14 webbinarium

ta del av kursen online!

Hållbarhetsingenjör - webb

Ingenjörers och teknikers betydelse för hållbarhetsarbetet kan knappast överskattas. För att ta tillvara potentialen krävs en utvecklad ingenjörsroll. Denna karakteriseras av:

  • förmågan att relatera teknik till den långsiktiga och därmed hållbara helhet som tekniken skall bidra till (kontextualisering).

 

  • förmåga och färdigheter att övertyga alla dem vars acceptans krävs för att tekniken på både kort och lång sikt skall kunna göra största möjliga nytta (kommunikation).

Öka dina kunskaper inför framtiden

Digitalisering 26 & 29 maj 2020

Digitaliseringen & makten

Digitaliseringen & makten

Att digitalisera är farligt. Att inte digitalisera är dödligt. Vilka är verktygen i den digitala verktygslådan? Vad kan de och vad kan vi förvänta oss i den närmaste framtiden? Vilka konsekvenser för våra företag och för oss själva

Den digitala verktygslådan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är verktygen i den digitala verktygslådan? Vad kan de och vad kan vi förvänta oss de kommer att kunna de kommande tio åren?

Den digitala verktygslådan

20 scenarier för hur digitaliseringen påverkar samhället och våra liv

 

 

 

 

 

 

 

 

Spjutet skapade jägarsamhället och jägarrollen. Staketet skapade jordbrukssamhället och rollen som bonde. Maskinen skapade industrisamhället och vår existens som industrialister. Den digitala tekniken skapar det smarta samhället och en roll som digitalokrater. Vad innebär det?

Hur påverkar digitaliseringen samhället

Smart Produktion och Smart Maintenance

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Det gäller naturligtvis inte minst industrin. Vad är innebörden av en smart produktion och ett smart maintenance och vad ställer det för krav på teknologerna?

Smart Produktion

Tema Ekonomi 15 & 18 maj 2020

Vad är ekonomi egentligen?

Tema ekonomi

Ingenjörer är extremt viktiga för ekonomin. Därför är det ett problem att ingenjörer inte är bättre på det ekonomiska språket. Även om ingenjörerna ofta har rätt, så får de inte rätt i dialogen med ekonomerna. Vad är ekonomi egentligen är, det vill säga bortom resultat- och balansräkningarna.

Hållbarhetsräkningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainability Circle har utvecklat en hållbarhetsräkning som syftar till att lyfta fram den nytta som underhåll och Smart Maintenance gör. 

Hållbarhetsräkningen

Sveriges ekonomiska historia

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan man förklara Sveriges ekonomiska framgångar samt hur svensk industri och svensk ingenjörskonst bidragit. 

Tema ekonomi

Hållbar Utveckling  24 april & 19 maj 2020

Teknikens betydelse för hållbar utveckling

Hållbar utveckling - är tekniken vän eller fiende?

Hållbar utveckling är minst sagt ”på modet”. Skall vi skära ner vår konsumtion eller kan vi utveckla en teknik som möjliggör en hållbar produktion? 

Manifest för en industriellt hållbar utveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainability Circles manifest för Industriell hållbarhet

Vår tid präglas av en rad utmaningar för våra verksamheter. De sannolikt viktigaste är:

  • Hårdare konkurrens, bland annat på grund av globalisering och demografi.

  • Ny teknik, särskilt i form av digitaliseringen. 

  • Kraftfulla krav på bidrag från näringsliv och förvaltning till en globalt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. 

Underhållsfunktionen förfogar över kunskaper om vad som håller, vad som inte håller och vad som gör skillnaden. Underhållsfunktionen har därmed en naturlig relation till arbetet med industriell hållbarhet. Uppskattningsvis 100 000 svenskar, varav 10 000 chefer, arbetar med underhåll. Manifestet visar hur dessa kan göra ännu större nytta. 

Manifest för en hållbar utveckling

Smart Maintenance Management 22 & 27 april  & 6 maj 2020

Vad är Smart Maintenance

Vad är Smart Maintenance och vilka är erfarenheterna?

Vad är Smart Maintenance? Är det realistiskt med en nollvision mot haverier? Hur går man tillväga?

Soft Skills

 

 

 

 

 

 

 

Det är lätt att förklara det som redan är känt och traditionellt. Det är betydligt svårare att lansera det som är nytt och okänt. Dit hör fortfarande Smart maintenance. Hur har de som lyckats lanserat Smart Maintenance?

Soft skills

7 utmaningar kring ledarskap i vår tid

 

 

 

 

 

 

 

Morgondagens lederskap står inför minst 7 stora utmaningar. Vilka är de? Hur antar vi dem? Och, vilket är det arv som vi måste frigöra oss från? 

7 Ledarskapsutmaningar

Smart Maintenance Technology 29 april  & 8 maj 2020

Grunden är ett högklassigt underhåll

Grunden är ett högklassigt underhåll

Det går inte att bygga en smart industri och ett Smart Maintenance på ett underutvecklat traditionellt underhåll. Vilka krav skall vi ställa på det traditionella underhållet.

Artificiell intelligens - herre, slav eller kollega?

 

 

 

 

 

 

 

AI spelar redan nu en större roll i ditt liv än vad du tror. Och, vi är bara i början på utvecklingen. Vad är AI? Vad är skillnaden mellan AI och mänsklig intelligens? Vilka är riskerna med att använda AI?

Om AI