s uppmanar världen att förverkliga en hållbar utveckling. Hur ser vetenskapen på en sådan utmaning? Vilka är dess beståndsdelar? Och, hur orkar vi?

 

Diskussion: Vilka är våra största utmaningar?

  

12.00 Lunch

 

13.00 Digitalisering

 

Digitaliseringen förvandlar branscher, företag, funktioner, professioner och yrkesroller – ofta till oigenkännlighet. Men hur? Under eftermiddagen dag 1 diskuterar vi ett antal scenarier för vad digitaliseringen gör med oss.

 

Diskussion: Vilka av scenarierna tror vi kommer att slå in?

  

16.30 Avslutning

Dag 2: Hållbar teknik och ekonomi

  

08.30 Smart Maintenance

 

Smart Maintenance bygger på en omfattande digital verktygslåda och på ett väl utvecklat Smart Maintenance Management.

 

Diskussion: Hur stor är potentialen för det egna företaget?

 

10.30 Smart Maintenance Analysis

 

Hur långt har vi själva kommit i förhållande till näringslivet i allmänhet?

 

12.00 Lunch

 

13.30 Alla gillar inte förändring

 

Hur vi hanterar innovatörer, ”early adopters”, den tidiga majoriteten, den sena majoriteten och traditionalisterna i arbetet med Smart Maintenance?

 

16.00 Avslutning och hemfärd

Föreläsare

Anders Källström ordförande i Sustainability Circle

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till tekniker, ingenjörer och ekonomer med intresse för Smart Maintenance inom tekniktung verksamhet (industri, infrastruktur, fastighet, sjukvård,energi).

 

Pris

5500 SEK, exklusive moms för medlemmar i Sustainability Circle.

6700 SEK, exklusive moms för icke medlemmar.

I priset ingår fika, lunch och kursdokumentation.

 

Intresserad?

Kontakta oss på info@sustainabilitycircle.se för information och offertförfrågan.